Kirurger på operasjonsstuen. Foto.
Kysthospitalet i Hagevik
Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit spesialsjukehus for planlagt ortopedisk kirurgi i Os, tre mil sør for Bergen. Vi tilbyr pasientane ei heilskapleg helseteneste med klinisk undersøking, behandling, pleie, mobilisering og vidare oppfølging.

Sjukehuset er ein del av Ortopedisk klinikk, Helse Bergen, og utfører årleg 1600-1800 inngrep.

 Kontaktinformasjon

​Telefon 

56 56 58 00

Telefaks 

56 56 58 01

E-post


Visittider

Måndag-fredag, kl. 18.00-20.00
Laurdag-søndag, kl. 13.00-15.00 og kl. 18.00-20.00

Postadresse 

Hagaviksbakken 25 
5217 Hagavik

Kart