Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Takk for at du møter til timen

Takk for at du møter

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin. Samtidig ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare.

Innbyggere vil få tilgang til kjernejournal 1. mars. Illustrasjon.

Din kjernejournal

​​​Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing der du får samla, og sjølv legg inn viktige helseopplysingar som vil vere viktige for helsepersonell i ein kritisk situasjon.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Bilde av en fisk. Foto

Søker 150 friske overvektige

Forskarar søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag.

Vardesenteret på Haukeland

Vardesenteret på Haukeland

​​​​​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. ​Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp.

 

 

20 år med hjelp til allergipasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/20-år-med-hjelp-til-allergipasientar.aspx20 år med hjelp til allergipasientar20. april 1995 tok Seksjon for klinisk spesialallergologi imot sin første pasient. Sidan den tid har seksjonen hjelpt tusenvis av pasientar med ulike typar allergi. Dei var også direkte årsak til at hostesafta Tuxi forsvann frå marknaden i 2007.23.04.2015 22:00:00
Arbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Arbeidstilsynet-krever-tiltak-for-bedre-arbeidsmiljø.aspxArbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøArbeidstilsynet har gitt Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus varsel om pålegg for å sikre eit betre arbeidsmiljø. Varselet kom som følgje av eit tilsyn med bakgrunn i meldingar frå enkelte tilsette ved avdelinga. 23.04.2015 22:00:00
Sjekk din mistenkelege føflekk på Hudavdelingahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hudavdelinga/Sider/Sjekk-din-mistenkelege-føflekk-på-Hudavdelinga.aspxSjekk din mistenkelege føflekk på HudavdelingaHar du ein mistenkeleg føflekk og er over 25 år? I anledning den nasjonale hudsjekkdagen 6. mai 2015 har vi undersøkingsdag kor du kan bestille time direkte hos ein hudlege hos oss på Haukeland. 13.04.2015 22:00:00

 

 

Styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-28-04-2015.aspxStyremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.28.04.2015 07:00:00
Psykiatri - Informasjon om E-meistring - april 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Psykiatri---Informasjon-om-E-meistring---april-2015.aspxPsykiatri - Informasjon om E-meistring - april 2015Kurset er gratis og ope for både pasientar og pårørande. Her vil du få kunnskap som kan bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen og høve til å møte andre i same situasjon.28.04.2015 16:00:00
Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_180515.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.18.05.2015 07:30:00