Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta

Bli frivillig på Haukeland

Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. No søker vi deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

Smilende kvinne luker i urtehagen. Foto

Ta deg ein tur i Urtehagen

På takterrassen til Sentralblokka har ei gruppe ildsjeler dyrka fram ein liten oase til glede for pasientar, pårørande, tilsette og andre besøkande.

Eksteriør Marie Joys' hus på haukelandsområdet. Foto

Bli med inn i Marie Joys' hus

I månadsskiftet august/september 2016 flyttar Barneklinikken inn i nytt bygg. Klinikken vil frå då av heite "Barne- og ungdomsklinikken". Her skal den vere i lyse og trivelege lokale fram til det nye Barne- og ungdomssjukehuset står ferdig ved årsskiftet 2022 / 2023.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

 

 

Ny, felles opplæring for sommarvikarane http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny,-felles-opplæring-for-sommarvikarane-.aspxNy, felles opplæring for sommarvikarane Alle sommarvikarane som snart inntar sjukehuset, har no fått felles opplæring før dei skal ut og jobbe i dei ulike avdelingane.23.06.2016 08:25:00
Funn av multiresistent bakterie på Brannskadeavdelinga på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/funn-av-bakteriar.aspxFunn av multiresistent bakterie på Brannskadeavdelinga på HaukelandSist fredag vart det påvist ein multiresistent variant av bakterien Acinetobacter baumannii hos fire pasientar på Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus.21.06.2016 11:00:00
Lab-info: 5-HIAA i urin http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-5-HIAA-i-urin-.aspxLab-info: 5-HIAA i urin Analysen 5-HIAA (5-Hydroksyindoleddiksyre) i urin vert frå 13.06.2016 på ny utførd ved Hormonlaboratoriet.16.06.2016 07:00:00
Brukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Brukar-pasienterfaringane-på-jobb-i-psykiatrien-.aspxBrukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien Da Oda Søilen Djupevåg (24) var som sjukast, såg ho ikkje for seg at ho nokon gong skulle kome i jobb. No er ho tilsett som erfaringskonsulent i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. 06.06.2016 12:00:00
Kvalitetspris til Christian Beislandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvalitetspris-til-Christian-Beisland.aspxKvalitetspris til Christian BeislandHelse Vest sin kvalitetspris for 2016 gjekk til Christian Beisland og nyrekreftmiljøet i og rundt Avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus.01.06.2016 09:00:00

 

 

Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/informasjonsmote-rusbruk-16082016.aspxEr du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 16.08.2016 17:00:00
Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/informasjonsmote-rusbruk-30082016.aspxEr du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 30.08.2016 17:00:00
Demens pårørande - september 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Demens-pårørande---september-2015.aspxDemens pårørande - september 2016Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom. 31.08.2016 07:30:00
Diabetes type 2 - september 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Diabetes-type-2---september.aspxDiabetes type 2 - september 2016Kurset er for pasientar med type 2 diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, insulin og tablettar) og deira pårørande. 06.09.2016 07:00:00
Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/informasjonsmote-rusbruk-13092016.aspxEr du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 13.09.2016 17:00:00