Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Nettside med informasjon om sommervikariat. Tre sommervikarer i gangen utenfor avdelingen. Foto.

Sommarjobb på sjukehuset

Vi er i gang med å rekruttere sommarvikarar til sommaren 2015. Er du klar for ein spennande og lærarrik sommarjobb på sjukehuset?

Innbyggere vil få tilgang til kjernejournal 1. mars. Illustrasjon.

Din kjernejournal

​​​Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing der du får samla, og sjølv legg inn viktige helseopplysingar som vil vere viktige for helsepersonell i ein kritisk situasjon.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Hjerneslag, hvert sekunder teller

Hjerneslag - Kvart sekund tel

Dei tre vanlegaste symptoma som oppstår ved eit hjerneslag er akutt og er lamming i fjeset, lammingar i arm eller fot eller språkforstyrringar.

Bilde av en fisk. Foto

Søker 150 friske overvektige

Forskarar søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag.

Vardesenteret på Haukeland

Vardesenteret på Haukeland

​​​​​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. ​Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp.

 

 

Stener Kvinnsland går av i augusthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvinnsland-går-av-i-august.aspxStener Kvinnsland går av i augustStener Kvinnsland går av som administrerande direktør i Helse Bergen HF 31. august 2015. - Eg fyller 67 år i mai, og finn tida inne til å la andre overta roret, seier Kvinnsland.26.03.2015 23:00:00
Publiserer nye kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Publiserer-nye-kvalitetsindikatorar-.aspxPubliserer nye kvalitetsindikatorar Helsenorge.no har i dag, torsdag 26. mars, publisert nye kvalitetsindikatorar. - Dei siste tala viser at vi er gode på nokre område, men også at vi har forbetringspotensiale, seier fagdirektør Alf Henrik Andreassen ved Haukeland universitetssjukehus.25.03.2015 23:00:00
Norge endrar ebolainnsatsenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Norge-endrar-ebolainnsatsen.aspxNorge endrar ebolainnsatsenNorge har bidratt med meir enn ein halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Talet på nye smitta har no gått veldig ned. Norge legg derfor om responsen i samarbeid med styresmaktene i landa og FN. Det betyr også at dei norske helsearbeidarane som Helse Bergen har rekruttert returnerer til Norge i slutten av mars.24.03.2015 23:00:00

 

 

Styremøtehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremøte-28-04-2015.aspxStyremøteStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.28.04.2015 07:00:00
Møte i Brukarutvalethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/brukarutval/Sider/Møte_brukerutvalget_180515.aspxMøte i BrukarutvaletHaukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.18.05.2015 07:30:00
Informasjonsmøtet for førstegongsfødande http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Informasjonsmøtet-for-førstegongsfødande-19.05.15.aspxInformasjonsmøtet for førstegongsfødande Informasjonsmøtet for førstegongsfødande er eit tilbod frå Fødeseksjonen på KK for førstegongsfødande kvinner med partnar.19.05.2015 15:00:00