Nyheitsarkiv

 

 

Lab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-nytt-skjema-og-endring-i-rutinar-for-svangerskapsanalysar.aspxLab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarFrå nov. 2014 er nytt rekvisisjonsskjema for svangerskapsanalysar i bruk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) og vi ber om at eldre skjema vert kassert.27.11.2014 11:21:32
Nytt legemiddel til voksne med EPPhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-legemiddel-til-voksne-med-EPP.aspxNytt legemiddel til voksne med EPPDen 23. oktober 2014 gav komiteen for medisinske produkter i det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency - EMA) i EU en positiv innstilling for godkjennelse av legemiddelet Scenesse® (afamelanotid). Dette er det første steget i en lang prosess på å få dette produktet godkjent som et legemiddel. En endelig avgjørelse om markedsføringstillatelse er forhåpentlig på plass i starten av 2015.27.11.2014 11:57:47
Kontaktpersoner fra ulike tro og livssynhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kontaktpersoner-fra-ulike-tro-og-livssyn.aspxKontaktpersoner fra ulike tro og livssyn27.11.2014 14:02:44
HPV-test er besthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/HPV-test-er-best.aspxHPV-test er bestHPV-test i primærscreening er meir sensitiv for å fange opp forstadium til livmorhalskreft enn cytologi.27.11.2014 15:10:11
Utgreiing ved hematurihttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Hematuri.aspxUtgreiing ved hematuriHematuri er symptom som kan indikere sjukdom i urin- vegane. Blodet i urinen kan komme frå nyrer, urinleiar, urinblære, prostata eller urinrøyret.27.11.2014 15:16:13
Elektroniske laboratorieanalysarhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Erfaringar-med-bestilling-av-elektroniske-laboratorieanalysar.aspxElektroniske laboratorieanalysarErfaringar med bestilling av laboratorieanalysar etter innføring av elektronisk rekvirering (IHR) i Helse Bergen.27.11.2014 15:23:51
Utstilling om åpenhet rundt kreft, død og sorgarbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Utstilling-om-åpenhet-rundt-kreft,-død-og-sorgarbeid.aspxUtstilling om åpenhet rundt kreft, død og sorgarbeid"To be or not to be" 26.11.2014 12:33:16
Sjå status på tilvisning på netthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Tilvisningsstatus-på-vestlandspasienten.aspxSjå status på tilvisning på nettRundt 30 % av telefonar inn til poliklinikkane på sjukehusa er spørsmål frå pasientar om korleis det ligg an med tilvisinga deira. Har de mottatt tilvisinga mi? Kva er status? Når får eg time? Frå 24. november er denne informasjon berre nokre tastetrykk unna. Logg deg inn via Vestlandspasienten.no25.11.2014 07:54:20
Lab-info: Influensavirus A/B antistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Influensavirus-AB-antistoff.aspxLab-info: Influensavirus A/B antistoffMikrobiologisk avdeling sluttar 01.12.14 med påvising av antistoff mot influensavirus A og B i serum. Ved mistanke om influensa vert agenspåvising (RNA) i sekret frå luftvegane ved PCR-teknikk tilrådd. 25.11.2014 09:29:50
Nettverkskonferanse om forskning om funksjonsemming i Bergen mai 2015 http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Norsk-nettverk-for-forskning-om-funksjonsemming---konferanse-i-Bergen-mai-2015-.aspxNettverkskonferanse om forskning om funksjonsemming i Bergen mai 2015 Nordic Network for Disability Research arrangerer sin hovudkonferanse i Bergen 6.-8. mai 2015. Konferansen er ein av Europa sine største på fagområdet, og har dei senare åra hatt ei raskt aukande internasjonal deltaking.24.11.2014 11:58:30
Søvnproblemer og skolefravær hos ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-skolefravær-hos-ungdom.aspxSøvnproblemer og skolefravær hos ungdomForskere fra Uni helse, Unversitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har beskrevet sammenhenger mellom søvnproblemer og skolefravær i en studie på mer enn åtte tusen ungdom mellom 16-19 år i Hordaland.21.11.2014 08:28:06
