Eksteriør rødt trehus - Kompetansesenter for lindrande behandling. Foto.
Kompetansesenter i lindrande behandling KLB
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Våre oppgåver er forsking og fagutvikling, undervisning og opplæring og å fremje og koordinere palliativt arbeid i Helseregion Vest.

 Kontaktinformasjon

​Telefon 

55 97 58 24

Telefaks 

55 97 58 25

Epost

lindrende.behandling@helse-bergen.no​

Opningstider

Kvardagar kl. 08.00-15.30 

Besøksadresse

Haukelandsbakken 2​​


 


 

 

 

Hugs påmelding til Landskonferansen i palliasjon!http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Hugs-påmelding-til-Landskonferansen-i-palliasjon!.aspxHugs påmelding til Landskonferansen i palliasjon!Landskonferanse i palliasjon vert arrangert i Stavanger 14.-16. september 2016. Vi minner om at konferanseavgifta går opp frå og med 1. juni. Vil du sikre deg plass på konferansen til lågaste pris, må du melde deg på innan 31. mai. 24.05.2016 11:00:00
Utsatt abstractsfrist til 14. landskonferanse i palliasjon 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Utsatt-abstractsfrist-til-14.-landskonferanse-i-palliasjon-2016.aspxUtsatt abstractsfrist til 14. landskonferanse i palliasjon 2016Frist for å sende inn abstracts til 14. landskonferanse i palliasjon er utsatt til 14. mars 2016. 29.02.2016 14:00:00

Informasjon om ressursnettverk. Eksteriør rødt trehus. Foto.

Nettverk

Nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling.

Informasjon og verktøy for deg som jobber med alvorlig syke og døende. Eldre par på tur i skogen. Foto.

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Informasjon og verktøy for deg som arbeider med alvorleg sjuke og døyande, blant anna: ESAS, Livets siste dagar, medikamentskrin, individuell plan, legemiddelinformasjon, tilvisingsrutinar, smertepumpe.