Kvinnelig ansatt i labmiljø. Foto.
Forsking og utvikling
Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.
 
Informasjon om lungehelsestudien RHINESSA. Barn puster i inhalator. Foto.

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

Informasjon om fagsenter for medisinske register. Kvinnelig forsker på lab. Foto.

Skal du etablere eit register?

Fagsenter for medisinske register kan tilby oppstartsmøte med nye register, og rådgivande møte med eksisterande register.

Informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte data.

Pasienterfaringar i forsking

Skal du ha pasienterfaringar med i forskingsstudien? Ved Fagsenter for pasientrapporterte data kan vi hjelpe deg med mellom anna råd og rettleiing om metode, spørreskjema og datahandtering.

Informasjon om forskingsfasiliteter på Haukeland og ved Universitetet i Bergen. Eksteriør Laboratoriebygget. Foto.

Forskingsfasilitetar

Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen kan tilby ein rekkje ulike kjernefasilitetar for forskarar og prosjekt knytt til sjukehuset og universitetet.

 

 

Korleis forske meir og betre i framtida? http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Korleis-forske.aspxKorleis forske meir og betre i framtida? Er du oppteken av utvikling innan helseforsking og innovasjon i Norden, vil årets NRI-konferanse vere ein møtestad for å bli enda betre på det du driv med.15.03.2015 23:00:00
Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/soker-store-fisk--og-kjotetarar-til-forskingsprosjekt.aspxSøker 150 friske overvektige til forskingsprosjektForskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag. Proteinkjeldene i dette forskingsprosjektet er fisk og kjøt.19.02.2015 23:00:00
Presenterer fjorårets forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Presenterer-fjorårets-forsking.aspxPresenterer fjorårets forsking Frå 26. til 30. januar kan du få med deg Forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement «Forskningspresentasjoner frå 2014» i foajeen i Sentralblokka på Haukeland.22.01.2015 23:00:00
Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-Helse-Vests-forskingsmidlar-2015.aspxTildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015Samarbeidsorganet har 9. desember 2014 tildelt midlar til 75 av dei totalt 291 søknadene som vart sent inn innan fristen 15. september. I tillegg har det vore prosesser kring tildeling til strategiske satsingar, jf. nyheitssak om tildeling til strategiske satsingar og rusforsking08.12.2014 23:00:00
Lange vakter trugar ikkje pasientsikkerheitahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lange-vakter-trugar-ikkje-pasientsikkerheita.aspxLange vakter trugar ikkje pasientsikkerheita​Akutte inngrep om natta blir utført trygt sjølv om gynekologane ved Kvinneklinikken har 17,5 timar lange vakter. Det viser ein nyleg publisert studie av overlege Anne Veddeng.22.10.2014 22:00:00
Tildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-regionale-stimuleringsmidlar-2014.aspxTildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014I vår lyste Helse Vest RHF v/ Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest ut stimuleringsmidlar til lokale og regionale kvalitetsregistre som er forankra i regionen. Tjue søknader blei motteken og halvparten av desse fekk tildeling av regionale stimuleringsmidlar.01.10.2014 22:00:00