Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Nye funksjonar på Vestlandspasienten.no

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

To ansatte i operasjonssalen. Foto

Inn og ut på dagen med dagkirurgi

Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikkar er i stadig utvikling. Stadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag.

mann foran lyttepostlogo. foto.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Noko du er fornøgd med eller misfornøgd med? Vi vil veldig gjerne høyre om opplevinga di.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

 

 

Nye funksjonar på Vestlandspasienten.no http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-funksjonar-på-Vestlandspasienten.no-.aspxNye funksjonar på Vestlandspasienten.no Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du no sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.22.09.2014 11:53:48
Snart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/14-år-med-sjølvskading---snart-flygedyktig.aspxSnart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadingSjølvskading har vore ein del av livet hennar i 14 år. Takka vere eit omfattande behandlingsopplegg har Adelheid Greve (27) kjempa seg ut av den destruktive åtferda.17.09.2014 12:36:48
Pasientane godt nøgde med sjukehusa i vest http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasientane-godt-nøgde-med-sjukehusa-i-vest-.aspxPasientane godt nøgde med sjukehusa i vest Pasientane på Vestlandet er betre nøgde med pleiepersonell og legar, og med korleis sjukehusa informerer og organiserer arbeidet no enn tidligare. 09.09.2014 11:39:15

 

 

Psykiatri - Ulike tilbud innen psykosearbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Psykiatri---Ulike-tilbud-innen-psykosearbeid.aspxPsykiatri - Ulike tilbud innen psykosearbeidKurset er ope for pasientar og pårørande og er gratis. Kurset skal bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen. 07.10.2014 16:00:00
Søvnapnéhttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Søvnapnè-14.10.aspxSøvnapnéKurset er for personar som har fått diagnosen søvnapné og deira pårørande. Med undervisning og erfaringsutveksling vil du auke kunnskapen om sjukdommen, og få betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.14.10.2014 06:30:00
Informasjonsmøte for førstegongsfødandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Informasjonsmøtet-for-førstegongsfødande.aspxInformasjonsmøte for førstegongsfødandeInformasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar. 21.10.2014 15:00:00