Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Eksteriør Bergen legevakt.

Legevakttilbodet for barn flyttar

Frå 1. desember overtar Bergen legevakt ansvaret for kveldspoliklinikken for barn som har vore ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

 

 

Nye kvalitetsindikatorar publiserthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-kvalitetsindikatorar-publisert.aspxNye kvalitetsindikatorar publisertHelsedirektoratet har publisert 17 nye kvalitetsindikatorar for helsetenesta i Norge. Mellom desse er indikatorar for pakkeforløp og kreft. 27.11.2015 08:00:00
Hjerneceller hos bipolare pasientar kan føreseie effekten av litiumbehandling http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Hjerneceller-hos-bipolare-pasientar-kan-føreseie-effekten-av-litiumbehandling-.aspxHjerneceller hos bipolare pasientar kan føreseie effekten av litiumbehandling Ved å sjå på hjernecellene til pasientar med bipolar liding kan ein finne ut om behandling med litium vil ha nokon effekt. Det viser ny forsking som nyleg blei publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature, der forskarar frå Haukeland universitetssjukehus har deltatt.19.11.2015 12:00:00
Legevakttilbodet for barn flyttarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Legevakttilbodet-for-barn-flyttar.aspxLegevakttilbodet for barn flyttarFrå 1. desember overtar Bergen legevakt ansvaret for kveldspoliklinikken for barn som har vore ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.16.11.2015 13:00:00

 

 

Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalg_30112015.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.30.11.2015 08:30:00
Ope foredrag om cellegift- og strålebehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Ope-foredrag-om-cellegift--og-strålebehandling.aspxOpe foredrag om cellegift- og strålebehandlingOpe foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldarar er sjukepleiarar i viareutdanning i kreftsjukepleie. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.30.11.2015 17:00:00
Styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-14-12-2015.aspxStyremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.14.12.2015 11:00:00
Informasjonsmøte på KK http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/informasjonsmote-kk-desember-2015.aspxInformasjonsmøte på KK Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar. 15.12.2015 16:00:00
Cøliaki - pårørande til barn - februar 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Cøliaki---pårørande-til-barn_januar-2015.aspxCøliaki - pårørande til barn - februar 2016Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.05.02.2016 07:30:00