Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Innbyggere vil få tilgang til kjernejournal 1. mars. Illustrasjon.

Din kjernejournal

​​​Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing der du får samla, og sjølv legg inn viktige helseopplysingar som vil vere viktige for helsepersonell i ein kritisk situasjon.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Hjerneslag, hvert sekunder teller

Hjerneslag - Kvart sekund tel

Dei tre vanlegaste symptoma som oppstår ved eit hjerneslag er akutt og er lamming i fjeset, lammingar i arm eller fot eller språkforstyrringar.

Bilde av en fisk. Foto

Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekt

Forskarar søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag.

Informasjon om Ebola-oppdrag. Ansatt med smittevernutstyr. Foto.

Kampen mot ebola

Haukeland universitetssjukehus er godt i gang med å etablere, og sende ut norske helseteam til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. Les meir om oppdraget.

 

 

Alle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournalhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Alle-som-bur-i-Helse-Vest-området-har-no-kjernejournal.aspxAlle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournal1. mars fekk 760 000 innbyggarar i til saman 67 nye kommunar i Vest-Noreg sin kjernejournal. Totalt har no nærare 1,5 millionar nordmenn fått kjernejournal. Les kvifor dette er viktig for deg. 01.03.2015 23:00:00
Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/soker-store-fisk--og-kjotetarar-til-forskingsprosjekt.aspxSøker 150 friske overvektige til forskingsprosjektForskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag. Proteinkjeldene i dette forskingsprosjektet er fisk og kjøt.19.02.2015 23:00:00
KK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/KK-er-igjen-mor-barn-vennleg-sjukehus-.aspxKK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus ​Kvinneklinikken har fått tilbake status som mor-barn-vennleg sjukehus etter å ha vore utan tittelen i eit knapt år. – Vi er sjølvsagt veldig glade og fornøgde no, seier fagutviklingsjordmor Jorunn Tunestveit.17.02.2015 23:00:00

 

 

Styreseminar/styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styreseminarstyremøte-03-03-2015.aspxStyreseminar/styremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.03.03.2015 08:00:00
Bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Informasjonsmøte-rusbruk-10.mars.aspxBekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte.10.03.2015 18:00:00
Møte Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte-Brukerutvalget160315.aspxMøte BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.16.03.2015 08:30:00