Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Informasjon om Ebola-oppdrag. Ansatt med smittevernutstyr. Foto.

Vil du vere frivillig?

Haukeland universitetssjukehus har fått i oppdrag å etablere, og sende ut norske helseteam til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. Les meir om oppdraget.

Om psykiske lidelser og bildeterapi. To kvinner med ryggen til maler på lerret på staffeli. Foto.

Vardesenteret på Haukeland opna

Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus skal vere ein fristad for kreftramma og deira pårørande , og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.

To ansatte på Hudavdelingen. Foto

Test deg for hiv-smitte i hiv-testingveka

Den europeiske hiv-testingsveka 2014 ønskjer å få fleire til å teste seg for hiv-smitte. Veka blir arrangert 21. til 28. november.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

 

 

Vi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Er-klar-for-opplaring-i-York.aspxVi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebola– Det er ikkje for seint å søke. Vi treng spesielt sjukepleiarar og bioingeniørar, men vi treng også kjøkken- og reinhaldspersonale, seier rekrutteringansvarleg Wibeke Krokås.12.11.2014 14:53:04
Ambassadør-besøk på Zanzibarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ambassadør-besøk-på-Zanzibar.aspxAmbassadør-besøk på ZanzibarNoregs nye ambassadør i Tanzania, Hanne-Marie Kaarstad, besøkte nyleg Haukeland House og Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar.11.11.2014 09:41:13
Helsepersonell til ebolatreninghttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Helsepersonell-til-ebolatrening.aspxHelsepersonell til ebolatreningOnsdag 11. november reiser dei 18 første helsearbeidarane frå Noreg til trening York i Storbritannia. Der skal dei få opplæring og førebu seg til innsats mot ebola i Vest-Afrika.12.11.2014 08:18:43

 

 

Diabetes type 1http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Diabetes-type-1-nov2014.aspxDiabetes type 1Kurset er for pasientar over 15 år med diabetes type 1 og pårørande deira 26.11.2014 08:00:00
Søvnapnéhttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Søvnapne02122014.aspxSøvnapnéKurset er for personar som har fått diagnosen søvnapné og deira pårørande. Her vil du få kunnskap om sjukdommen som gir deg betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. 02.12.2014 07:30:00
Ope foredrag om cellegift- og strålebehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Ope-foredrag-om-cellegift--og-strålebehandling.aspxOpe foredrag om cellegift- og strålebehandlingOpe foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.03.12.2014 17:00:00