Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Takk for at du møter til timen

Takk for at du møter

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin. Samtidig ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare.

Innbyggere vil få tilgang til kjernejournal 1. mars. Illustrasjon.

Din kjernejournal

​​​Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing der du får samla, og sjølv legg inn viktige helseopplysingar som vil vere viktige for helsepersonell i ein kritisk situasjon.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Bilde av en fisk. Foto

Søker 150 friske overvektige

Forskarar søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag.

Vardesenteret på Haukeland

Vardesenteret på Haukeland

​​​​​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. ​Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp.

 

 

Sjekk din mistenkelege føflekk på Hudavdelingahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hudavdelinga/Sider/Sjekk-din-mistenkelege-føflekk-på-Hudavdelinga.aspxSjekk din mistenkelege føflekk på HudavdelingaHar du ein mistenkeleg føflekk og er over 25 år? I anledning den nasjonale hudsjekkdagen 6. mai 2015 har vi undersøkingsdag kor du kan bestille time direkte hos ein hudlege hos oss på Haukeland. 13.04.2015 22:00:00
Var i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-ikkje-kalle-seg-heltar.aspxVar i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltar- Vi gjorde lite i forhold til dei lokale heltane som ofra seg i starten av epidemien. Lina og Jorunn er takknemlege for å ha vore ein del av Ebola-prosjektet til Helse Bergen, men dei syns ikkje oppdraget er ferdig enno. 11.04.2015 22:00:00
Stener Kvinnsland går av i augusthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvinnsland-går-av-i-august.aspxStener Kvinnsland går av i augustStener Kvinnsland går av som administrerande direktør i Helse Bergen HF 31. august 2015. - Eg fyller 67 år i mai, og finn tida inne til å la andre overta roret, seier Kvinnsland.26.03.2015 23:00:00

 

 

Konferanse: Førebygging av skåldingsskadar hos små barnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/brannskadeavsnittet/Sider/forebygging-skolding-barn.aspxKonferanse: Førebygging av skåldingsskadar hos små barnEr du lege, jordmor eller helsesøster? Eller høyrer du til ei anna yrkesgruppe som arbeider med barn? 23.04.2015 07:00:00
Styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-28-04-2015.aspxStyremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.28.04.2015 07:00:00
Psykiatri - Informasjon om E-meistring - april 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Psykiatri---Informasjon-om-E-meistring---april-2015.aspxPsykiatri - Informasjon om E-meistring - april 2015Kurset er gratis og ope for både pasientar og pårørande. Her vil du få kunnskap som kan bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen og høve til å møte andre i same situasjon.28.04.2015 16:00:00