Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Lyspærer på papirfly. Illustrasjon

Bli med på InnovasjonsCamp!

Helga 4.-6. september kan du vere med å skape nye løysingar som kan betre helsetilbodet og opplevingar for kvinner som er, ønskjer eller har vore gravide.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

. Foto

Tenkt å bli gravid?

Vi ønskjer å komme i kontakt med friske kvinner mellom 20-35 år som planlegg å bli gravid, til eit forskingsprosjekt på Kvinneklinikken.

Sjekk din kontaktinformasjon

Alle som har time på sjukehuset skal få påminning om time på SMS. Då er det veldig viktig at vi har ditt riktige telefonnummer i offentlege registre. Hvis ikkje kan SMS bli sendt til noken andre.

 

 

Positiv utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Positiv-utvikling-på-nasjonale-kvalitetsindikatorar-.aspxPositiv utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorar Tal frå første tertial 2015 viser samla ei positiv utvikling på om lag 75 prosent av nasjonale kvalitetsindikatorar for helsetenesta.28.08.2015 15:00:00
Førehandsrøysting til kommunestyre- og fylkestingsvalgethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Førehandsrøysting-på-sjukehuset-2015.aspxFørehandsrøysting til kommunestyre- og fylkestingsvalgetI år blir det mogeleg å førehandsrøyste i Foajeen i Sentralblokka på Haukeland frå 31. august. Det blir mogeleg å gjere dette til og med 11. september. Du kan og førehandsrøyste fleire stader i sjukehuset 7. og 11. september.25.08.2015 09:00:00
Forskarar har avslørt fedme-gen http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Forskarar-har-avslørt-fedme-gen-.aspxForskarar har avslørt fedme-gen Forskarar har no funne ut korleis ein genvariant aukar fettlagringa og gjer folk overvektige. Genvarianten er funne hos om lag halvparten av befolkninga, og den banebrytande oppdaginga kan opne for tiltak utover trening og kosthald.20.08.2015 11:05:00

 

 

Diabetes type 2 - september 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Diabetes-type-2---september.aspxDiabetes type 2 - september 2015Kurset er for pasientar med type 2 diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, insulin og tablettar) og deira pårørande. 01.09.2015 07:00:00
InnovasjonsCamp Haukeland 4.-6. september 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/fou/Sider/innovasjonscamp.aspxInnovasjonsCamp Haukeland 4.-6. september 2015Delta på InnovasjonsCamp Haukeland i september!04.09.2015 15:00:00
Demens pårørande - september 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Demens-pårørande---september-2015.aspxDemens pårørande - september 2015Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom. 09.09.2015 07:30:00
Cøliaki - pårørande til barn - september 2015http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Cøliaki---pårørande-til-barn_januar-2015.aspxCøliaki - pårørande til barn - september 2015Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.11.09.2015 06:30:00
Informasjonsmøte på KK http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/informasjonsmote-kk-september-2015.aspxInformasjonsmøte på KK Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar. 15.09.2015 15:00:00