Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta

Bli frivillig på Haukeland

Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. No søker vi deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

Smilende kvinne luker i urtehagen. Foto

Ta deg ein tur i Urtehagen

På takterrassen til Sentralblokka har ei gruppe ildsjeler dyrka fram ein liten oase til glede for pasientar, pårørande, tilsette og andre besøkande.

Eksteriør Marie Joys' hus på haukelandsområdet. Foto

Bli med inn i Marie Joys' hus

I månadsskiftet august/september 2016 flyttar Barneklinikken inn i nytt bygg. Klinikken vil frå då av heite "Barne- og ungdomsklinikken". Her skal den vere i lyse og trivelege lokale fram til det nye Barne- og ungdomssjukehuset står ferdig ved årsskiftet 2022 / 2023.

Søk sommarjobb på sjukehuset

Har du lyst på ein spennande og lærerik sommarjobb på sjukehuset? Vi har sommarvikariat innan mange fagområde.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

 

 

Elektronisk tilgang til sjukehusjournal http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Elektronisk-pasientjournal.aspxElektronisk tilgang til sjukehusjournal I løpet av 2016 får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til delar av sjukehusjournalen sin på nett. For pasientar innan somatikken er datoen 24. mai. For pasientar innan rus og psykisk helsevern er datoen 19. september.19.05.2016 12:00:00
Kvar dråpe er gull verdhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvar-dråpe-er-gull-verd.aspxKvar dråpe er gull verdAmmar du og har rikeleg med mjølk? For tidleg fødde og sjuke nyfødde barn treng overskotet ditt.18.05.2016 12:00:00
Heidra professor Norekvålhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Heidra-professor-Norekvål.aspxHeidra professor Norekvål​Tone M. Norekvål er første professor innan kardiologisk sjukepleie i Noreg, og første professor ved UiB med sjukepleiefagleg bakgrunn som har hovudstilling på Haukeland. Fredag vart ho feira.13.05.2016 23:00:00
Urtehagen på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Urtehagen-paa-Haukeland.aspxUrtehagen på HaukelandPå takterrassen utanfor «Cafe 3» i Sentralblokkas tredje etasje på Haukeland universitetssjukehus har ei gruppe eldsjeler dyrka fram ein liten oase til glede for pasientar, pårørande, tilsette og andre besøkande. 13.05.2016 11:00:00
Skal vise at behandling nyttarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Skal-vise-at-behandling-nyttar.aspxSkal vise at behandling nyttarDei har fått jobb med ein CV andre ville forsøkt å skjule for ein potensiell arbeidsgivar. Møt dei fire nye erfaringskonsulentane i Avdeling for rusmedisin.12.05.2016 09:00:00

 

 

Kva er strålebehandling?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Strålebehandling.aspxKva er strålebehandling?Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er medisinsk fysikar. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.25.05.2016 12:00:00
Styremøte 26. mai 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoete-26-05-2016.aspxStyremøte 26. mai 2016Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 26.05.2016 08:00:00
Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/informasjonsmote-rusbruk-070616.aspxEr du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 07.06.2016 17:00:00
Kurs i langtidsoksygenbehandling (LTOT)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/lungeavdelinga/Sider/kurs-langtidsoksygenbehandling-LTOT.aspxKurs i langtidsoksygenbehandling (LTOT)Lungeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus inviterer til kurs i langtidsoksygenbehandling for helsepersonell i kommunehelsetenesta.08.06.2016 06:30:00
Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Kreftrelatert-fatigue.aspxKreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar Inger Thormodsen. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.08.06.2016 12:00:00