Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta

Bli frivillig på Haukeland

Vi vil møte våre pasientar og pårørande på best mogeleg måte. No søker vi deg som vil bruke tida di til å hjelpe andre.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Søk sommarjobb på Haukeland

Har du lyst på ein spennande og lærerik sommarjobb på sjukehuset? Vi har sommarvikariat innan mange fagområde.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

 

 

100 skuleelevar besøkte sjukehuset i Sandviken http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/100-skuleelevar-besøkte-sjukehuset-i-Sandviken-.aspx100 skuleelevar besøkte sjukehuset i Sandviken Nyleg var nærmare 100 elevar frå vidaregåande skular i Bergensområdet på besøk i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Der fekk dei eit lite innblikk i korleis ein jobbar i psykiatrien.02.05.2016 12:00:00
Prisar og presidentverv til Sverre Sandberghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-og-presidentverv-til-Sverre-Sandberg.aspxPrisar og presidentverv til Sverre Sandberg​Som første nordmann nokosinne er professor og overlege Sverre Sandberg utnemnt til president i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). 29.04.2016 08:00:00
Hotellstreiken: Haukeland hotell heldt ope også neste vekehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Heldt-ope-neste-veke.aspxHotellstreiken: Haukeland hotell heldt ope også neste vekeHotelleiinga ved Haukeland hotell satsar på å halde ope med redusert kapasitet på 80-100 av 178 rom også neste veke. 28.04.2016 13:00:00
Forskingsprosjekt innan psykisk helsevern tildelt 48 millionar kronerhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Forskingsprosjekt-innan-psykisk-helsevern-ved-Haukeland-blir-nasjonalt-IKT-fyrtårnprosjekt.aspxForskingsprosjekt innan psykisk helsevern tildelt 48 millionar kronerForskingsprosjektet Intromat som spring ut frå eMeistring ved Haukeland, gjekk heilt til topps i gullfinalen til Norges Forskningsråd og er peikt ut som nasjonalt IKT-Fyrtårn inn mot helse, omsorg og velferd.26.04.2016 12:00:00
Leitar fram sjukehushistorien i Sandvikenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Leitar-fram-sjukehushistorien-i-Sandviken.aspxLeitar fram sjukehushistorien i SandvikenEi ekte tvangstrøye, middagsservise med gullfarga monogram og bilde av dei første pasientane er noko av det som er funne fram i anledning 125-årsjubileet for sjukehuset i Sandviken. 22.04.2016 11:45:00

 

 

Perinatalkomiteen - Vårseminar og Ultralydseminar 2016 http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/perinatal-vaarseminar-mai-2016.aspxPerinatalkomiteen - Vårseminar og Ultralydseminar 2016 Perinatalkomitéen i Helse Vest inviterer til Vårseminar og Ultralydseminar med tema frå svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorga. 10.05.2016 06:30:00
Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/informasjonsmote-rusbruk-100516.aspxEr du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 10.05.2016 17:00:00
Fødselsførebuande kurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Fødselsførebuande-kurs-mai 2016.aspxFødselsførebuande kursDen norske jordmorforening, Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland. 21.05.2016 08:00:00
Regionalt seminar om likeverdige helsetenester i habilitering og rehabiliteringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/Sider/Dagseminar-om-Likeverdige-helsetenester-24.05.16.aspxRegionalt seminar om likeverdige helsetenester i habilitering og rehabiliteringRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering arrangerer regionalt seminar om likeverdige helsetenester innan habilitering og rehabilitering til pasientar med innvandrarbakgrunn.24.05.2016 07:30:00
Informasjonsmøte på KKhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/informasjonsmote-kk-mai-2016.aspxInformasjonsmøte på KKInformasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.24.05.2016 15:00:00