Lab-info: Ny analysepakke til bruk ved infusjonsreaksjonar ved infliksimabhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-ny-analysepakke-infusjonsreaksjonar-ved-infliksimab.aspxLab-info: Ny analysepakke til bruk ved infusjonsreaksjonar ved infliksimabDet blir 24. november innført ei analysepakke for utgreiing av infusjonsreaksjonar ved Infliksimab.21.11.2014 12:23:00
Farleg langs vegen i skumringahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Farleg-langs-vegen-i-skumringa.aspxFarleg langs vegen i skumringaTo av tre som døyr i trafikken i fattige Malawi, er anten fotgjengarar eller syklistar. Kvart år blir om lag 40 000 skadde. Berre eit fåtal er så heldige at dei får hjelp.21.11.2014 20:08:11
Regionalt kompetansenettverk for CFS-ME i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-kompetansenettverk-for-CFS-ME-i-Helse-Vest.aspxRegionalt kompetansenettverk for CFS-ME i Helse VestRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering har fått i oppgåve å koordinere og leggje til rette for etablering og drift av nettverket.19.11.2014 12:32:34
Regional LCP-fagdag i vest - komen for å bli?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Regional-LCP-fagdag-i-vest---komen-for-å-bli.aspxRegional LCP-fagdag i vest - komen for å bli?23. oktober blei det for andre år på rad arrangert fagdag for vel 130 pleiarar og legar som bruker Liverpool Care Pathway (LCP) for ivaretaking av døyande på arbeidsplassane sine i Helseregion Vest. 17.11.2014 13:28:43
Lab-info: Mellombels stopp i analysering av 1,25 vitamin D: Carlcitrol aktiv/vitamin Dhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Mellombels-stopp-i-analysering-av-1,25-vitamin-D-Carlcitrol-aktiv-vitamin-D.aspxLab-info: Mellombels stopp i analysering av 1,25 vitamin D: Carlcitrol aktiv/vitamin DGrunna tekniske problem er analysen 1,25 (OH)2 vitamin D stoppa frå og med 13.11.14. Vi presiserer at analysen 25(OH) vitamin D, som nyttast ved vurdering av vitamin D-mangel, ikkje blir påverka av dette. 14.11.2014 11:29:40
Vi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Er-klar-for-opplaring-i-York.aspxVi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebola– Det er ikkje for seint å søke. Vi treng spesielt sjukepleiarar og bioingeniørar, men vi treng også kjøkken- og reinhaldspersonale, seier rekrutteringansvarleg Wibeke Krokås.12.11.2014 14:53:04
Ambassadør-besøk på Zanzibarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ambassadør-besøk-på-Zanzibar.aspxAmbassadør-besøk på ZanzibarNoregs nye ambassadør i Tanzania, Hanne-Marie Kaarstad, besøkte nyleg Haukeland House og Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar.11.11.2014 09:41:13
Helsepersonell til ebolatreninghttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Helsepersonell-til-ebolatrening.aspxHelsepersonell til ebolatreningOnsdag 11. november reiser dei 18 første helsearbeidarane frå Noreg til trening York i Storbritannia. Der skal dei få opplæring og førebu seg til innsats mot ebola i Vest-Afrika.12.11.2014 08:18:43
Haukeland startar nytt samarbeid med sjukehus i Nepalhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/internasjonalt-samarbeid/Sider/Haukeland-startar-nytt-samarbeid-med-sjukehus-i-Nepal.aspxHaukeland startar nytt samarbeid med sjukehus i NepalStyrking av blodtransfusjonstenesta ved det store barnesjukehuset i Kathmandu.10.11.2014 13:32:02
Psykisk helse hos ungdom med forsinket søvnfasesyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Psykisk-helse-hos-ungdom-med-forsinket-søvnfasesyndrom.aspxPsykisk helse hos ungdom med forsinket søvnfasesyndromI denne studien basert på data fra ung@hordaland undersøkelsen har forskere fra Bergen og California undersøkt forekomst av psykiske problemer hos ungdom med forsinket søvnfasesyndrom.07.11.2014 08:44:23
Ebola-oppdraget: Intervjurundane er i ganghttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/intervjurundane-i-gang.aspxEbola-oppdraget: Intervjurundane er i gangTorsdag 6. og fredag 7. november er dei første intervjurundane for å rekruttere helsepersonell til Sierra Leone i gang. Målet er å sende første team til trening i York alt 12. november.06.11.2014 12:58:10
