Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer - SOVno
SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Informasjon om søvn og søvnsykdommer, søvnrelaterte nyheter, kurs og arrangement finnes på sidene under.

SOVno driver ikke pasientbehandling. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

 Kontaktinformasjon

Telefon 

55 97 47 07

epost:

sovno@helse-bergen.no

Postadresse

Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Besøk​sadresse

Gamle Hovudbygg, 2. etg.
Ekspedisjon, rom 2142

 

 

Søvnproblemer hos barn og unge med epilepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-hos-barn-og-unge-med-epilepsi.aspxSøvnproblemer hos barn og unge med epilepsiForskere fra Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus har i denne studien undersøkt om søvnproblemer hos barn med epilepsi er assosiert med psykiske lidelser. Over 90 barn og unge mellom 10-19 år ble inkludert i studien og informasjon om søvnproblemer ble registrert ved hjelp av spørreskjema.26.08.2016 09:00:00
Utvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utvikling-av-søvnproblemer-fra-barndom-til-ungdom.aspxUtvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdomI denne longitudinelle studien ble det undersøkt hvordan søvnproblemer utvikles over tid, fra barndom til ungdom, samt om søvnproblemer ved 7-9 og 11-13 års alder predikerer søvnproblemer ved 16-19 års alderen. Over 2000 barn deltok i studien som ble utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Uni Research, Universitetet i Bergen og California.19.08.2016 08:00:00

Nasjonale resultater fra søvntesten. Puter i seng. Foto.

Nasjonale resultater fra søvntesten

Over 50.000 personer har tatt testen så langt. Se hva resultatene viser.