Kvinnelig ansatt i labmiljø. Foto.
Forsking og utvikling
Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.
 
Informasjon om lungehelsestudien RHINESSA. Barn puster i inhalator. Foto.

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

Informasjon om fagsenter for medisinske register. Kvinnelig forsker på lab. Foto.

Skal du etablere eit register?

Fagsenter for medisinske register kan tilby oppstartsmøte med nye register, og rådgivande møte med eksisterande register.

Informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte data.

Pasienterfaringar i forsking

Skal du ha pasienterfaringar med i forskingsstudien? Ved Fagsenter for pasientrapporterte data kan vi hjelpe deg med mellom anna råd og rettleiing om metode, spørreskjema og datahandtering.

Informasjon om forskingsfasiliteter på Haukeland og ved Universitetet i Bergen. Eksteriør Laboratoriebygget. Foto.

Forskingsfasilitetar

Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen kan tilby ein rekkje ulike kjernefasilitetar for forskarar og prosjekt knytt til sjukehuset og universitetet.

 

 

Var sjuk i 60 år, blei frisk på fire dagarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Var-sjuk-i-60-år,-blei-frisk-på-fire-dagar.aspxVar sjuk i 60 år, blei frisk på fire dagarGunnar Rolland (71) har slite med tvangstankar nesten heile livet, og skildrar det som å leve i fengsel. Etter fire dagars behandling ved Kronstad DPS er han blitt frisk.09.05.2016 08:40:00
Utlysing av stimuleringsmidlar 2016http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Utlysing-av-stimuleringsmidlar-2016.aspxUtlysing av stimuleringsmidlar 2016Fagsenter for medisinske kvalitetsregister lyser med dette ut stimuleringsmidlar for tildeling til medisinske kvalitetsregister som er forankra i helseregionen. 26.02.2016 13:00:00
Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Vi-trenger-frivillige-til-diverse-forskningsprosjekter.aspxVi trenger frivillige til våre forskningsprosjekterForskere ved Nasjonal kompetansetjensete for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus trenger frivillige personer til forskningsstudier. Vi trenger både syke og friske personer. 26.01.2016 13:00:00
Hjerne og tarmens kommunikasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hjerne-og-tarmens-kommunikasjon.aspxHjerne og tarmens kommunikasjonVil du være forsøksperson i et prosjekt på funksjonelle mage-tarm lidelser? 26.01.2016 13:00:00
Hvordan påvirker genfeil (mutasjon i GUCY2C-genet) tynntarmen? http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/vil-du-være-frivillig-i-forskningsprosjekt.aspxHvordan påvirker genfeil (mutasjon i GUCY2C-genet) tynntarmen? Vil du være med i et forskningsprosjekt på Haukeland universitetssjukehus? Vi søker friske frivillige som vil delta i prosjektet.12.01.2016 11:00:00
Ny maskin gir meir presis genetisk diagnosehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny-maskin-gir-mer-presis-genetisk-diagnose.aspxNy maskin gir meir presis genetisk diagnoseForskarane frå Medisinsk genetisk senter er nøgde med sin nye dypsekvenseringsmaskin. Den analyserer vanvittig mykje meir data enn før. På den måten kan pasientar få korrekt diagnose og behandling mykje raskare. 16.11.2015 12:00:00