Eksteriør rødt trehus - Kompetansesenter for lindrande behandling. Foto.
Kompetansesenter i lindrande behandling KLB
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Våre oppgåver er forsking og fagutvikling, undervisning og opplæring og å fremje og koordinere palliativt arbeid i Helseregion Vest.

 Kontaktinformasjon

​Telefon 

55 97 58 24

Telefaks 

55 97 58 25

Epost

lindrende.behandling@helse-bergen.no​

Opningstider

Kvardagar kl. 08.00-15.30 

Besøksadresse

Haukelandsbakken 2​​


 


 

 

 

Auka pris for medikamentskrinethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Auka-pris-for-medikamentskrinet.aspxAuka pris for medikamentskrinetPrisen for medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase (til vaksne) er nå gått opp til kr 694. Årsaka er hovudsakleg auka pris for utstyret til subkutan administrering. 09.08.2016 09:00:00
Mangel på Haldol injeksjonsvæskehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Mangel-på--Haldol-injeksjonsvæske.aspxMangel på Haldol injeksjonsvæskeDet er for tida mangel på preparatet Haldol 5 mg/ml injeksjonsvæske "JANSSEN-CILAG" i Noreg. Mangelsituasjonen er venta å vare til cirka første veka av oktober 2016, men dette er ikkje endeleg bekrefta. Haldol inneheld virkestoffet haloperidol, som er eitt av dei fire sentrale medikamenta for symptomlindring i livets sluttfase. 02.08.2016 11:00:00

Informasjon om ressursnettverk. Eksteriør rødt trehus. Foto.

Nettverk

Nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling.

Informasjon og verktøy for deg som jobber med alvorlig syke og døende. Eldre par på tur i skogen. Foto.

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Informasjon og verktøy for deg som arbeider med alvorleg sjuke og døyande, blant anna: ESAS, Livets siste dagar, behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande / dei fire viktigaste medikamenta, medikamentskrin, individuell plan, legemiddelinformasjon, tilvisingsrutinar, smertepumpe.