Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Informasjon om Ebola-oppdrag. Ansatt med smittevernutstyr. Foto.

Vil du vere frivillig?

Haukeland universitetssjukehus har fått i oppdrag å etablere, og sende ut norske helseteam til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. Les meir om oppdraget.

Om psykiske lidelser og bildeterapi. To kvinner med ryggen til maler på lerret på staffeli. Foto.

Vardesenteret opnar 7. november

Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus skal vere ein fristad for kreftramma og deira pårørande , og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

To ansatte i operasjonssalen. Foto

Inn og ut på dagen med dagkirurgi

Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikkar er i stadig utvikling. Stadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag.

 

 

Får nasjonalt ansvar for personell til Vest-Afrikahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Far-ansvar-for-rekruttering-til-Vest-Afrika.aspxFår nasjonalt ansvar for personell til Vest-AfrikaHelse Bergen har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å sette i verk arbeidet med å sende ut norsk helsepersonell til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. 30.10.2014 23:26:29
Vardesenteret opnar 7. novemberhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vardesenteret-opnar-7.-november.aspxVardesenteret opnar 7. novemberFredag 7. november opnar Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus. Vardesenteret skal vere ein fristad der kreftramma og deira pårørande kan samle krefter, og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.31.10.2014 11:47:45
Prisar til kreftmedisin og eMeistringhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-til-kreftmedisin-og-eMeistring.aspxPrisar til kreftmedisin og eMeistringDen gjeve forskingsprisen i Helse Vest blei torsdag kveld delt ut til professor og overlege Øystein Bruserud for hans forsking innanfor akutt leukemi. Psykologspesialist Tine Nordgreen fekk årets innovasjonspris for eMeistring, som er internettbehandling med rettleiing. Begge vinnarane held til ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.31.10.2014 10:31:11

 

 

Lungekrefthttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Lungekreft.aspxLungekreftKurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få aukt kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen. 11.11.2014 09:00:00