Opnar nytt lågterskel LAR-tilbodhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opnar-nytt-lågterskel-LAR-tilbod.aspxOpnar nytt lågterskel LAR-tilbodMåndag 3. november opna Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus ny poliklinikk for rask oppstart i LAR-behandling. Der kan rusmiddelavhengige møte opp utan tilvising frå lege, og få tilbod om vurderingssamtale same dag.03.11.2014 10:00:54
Lab-info: Nytt referanseområde for østradiolhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Nytt-referanseområde-for-østradiol.aspxLab-info: Nytt referanseområde for østradiolFrå 03.11.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av østradiol. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. 03.11.2014 12:23:29
Lab-info: Nytt referanseområde for cøliakiantistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Nytt-referanseområde-for-cøliakiantistoff.aspxLab-info: Nytt referanseområde for cøliakiantistoffFrå 03.11.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av cøliakiantistoff. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. 03.11.2014 14:18:31
Ny SMS frå sjukehuset til alle pasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/SMS-til-alle-pasientar.aspxNy SMS frå sjukehuset til alle pasientarHar du tidligare fått SMS med påminning om ein time frå sjukehuset? No utvider vi denne ordninga slik at du også mottar ein SMS etter at time er tildelt. 03.11.2014 14:27:20
Ola Jøsendal skal leie ebola-oppdragethttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/josendal-skal-leie-ebola-oppdraget.aspxOla Jøsendal skal leie ebola-oppdragetJøsendal har fått jobben med å leie prosjektorganisasjonen som skal rekruttere, utdanne, sende ut og følge opp helsepersonell som skal reise til Vest-Afrika.03.11.2014 12:05:54
Rundskriv til alle fastlegerhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Rundskriv.aspxRundskriv til alle fastlegerHelsedirektoratet ber om at vedlagt informasjon gjøres kjent for HF og AMK-Sentraler i egen region. Etat for helsetjenester mener samme informasjon er viktig også for allmennlegene.31.10.2014 10:12:54
Får nasjonalt ansvar for personell til Vest-Afrikahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Far-ansvar-for-rekruttering-til-Vest-Afrika.aspxFår nasjonalt ansvar for personell til Vest-AfrikaHelse Bergen har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å sette i verk arbeidet med å sende ut norsk helsepersonell til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. 30.10.2014 23:26:29
Sykefraværslengde og søvnproblemerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sykefraværslengde-og-søvnproblemer.aspxSykefraværslengde og søvnproblemerI denne tverrsnittstudien har forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital undersøkt somatiske, psykososiale, og arbeids-relaterte faktorer ved sykefravær over kortere (under ett år) eller lengre periode (over ett år), og finner blant annet høyere forekomst av søvnproblemer men mindre psykiske problemer ved lengre sykefraværsperiode.31.10.2014 10:40:41
Vardesenteret opnar 7. novemberhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vardesenteret-opnar-7.-november.aspxVardesenteret opnar 7. novemberFredag 7. november opnar Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus. Vardesenteret skal vere ein fristad der kreftramma og deira pårørande kan samle krefter, og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.31.10.2014 11:47:45
Nasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live videohttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nasjonal-forskingskonferanse-i-habilitering-30.-oktober-i-Tromsø-sendes-live-video.aspxNasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live video29.10.2014 10:25:14
Prisar til kreftmedisin og eMeistringhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-til-kreftmedisin-og-eMeistring.aspxPrisar til kreftmedisin og eMeistringDen gjeve forskingsprisen i Helse Vest blei torsdag kveld delt ut til professor og overlege Øystein Bruserud for hans forsking innanfor akutt leukemi. Psykologspesialist Tine Nordgreen fekk årets innovasjonspris for eMeistring, som er internettbehandling med rettleiing. Begge vinnarane held til ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.31.10.2014 10:31:11
