Antibiotikasenteret for primærmedisin
Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk.
Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP, er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotika-resistens i Norge. Senteret er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
 

Hjelp, jeg er bitt av flått!

Vi er nå inne i flåttsesongen. Det kan derfor være greit å vite litt mer om hva man skal gjøre når man har fått flåttbitt, men også litt om hvordan man kan "forebygge" flåttbitt. Trenger jeg antibiotika?

Barnet har ørebetennelse. Hva gjør jeg?

Mellomørebetennelse er, etter forkjølelse, den vanligste infeksjonsykdommen hos barn. Her finner du god råd om hva du bør gjøre når barnet ditt har ørebetennelse.

Lege i samtale med pasient på kontor. Foto

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» følger opp den nasjonale strategien om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Her får Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) en viktig rolle.

Når trenger jeg antibiotika?

Gode råd og informasjon om bihulebetennelse, hoste halsbetennelse og urinveisinfeksjon. Når er antibiotika nødvendig?

 

 

Fagpolitisk møte om antibiotikaresistens på Stortinget 12. septemberhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/Fagpolitisk-møte-om-antibiotikaresistens-på-Stortinget-12.-september.aspxFagpolitisk møte om antibiotikaresistens på Stortinget 12. septemberAntibiotikaresistens listes internasjonalt som en trussel på lik linje med klimakrisen og terrorisme. Regjeringen har levert sin handlingsplan, men hvordan skal den følges opp i praksis? Er norsk og internasjonal innsats god nok?06.09.2016 12:00:00
Eliteutøvere bruker mer antibiotika enn andre – er det nødvendig?http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/idrettsutøvere.aspxEliteutøvere bruker mer antibiotika enn andre – er det nødvendig?I siste nummer av British Journal of Sports Medisin, har Hilde Moseby Berge og Benjamin Clarsen skrevet to ledere om sykdom hos idrettsutøvere. De konkluderer her med at det er fornuftig, også for idrettsutøvere, å anbefale bruk av antibiotika etter standard nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. 02.08.2016 11:45:00
10 millioner mennesker vil dø årlig av superbakterie i 2050http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Superbakterier-tar-liv.aspx10 millioner mennesker vil dø årlig av superbakterie i 2050Superbakterier vil ta ett liv hvert tredje sekund i 2050. En ny forskningsrapport slår fast at 10 millioner mennesker vil dø årlig som følge av antibiotikaresistente bakterier i 2050, skriver NRK Dokumentar. Forskerne kommer med utfordrende forslag og tiltak, for å forsøke å løse en av verdens største utfordringer! 13.06.2016 10:00:00