Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta

Søk sommarjobb på Haukeland

Har du lyst på ein spennande og lærerik sommarjobb på sjukehuset? Frå slutten av juni 2016 har vi ledig faste stillingar og sommarvikariat innan mange fagområder.

Eksteriør Bergen legevakt.

Legevakttilbodet for barn har flytta

Frå 1. desember må du gå på Bergen legevakt eller lokal legevaktstasjon for medisinsk vurdering av sjukt barn på ettermiddag- / kveldstid.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Har du opplevingar på sjukehuset som du er nøgd eller misnøgd med? Vi lyttar gjerne og set pris på om du kontaktar Lytteposten og deler dine tankar med oss.

 

 

Invitasjon - Skriv om ditt møte med Sandviken sykehushttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/psykiatrisk-klinikk/Sider/invitasjon-ditt-mote-med-sandviken.aspxInvitasjon - Skriv om ditt møte med Sandviken sykehusHar du vore innlagt, eller er pårørande til ein som har vore innlagt ved Sandviken sykehus? Kunne du tenke deg å skrive noko som bygger på dine erfaringar frå sjukehuset?05.02.2016 09:00:00
Lab-info: LKB innfører carbohydrate- deficient transferrin (CDT)http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-LKB-innfører-carbohydrate-deficient-transferrin-(CDT).aspxLab-info: LKB innfører carbohydrate- deficient transferrin (CDT)Dette er markør for høgt alkoholforbruk . Prøvane er tidlegare vidaresendt for analyse ved Oslo Universitetssykehus. Svartida vil no bli korta ned. 27.01.2016 22:00:00
PKO-NYTT januar 2016http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-NYTT-januar-2016.aspxPKO-NYTT januar 2016Hovudtema i PKO-nytt for januar er antibiotikaresistens. Kunnskap om basalt smittevern og rasjonell antibiotikabruk er derfor heilt essensielt 27.01.2016 17:00:00

 

 

Hypothyreose - februar 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Hypothyreose.aspxHypothyreose - februar 2016Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.10.02.2016 08:00:00
Morbus Crohn - februar 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Morbus-Crohn-februar2015.aspxMorbus Crohn - februar 2016Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande. 10.02.2016 09:00:00
Leddgikt RA ungdom - februar 2016http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Leddgikt-RA-ungdom.aspxLeddgikt RA ungdom - februar 2016Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i grupper, ungdom for seg og pårørande for seg.12.02.2016 07:30:00
Bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandehttp://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Informasjonsmote-rusbruk-160216.aspxBekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørandeAkuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte. 16.02.2016 18:00:00
Fødselsførebuande kurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Fødselsførebuande-kurs-februar 2016.aspxFødselsførebuande kursDen norske jordmorforening, Hordaland fylkesforening arrangerer fødselsførebuande kurs på Haukeland. 20.02.2016 09:00:00