Laboratorieprøver ved utgreiing av thyroideafunksjon​http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Thyroideafunksjon.aspxLaboratorieprøver ved utgreiing av thyroideafunksjon​Ved primær utgreiing av hypo- eller hypertyreose er det tilstrekkeleg å rekvirere TSH og eventuelt fritt T4 (fT4).28.10.2014 16:15:34
Insomni øker risiko for dødsulykkerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Insomni-øker-risiko-for-dødsulykker.aspxInsomni øker risiko for dødsulykkerBasert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og dødsårsaksregisteret har forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Karolinska Institutet funnet sammenheng mellom insomni og økt risiko for dødsulykker.24.10.2014 09:34:22
Lange vakter trugar ikkje pasientsikkerheitahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lange-vakter-trugar-ikkje-pasientsikkerheita.aspxLange vakter trugar ikkje pasientsikkerheita​Akutte inngrep om natta blir utført trygt sjølv om gynekologane ved Kvinneklinikken har 17,5 timar lange vakter. Det viser ein nyleg publisert studie av overlege Anne Veddeng.23.10.2014 10:00:18
Referat fra pasientkurs 2014 (PCT og EPP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Referat-fra-pasientkurs-2014-(PCT-og-EPP).aspxReferat fra pasientkurs 2014 (PCT og EPP)Årets pasientkurs for personer med porphyria cutanea tarda (PCT) og erytropoietisk protoporfyri (EPP) og deres pårørende gikk av stabelen på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen den 17. og 19. oktober. Akkurat 100 personer hadde møtt opp for å lære mer om porfyri og for å bli bedre kjent med andre med samme diagnose. Tilbakemeldingene fra både deltagere, NAPOS-ansatte og forelesere var at dette hadde vært to svært lærerike dager.22.10.2014 11:29:23
Undervisningsbøkerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Undervisningsbøker.aspxUndervisningsbøker21.10.2014 12:18:26
Psykisk helse og søvn hos ungdom med diabetes type 1 http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Psykisk-helse-og-søvn-hos-ungdom-med-diabetes-type-1-.aspxPsykisk helse og søvn hos ungdom med diabetes type 1 Denne studien rapporterer at ungdom med diabetes type 1 ikke har mer psykiske vansker eller søvnproblemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke har diabetes type 1. Studien er en del av ung@hordaland undersøkelsen og er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Institutt for Psykologisk Rådgivning og Universitetet i Auckland.17.10.2014 08:06:19
Elektronisk blankett for krav om pleiepengar i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Elektronisk-blankett-for-krav-om-pleiepengar-i-livets-sluttfase.aspxElektronisk blankett for krav om pleiepengar i livets sluttfase16.10.2014 09:21:54
Narkolepsi med hypokretin mangel men negative funn på HLA DQB10602http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Narkolepsi-med-hypokretin-mangel-men-negative-funn-på-HLA-DQB10602.aspxNarkolepsi med hypokretin mangel men negative funn på HLA DQB10602Narkolepsi med katapleksi er sterkt assosiert med mangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin og vevstypen HLA (human leukocyte antigen) DQB1* 0602. I denne studien som er et samarbeid mellom flere land og Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ble det undersøkt nærmere for genvarianter hos en sjelden type narkolepsi pasienter som har hypokretin mangel men som ikke har påvist vevstypen HLA DQB1* 0602.10.10.2014 13:07:04
eMeistring blir ny - vi søker deltakarar til brukartesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/psykiatrisk-divisjon/Sider/eMeistring-blir-ny---vi-søker-deltakarar-til-brukertest.aspxeMeistring blir ny - vi søker deltakarar til brukartestNo skal brukaropplevinga i behandlingsopplegget eMeistring bli betre. Vi søker difor 6 - 8 deltakarar til ein brukartest. Vi treng di hjelp til å kvalitetssikre om løsyinga er bra nok.10.10.2014 14:23:23
