Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer - SOVno
SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Informasjon om søvn og søvnsykdommer, søvnrelaterte nyheter, kurs og arrangement finnes på sidene under.

SOVno driver ikke pasientbehandling. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

 Kontaktinformasjon

Telefon 

55 97 47 07

epost:

sovno@helse-bergen.no

Postadresse

Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Besøk​sadresse

Gamle Hovudbygg, 2. etg.
Ekspedisjon, rom 2142

 

 

Sammenheng mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserørethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-søvnforstyrrelser-og-refluks-til-spiserøret.aspxSammenheng mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserøretDenne longitudinelle studien har undersøkt sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserøret. Studien er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og er utført av forskere fra HUNT forskningssenter og Karolinska Institutet.16.06.2016 10:00:00
Tildeling av midler til søvnrelatert forskning 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Tildeling-av-midler-til-søvnrelatert-forskning-2016.aspxTildeling av midler til søvnrelatert forskning 2016SOVno gir årlig ut midler til søvnrelatert forskning. Målet er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge, og hver helseregion garanteres minst én bevilgning hvis det foreligger søknad. I år kom det tilsammen 8 søknader fordelt på ulike helseregioner og følgende prosjekter tildeles midler09.06.2016 08:00:00

Nasjonale resultater fra søvntesten. Puter i seng. Foto.

Nasjonale resultater fra søvntesten

Over 50.000 personer har tatt testen så langt. Se hva resultatene viser.