Antibiotikasenteret for primærmedisin
Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk.
Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP, er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotika-resistens i Norge. Senteret er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
 

Hjelp! Har jeg fått influensa?

Eller er jeg bare forkjølet? Årets influensautbrudd har akkurat startet. Antibiotika virker hverken på influensa eller forkjølelse. Hva kan du selv gjøre for å forebygge eller lindre når du er syk? Bør du ta influensavaksine?

Barnet har ørebetennelse. Hva gjør jeg?

Mellomørebetennelse er, etter forkjølelse, den vanligste infeksjonsykdommen hos barn. Her finner du god råd om hva du bør gjøre når barnet ditt har ørebetennelse.

Lege i samtale med pasient på kontor. Foto

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» følger opp den nasjonale strategien om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Her får Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) en viktig rolle.

Når trenger jeg antibiotika?

Gode råd og informasjon om bihulebetennelse, hoste halsbetennelse og urinveisinfeksjon. Når er antibiotika nødvendig?

 

 

Invitasjon til kurs om etablering av antibiotikastyringsprogram http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/Invitasjon-til-kurs-om-antibiotikastyring-Solstrand-mai-2016.aspxInvitasjon til kurs om etablering av antibiotikastyringsprogram Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har invitert alle norske helseforetak og private ideelle sykehus til kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram. Invitasjonene er sendt til fagdirektørene. 11.02.2016 10:00:00
Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/nasjonal-antibiotika-konferanse-2015.aspxNasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2015Konferansen på Gardermoen 10.-12. november trakk mer enn 200 deltakere til fellessesjon onsdag 11. november med nasjonale og utenlandske foredragsholdere, og til møter/parallellsesjoner. 11.02.2016 09:00:00
Screening for Mycoplasma genitalium-infeksjon?http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Screening-for-Mycoplasma-genitalium-infeksjon.aspxScreening for Mycoplasma genitalium-infeksjon?Bakterien Mycoplasma genitalium smitter ved samleie og kan forårsake uretritt og cervicitt, tilstander som kan ha milde eller ingen symptomer. Man kjenner ikke infeksjonens naturlige forløp, men det ser ut til at kvinner med påvist M. genitalium-infeksjon har om lag dobbelt så høy risiko for bekkeninfeksjon, spontanabort, for tidlig fødsel og infertilitet som kvinner uten slik infeksjon. Det er usikkert om infeksjonen gir komplikasjoner hos menn. 03.02.2016 15:00:00