Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Takk for at du møter til timen

Takk for at du møter

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin. Samtidig ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare.

Innbyggere vil få tilgang til kjernejournal 1. mars. Illustrasjon.

Din kjernejournal

​​​Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing der du får samla, og sjølv legg inn viktige helseopplysingar som vil vere viktige for helsepersonell i ein kritisk situasjon.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Bilde av en fisk. Foto

Søker 150 friske overvektige

Forskarar søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag.

Vardesenteret på Haukeland

Vardesenteret på Haukeland

​​​​​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. ​Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp.

 

 

Fagsamling og feiring av Ebola-prosjektethttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Fagsamling-og-feiring-av-Ebola-prosjektet.aspxFagsamling og feiring av Ebola-prosjektetI løpet av nokre hektiske veker før jul i fjor, vart meir enn 150 helsearbeidarar intervjua og nesten like mange kursa for Ebola-kamp. 45 av desse vart utvald til å gjere ein innsats i Sierra Leone. No er prosjektet avslutta og fredag fekk dei si velfortente ære av Helse Bergen og av leiinga i Helse Vest.27.04.2015 22:00:00
20 år med hjelp til allergipasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/20-år-med-hjelp-til-allergipasientar.aspx20 år med hjelp til allergipasientar20. april 1995 tok Seksjon for klinisk spesialallergologi imot sin første pasient. Sidan den tid har seksjonen hjelpt tusenvis av pasientar med ulike typar allergi. Dei var også direkte årsak til at hostesafta Tuxi forsvann frå marknaden i 2007.23.04.2015 22:00:00
Arbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Arbeidstilsynet-krever-tiltak-for-bedre-arbeidsmiljø.aspxArbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøArbeidstilsynet har gitt Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus varsel om pålegg for å sikre eit betre arbeidsmiljø. Varselet kom som følgje av eit tilsyn med bakgrunn i meldingar frå enkelte tilsette ved avdelinga. 23.04.2015 22:00:00

 

 

Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_180515.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.18.05.2015 07:30:00
Informasjonsmøtet for førstegongsfødande http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Informasjonsmøtet-for-førstegongsfødande-19.05.15.aspxInformasjonsmøtet for førstegongsfødande Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.19.05.2015 15:00:00
Den normale fødsel og differensiert fødselsomsorghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Den-normale-fødsel-og-differensiert-fødselsomsorg.aspxDen normale fødsel og differensiert fødselsomsorgSymposium i samband med at Kvinneklinikken har hatt differensiert fødselsomsorg i 20 år. Dette ønskjer vi å markere med fokus på den normale fødsel.21.05.2015 07:00:00