Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Om psykiske lidelser og bildeterapi. To kvinner med ryggen til maler på lerret på staffeli. Foto.

Vardesenteret på Haukeland opna

Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus skal vere ein fristad for kreftramma og deira pårørande , og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.

Informasjon om Ebola-oppdrag. Ansatt med smittevernutstyr. Foto.

Kampen mot ebola

Haukeland universitetssjukehus er godt i gang med å etablere, og sende ut norske helseteam til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. Les meir om oppdraget.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

 

 

Presenterer fjorårets forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Presenterer-fjorårets-forsking.aspxPresenterer fjorårets forsking Frå 26. til 30. januar kan du få med deg Forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement «Forskningspresentasjoner frå 2014» i foajeen i Sentralblokka på Haukeland.22.01.2015 23:00:00
Haukeland har fått Diagnostisk senterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Haukeland-har-fått-Diagnostisk-senter.aspxHaukeland har fått Diagnostisk senter​Eit nytt diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenker alvorleg sjukdom, til dømes kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, og for størsteparten av pasientane vil det vere mogleg med avklaring innan 20 dagar etter tilvising. 22.01.2015 23:00:00
Kvinneklinikken får ny vestibylehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ombygging-på-Kvinneklinikken.aspxKvinneklinikken får ny vestibyle​Brukarane har lenge sakna ein betre informasjonsskranke når dei kjem til Kvinneklinikken. No er arbeidet starta med å fornye vestibylen.20.01.2015 23:00:00

 

 

Styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-28-01-2015.aspxStyremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.28.01.2015 08:00:00
Stress- og stresshandteringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/einingar/kreftsenter/Sider/Stress--og-stressmestring.aspxStress- og stresshandteringOpe foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er stråleterapeut Ingrid Bernath. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.28.01.2015 13:00:00
Vestlandets historie ved Frank Aarebrothttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/Aktiviteter_Trivselskoordinator/Sider/Vestlandets-historie-ved-Frank-Aarebrot.aspxVestlandets historie ved Frank AarebrotKva er det med vestlendingane - professoren trekkjer historiske linjer.03.02.2015 16:00:00