Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta

Sjekk kontaktinformasjonen din i offentlege registre

Alle som har time på sjukehuset skal få påminning om time på SMS. Då er det veldig viktig at vi har ditt riktige telefonnummer. Hvis ikkje kan SMS bli sendt til noken andre.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

. Foto

Tenkt å bli gravid?

Vi ønskjer å komme i kontakt med friske kvinner mellom 20-35 år som planlegg å bli gravid, til eit forskingsprosjekt på Kvinneklinikken.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

 

 

Pusterommet fekk treningsapparat i minnegåvehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pusterommet-fekk-treningsapparat-i-minnegåve.aspxPusterommet fekk treningsapparat i minnegåve​​Lena Tangen Kvalnes og familien ønskte at Kreftavdelinga sitt treningssenter Pusterommet skulle få pengar til nytt utstyr etter at Lena døydde av kreft.03.07.2015 12:00:00
Vil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-samarbeide-for-å-sikre-Enemona-arbeidarane.aspxVil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaraneDet bulgarske firmaet Enemona JCS har no avslutta alt arbeid på byggeplassen for det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland universitetssjukehus. Helse Bergen inviterer til samarbeid for å presse Enemona til å betale arbeidarane det dei har krav på.02.07.2015 10:00:00
Vil støtte arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-støtte-arbeidarane.aspxVil støtte arbeidarane​​Helse Bergen vil bidra i prosessen for at dei bulgarske arbeidarane får den lønna frå Enemona JCS som dei har krav på.26.06.2015 08:30:00

 

 

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet - august 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Oksygen---Langtidsbehandling-i-hjemmet---august-2015.aspxOksygen - Langtidsbehandling i hjemmet - august 2015Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.20.08.2015 08:30:00
Møte Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_240815.aspxMøte BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.24.08.2015 07:30:00
Fødselsførebuande kurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Fødselsførebuande-kurs-august2015.aspxFødselsførebuande kursDen norske jordmorforening, Hordaland fylkesforening, arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland.29.08.2015 08:00:00