Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

. Foto

Helse i Vest-magasinet

Helse i Vest-magasinet er eit samarbeid mellom alle sjukehusa på Vestlandet Vi håper det vil gi deg eit innblikk i kvardagen vår, og det viktige arbeidet vi driv med i sjukehusa.​​​​​​

Sjekk din kontaktinformasjon

Alle som har time på sjukehuset skal få påminning om time på SMS. Då er det veldig viktig at vi har ditt riktige telefonnummer i offentlege registre. Hvis ikkje kan SMS bli sendt til noken andre.

 

 

Snart klart for 10-årsjubileum for kulturveka http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Snart-klart-for-10-årsjubileum-for-kulturveka-.aspxSnart klart for 10-årsjubileum for kulturveka Merk deg 26.-30. oktober, da er det igjen klart for den årlege kulturveka på Bjørgvin DPS. I haust er det ti år sidan kulturveka blei arrangert for første gong. Forutan kunstutstilling, kreative verkstader, musikk og quiz blir det i år tre konsertar og seminardag i samarbeid med Kunst, Kultur og psykisk helse i Bergen kommune.01.10.2015 11:00:00
Jordmor i heimen-tilbodet dobla på eitt århttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/jordmor-i-heimen-tilbodet-dobla-paa-eit-aar.aspxJordmor i heimen-tilbodet dobla på eitt årBarselkvinner som reiser raskt heim etter fødselen er meir fornøgd med oppfølginga enn dei som blir igjen på sjukehuset. Det kjem fram frå to brukarundersøkingar Kvinneklinikken har gjennomført.29.09.2015 12:00:00
Evalueringsrapporten om Enemona-anskaffinga er klarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Evalueringsrapporten-om-Enemona-anskaffinga-er-klar.aspxEvalueringsrapporten om Enemona-anskaffinga er klarEvalueringsrapporten om Enemona-anskaffinga er no klar. Styret i Helse Bergen skal behandle saka i styremøte 30. september.23.09.2015 14:30:00

 

 

Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Kreftrelatert-fatigue.aspxKreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar Inger Thormodsen. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.14.10.2015 12:00:00
Open kveldsforelesning i anledning Verdsdagen for psykisk helsehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Open-kveldsforelesning-i-anledning-Verdsdagen-for-psykisk-helse.aspxOpen kveldsforelesning i anledning Verdsdagen for psykisk helseI anledning Verdsdagen for psykisk helse inviterer vi til open kveldsforelesning ved Kronstad DPS i Bergen. 15.10.2015 16:00:00
Informasjonsmøte på KK http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/informasjonsmote-kk-oktober-2015.aspxInformasjonsmøte på KK Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar. 20.10.2015 15:00:00
Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_26102015.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.26.10.2015 08:30:00
Styreseminar/styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styreseminarstyremøte-30-10-2015.aspxStyreseminar/styremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.30.10.2015 07:00:00