Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Takk for at du møter til timen

Takk for at du møter

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin. Samtidig ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare.

. Foto

Tenkt å bli gravid?

Vi ønskjer å komme i kontakt med friske kvinner mellom 20-35 år som planlegg å bli gravid, til eit forskingsprosjekt på Kvinneklinikken.

Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

 

 

Psykiatribaby fyller ti århttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Psykiatribaby-fyller-ti-år.aspxPsykiatribaby fyller ti årSom første sjukehus i Noreg etablerte Haukeland og Helse Bergen i 2005 psykiatriambulanse. Etter ti år lever «babyen» i beste velgåande. Nyleg var det duka for bursdagsfeiring av tiåringen i Sandviken.11.05.2015 22:00:00
Bent Høie på Bergensbesøk http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Bent-Høie-på-Bergensbesøk-.aspxBent Høie på Bergensbesøk Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte mandag Haukeland universitetssjukehus. Ministeren var også på Kronstad DPS, der han fekk ei grundig orientering om den effektive behandlinga OCD-teamet tilbyr pasientar med tvangslidingar. 03.05.2015 22:00:00
Fagsamling og feiring av Ebola-prosjektethttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Fagsamling-og-feiring-av-Ebola-prosjektet.aspxFagsamling og feiring av Ebola-prosjektetI løpet av nokre hektiske veker før jul i fjor, vart meir enn 150 helsearbeidarar intervjua og nesten like mange kursa for Ebola-kamp. 45 av desse vart utvald til å gjere ein innsats i Sierra Leone. No er prosjektet avslutta og fredag fekk dei si velfortente ære av Helse Bergen og av leiinga i Helse Vest.27.04.2015 22:00:00

 

 

Styremøte og felles møte med RHFhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-og-felles-møte-med-RHF-18-06-2015.aspxStyremøte og felles møte med RHFStyret vårt har det øvste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.18.06.2015 06:00:00
Møte Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_240815.aspxMøte BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.21.09.2015 07:30:00
Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/møte_brukerutvalget_21092015.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.21.09.2015 07:30:00