Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
To ansatte i operasjonssalen. Foto

Inn og ut på dagen med dagkirurgi

Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikkar er i stadig utvikling. Stadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag.

Flybuss frå Haukeland kvar time. Minibuss foran inngang til foajeen.foto.

Flybuss frå Haukeland

Flybussen går mellom Haukeland og Flesland kvar time på kvardagane. Den stoppar utanfor Haukeland hotell. På to av avgangane stoppar bussen i Sentralblokka.

mann foran lyttepostlogo. foto.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Noko du er fornøgd med eller misfornøgd med? Vi vil veldig gjerne høyre om opplevinga di.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

 

 

Snart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/14-år-med-sjølvskading---snart-flygedyktig.aspxSnart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadingSjølvskading har vore ein del av livet hennar i 14 år. Takka vere eit omfattande behandlingsopplegg har Adelheid Greve (27) kjempa seg ut av den destruktive åtferda.17.09.2014 12:36:48
Pasientane godt nøgde med sjukehusa i vest http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasientane-godt-nøgde-med-sjukehusa-i-vest-.aspxPasientane godt nøgde med sjukehusa i vest Pasientane på Vestlandet er betre nøgde med pleiepersonell og legar, og med korleis sjukehusa informerer og organiserer arbeidet no enn tidligare. 09.09.2014 11:39:15
Ferske tal frå Akuttposthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ferske-tal-frå-Akuttpost.aspxFerske tal frå AkuttpostSidan øvre del av Nygårdsparken stengte 25. august, har 118 personar vore innlagde med rusproblem ved Haukeland universitetssjukehus sin Akuttpost.08.09.2014 12:21:59

 

 

Minisymposium om stamcelletransplantasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/medisinsk/blodsjukdommar/Sider/Stamcelletransplantasjon_nr100.aspxMinisymposium om stamcelletransplantasjonAvdeling for blodsykdommer inviterer til fagseminar i anledning avdelingens stamcelletransplantasjon nr. 100. 24.09.2014 15:00:00
Fødselsførebuande kurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Fødselsførebuande-kurs-frå-DNJ.aspxFødselsførebuande kursDen norske jordmorforening, Hordaland, arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland. 27.09.2014 08:00:00