Stabilisering av søvn-våkenhet rytme og færre maniske symptomer etter blokkering av blått lyshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Stabilisering-av-søvn-våkenhet-rytme-og-færre-maniske-symptomer-etter-blokkering-av-blått-lys.aspxStabilisering av søvn-våkenhet rytme og færre maniske symptomer etter blokkering av blått lysForskere ved Universitetet i Bergen, Valen Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, har fulgt en pasient med bipolar lidelse og rapporterer at bruk av briller som blokkerer blått lys under manisk periode, hadde en stabiliserende effekt på søvn-våkenhet rytmen og reduserte maniske symptomer.03.10.2014 10:17:03
Tildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-regionale-stimuleringsmidlar-2014.aspxTildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014I vår lyste Helse Vest RHF v/ Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest ut stimuleringsmidlar til lokale og regionale kvalitetsregistre som er forankra i regionen. Tjue søknader blei motteken og halvparten av desse fekk tildeling av regionale stimuleringsmidlar.02.10.2014 12:16:09
Målar seg friskehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Maalar-seg-friske.aspxMålar seg friskeLerret, måling og kostar står klare til bruk ved Øyane DPS. For mange med psykiske lidingar kan bildeterapi vere behandlingsmetoden som gjer dei friske.02.10.2014 09:58:32
Ny studie: LDN kan være en risikofaktor for idiopatisk trombocytopen purpura (ITP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-LDN-kan-være-en-risikofaktor-for-idiopatisk-trombocytopen-purpura-(ITP).aspxNy studie: LDN kan være en risikofaktor for idiopatisk trombocytopen purpura (ITP)Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS har nylig publisert en studie om LDN som risiko for ITP, i det internasjonale tidsskriftet Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation.30.09.2014 09:35:57
Lab-info: Informasjon om vurdering av TPO-antistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Informasjon-om-vurdering-av-TPO-antistoff.aspxLab-info: Informasjon om vurdering av TPO-antistoffFrå 29.09.2014 vil alle anti-TPO analysar ved Haukeland universitetssjukehus bli utført ved Kjernelaboratoriet, Laboratorium for klinisk biokjemi. Ny analysemetode skal takast i bruk, og resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje direkte samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. Hormonlaboratoriet er fortsatt medisinskfagleg ansvarleg for analysen. 29.09.2014 10:37:36
Lab-info: Nye referanseområder for fritt T3, total T3 og total T4http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-referanseområder-for-fritt-T3,-total-T3-og-total-T4.aspxLab-info: Nye referanseområder for fritt T3, total T3 og total T4Frå 29.09.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for fritt T3, total T3 og total T4. Analysane vil no bli rutinemessig utført ved Kjernelaboratoriet, Laboratorium for klinisk biokjemi. Dette vil føre med seg ei lita endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. Hormonlaboratoriet er fortsatt medisinskfagleg ansvarleg for analysen. 29.09.2014 10:41:11
Sammenheng mellom personlighetstrekk og insomni i perinatal periode hos mødrehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammneheng-mellom-personlighetstrekk-og-insomni-i-perinatal-periode-hos-mødre.aspxSammenheng mellom personlighetstrekk og insomni i perinatal periode hos mødreForskere ved Stavanger Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har undersøkt hvorvidt personlighetstrekk er assosiert med insomni symptomer hos mødre i tredje trimester av svangerskap og 8 uker postpartum.26.09.2014 08:35:43
Nominer din kandidat til Miljøprisen 2014http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Miljopris.aspxNominer din kandidat til Miljøprisen 2014Kjenner du nokon i ditt helseføretak som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet eller som er ein inspirasjon for andre gjennom sitt miljøengasjement? Då kan du nominere dei til Miljøprisen 2014.26.09.2014 11:31:05

Nyheiter i RSS-format