Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Om psykiske lidelser og bildeterapi. To kvinner med ryggen til maler på lerret på staffeli. Foto.

Målar seg friske

For mange med psykiske lidingar kan bildeterapi vere behandlingsmetoden som gjer dei friske. Ved Øyane DPS står lerret, måling og kostar klare til bruk.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

To ansatte i operasjonssalen. Foto

Inn og ut på dagen med dagkirurgi

Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikkar er i stadig utvikling. Stadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag.

 

 

Snart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/14-år-med-sjølvskading---snart-flygedyktig.aspxSnart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadingSjølvskading har vore ein del av livet hennar i 14 år. Takka vere eit omfattande behandlingsopplegg har Adelheid Greve (27) kjempa seg ut av den destruktive åtferda.17.09.2014 12:36:48
Pasientane godt nøgde med sjukehusa i vest http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasientane-godt-nøgde-med-sjukehusa-i-vest-.aspxPasientane godt nøgde med sjukehusa i vest Pasientane på Vestlandet er betre nøgde med pleiepersonell og legar, og med korleis sjukehusa informerer og organiserer arbeidet no enn tidligare. 09.09.2014 11:39:15
Ferske tal frå Akuttposthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ferske-tal-frå-Akuttpost.aspxFerske tal frå AkuttpostSidan øvre del av Nygårdsparken stengte 25. august, har 118 personar vore innlagde med rusproblem ved Haukeland universitetssjukehus sin Akuttpost.08.09.2014 12:21:59

 

 

Kulturveka 2014 ved Bjørgvin DPShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/bjorgvin-dps/Sider/Kulturuken-2014.aspxKulturveka 2014 ved Bjørgvin DPSKulturveka har som mål å gi menneske med psykiske helseplager ein arena til oppleving og uttrykk gjennom kunst og kultur. Kulturveka blir arrangert i samarbeid med Arna og Åsane kulturkontor og Kunst Kultur og Psykisk Helse Bergen kommune. 27.10.2014 09:30:00
Styremøte i Helse Bergenhttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Styremøte-i-Helse-Bergen-29.10.aspxStyremøte i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.29.10.2014 08:00:00
Gratiskonsert på Garage: Psykisk kan du være sjøl!http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/bjorgvin-dps/Sider/Gratiskonsert-på-Garage-Psykisk-kan-du-være-sjøl.aspxGratiskonsert på Garage: Psykisk kan du være sjøl!Kulturveka 2014 ved Bjørgvin DPS arrangerer gratiskonsert med diverse artister for å sette fokus på musikkterapi og psykisk helse. 30.10.2014 19:00:00