Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Takk for at du møter til timen

Takk for at du møter

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin. Samtidig ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare.

. Foto

Tenkt å bli gravid?

Vi ønskjer å komme i kontakt med friske kvinner mellom 20-35 år som planlegg å bli gravid, til eit forskingsprosjekt på Kvinneklinikken.

Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

 

 

Vil støtte arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-støtte-arbeidarane.aspxVil støtte arbeidarane​​Helse Bergen vil bidra i prosessen for at dei bulgarske arbeidarane får den lønna frå Enemona JCS som dei har krav på.26.06.2015 08:30:00
Følg kroppen på NRK P1 i sommarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Følg-kroppen-på-NRK-P1-i-sommar!-.aspxFølg kroppen på NRK P1 i sommarGjennom ti laurdagar i sommar kan du høyre Trond-Viggo Torgersen i samtalar med ekspertar frå Haukeland om «Kroppen» på radio. Laurdag 27. juni er det Torgeir Storaas som fortel om «Lukten og smaken».26.06.2015 08:00:00
Sa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Sa-ja-til-byggetrinn-to-av-Barne--og-ungdomssjukehuset.aspxSa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusetStyret i Helse Bergen sa torsdag kveld ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehuset, og ber om at saka vert sendt vidare til Helse Vest for vidare handsaming.25.06.2015 18:15:00

 

 

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet - august 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Oksygen---Langtidsbehandling-i-hjemmet---august-2015.aspxOksygen - Langtidsbehandling i hjemmet - august 2015Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.20.08.2015 08:30:00
Møte Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_240815.aspxMøte BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.24.08.2015 07:30:00
Diabetes type 2 - september 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Diabetes-type-2---september.aspxDiabetes type 2 - september 2015Kurset er for pasientar med type 2 diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, insulin og tablettar) og deira pårørande. 01.09.2015 07:00:00