Kvinnelig ansatt i labmiljø. Foto.
Forsking og utvikling
Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.
 
Informasjon om lungehelsestudien RHINESSA. Barn puster i inhalator. Foto.

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

Informasjon om fagsenter for medisinske register. Kvinnelig forsker på lab. Foto.

Skal du etablere eit register?

Fagsenter for medisinske register kan tilby oppstartsmøte med nye register, og rådgivande møte med eksisterande register.

Informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte data.

Pasienterfaringar i forsking

Skal du ha pasienterfaringar med i forskingsstudien? Ved Fagsenter for pasientrapporterte data kan vi hjelpe deg med mellom anna råd og rettleiing om metode, spørreskjema og datahandtering.

Informasjon om forskingsfasiliteter på Haukeland og ved Universitetet i Bergen. Eksteriør Laboratoriebygget. Foto.

Forskingsfasilitetar

Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen kan tilby ein rekkje ulike kjernefasilitetar for forskarar og prosjekt knytt til sjukehuset og universitetet.

 

 

Utlysing av Helse Vests forskingsmiddel 2015http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Utlysing-av-Helse-Vests-forskingsmiddel-2015-.aspxUtlysing av Helse Vests forskingsmiddel 2015No er det mogleg å søkje om Helse Vests forskingsmiddel for 2015. Søknadsfristen er 15. september.01.07.2014 16:46:47
Bruk av sjekkliste under operasjon hindrar komplikasjonar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/bruk-av-sjekkliste-under-operasjon-hindrar-komplikasjonar-.aspxBruk av sjekkliste under operasjon hindrar komplikasjonar Ferske forskingsresultat frå Haukeland universitetssjukehus og Helse Førde, viser at bruk av sjekkliste under operasjon gir ein nedgang på heile 42 prosent i snitt på alle typar komplikasjonar.22.05.2014 06:56:43
200 mill. til tverregionale helseprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/utlysing-av-200-mill-til-tverregionale-helseprosjekter.aspx200 mill. til tverregionale helseprosjektDei fire regionale helseføretaka vil i fellesskap lyse ut 200 millionar kroner til store tverregionale helseprosjekt.11.04.2014 12:27:41
Forsking og innovasjon til det beste for pasientenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/forsking-og-innovasjon-til-det-beste-for-pasienten.aspxForsking og innovasjon til det beste for pasienten«Skrin for psykologisk førstehjelp» og «Leter etter kreftcellens fingeravtrykk» frå Helse Bergen HF, er løfta fram i Nasjonal rapport om forsking og innovasjon i Spesialisthelsetenesten.27.03.2014 11:48:07
Diabetes-gjennombrot kan gi ny medisinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/diabetes-gjennombrudd-kan-gi-ny-medisin.aspxDiabetes-gjennombrot kan gi ny medisinEin sjeldan genmutasjon som i høg grad beskyttar mot diabetes 2, er oppdaga, og kan på sikt bidra til ny medisin mot sjukdommen. Dette kjem fram i ein ny internasjonal studie der forskarar frå Bergen har delteke.10.03.2014 17:51:34
Nasjonal satsing på helsetenesteforsking- koordinatorstillingarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/nasjonal-satsing-pa-helsetenesteforsking--koordinatorstillingar.aspxNasjonal satsing på helsetenesteforsking- koordinatorstillingarFire 20 % koordinatorstillingar i helsetenesteforsking for tre års engasjement, ein frå kvar region, er lyst ut av Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus.06.03.2014 12:14:19