Eksteriør rødt trehus - Kompetansesenter for lindrande behandling. Foto.
Kompetansesenter i lindrande behandling KLB
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Våre oppgåver er forsking og fagutvikling, undervisning og opplæring og å fremje og koordinere palliativt arbeid i Helseregion Vest.

 Kontaktinformasjon

​Telefon 

55 97 58 24

Telefaks 

55 97 58 25

Epost

lindrende.behandling@helse-bergen.no​

Opningstider

Kvardagar kl. 08.00-15.30 

Besøksadresse

Haukelandsbakken 2​​


 


 

 

 

Tilskot til kommunale prosjekt innan lindrande behandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Tilskot-til-kommunale-prosjekt-innan-lindrande-behandling.aspxTilskot til kommunale prosjekt innan lindrande behandlingI 2016 har 10 kommunar i Helseregion Vest fått statlege middel til palliative prosjekt. 27.06.2016 07:00:00
Årleg gjennomgang av medikamentskrinet fullførthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Årleg-gjennomgang-av-medikamentskrinet-fullført.aspxÅrleg gjennomgang av medikamentskrinet fullførtDen årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført. I år er det ikkje gjort endringar i behandlingsalgoritmane. 17.06.2016 08:00:00

Informasjon om ressursnettverk. Eksteriør rødt trehus. Foto.

Nettverk

Nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling.

Informasjon og verktøy for deg som jobber med alvorlig syke og døende. Eldre par på tur i skogen. Foto.

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Informasjon og verktøy for deg som arbeider med alvorleg sjuke og døyande, blant anna: ESAS, Livets siste dagar, medikamentskrin, individuell plan, legemiddelinformasjon, tilvisingsrutinar, smertepumpe.