Nyheitsarkiv

 

 

Lab-info: Vurdering av nyrefunksjon ved hjelp av estimert GFRhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info_Vurdering-av-nyrefunksjon-ved-hjelp-av-estimert-GFR.aspxLab-info: Vurdering av nyrefunksjon ved hjelp av estimert GFR​Frå 1. desember vil Laboratorium for klinisk biokjemi endre formel for estimering av GFR. Den nye formelen (CKD-EPI) gjev meir nøyaktige GFR estimat også ved normal eller lett nedsett nyrefunksjon (G1 og G2 i tabellen på baksida). Øvre rapporteringsgrense for estimert GFR vert samtidig endra til 120 mL/min/1,73m2.26.11.2015 13:00:00
Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Tildeling-av-Helse-Vests-forskingsmidlar-2016.aspxTildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2016Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i Bergen og Stavanger har 25. november 2015 tildelt midlar til 63 av dei totalt 308 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september. 26.11.2015 10:00:00
Lab-info: Føtal RhD-typing i prøve frå RhD-negativ gravidhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-fotal-rhd-typing-i-prove-fra-rhd-negativ-gravid.aspxLab-info: Føtal RhD-typing i prøve frå RhD-negativ gravidFøtal RhD-typing i svangerskapsveke 24 skal innførast som rutineprøve i svangerskapsomsorgen i 2016. RhD-negative gravide vil difor i ein periode bli rekruttert til eit kvalitetssikringsprosjekt med RhD-typing av foster. 25.11.2015 10:00:00
Tilskot til helsefremjande arbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Tilskot-til-helsefremjande-arbeid.aspxTilskot til helsefremjande arbeidSom ansvarleg instans for spesialisthelsetenesta i Helseregion Vest, gir Helse Vest kvart år støtte til brukarorganisasjonar.24.11.2015 12:00:00
Ny artikkel. Har overvekt en rolle for behandlingseffekt ved interferon beta behandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Har-overvekt-en-rolle-for-behandlingseffekt-ved-interferon-beta-behandling.aspxNy artikkel. Har overvekt en rolle for behandlingseffekt ved interferon beta behandlingEn artikkel som utgår fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology. 24.11.2015 09:00:00
Disputas: Virusinfeksjon og autoimmun Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Disputas-Virusinfeksjon-og-autoimmun-Addisons-sykdom.aspxDisputas: Virusinfeksjon og autoimmun Addisons sykdomKine Susann Waade Edvardsen disputerer fredag 27. november 2015. Hun skal forsvare sin avhandling for graden ph.d. Autoimmunity and viral immunity in Addison's disease.23.11.2015 09:00:00
Ny instruksjonsvideo for injeksjon av Solu-Cortefhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-instruksjonsvideo-for-injeksjon-av-Solu-Cortef.aspxNy instruksjonsvideo for injeksjon av Solu-CortefMedisinstudent Åse Bjorvatn skriv i særoppgåva si om behandlinga av Addions sjukdom og akutt binyrebarksvikt. Som del av denne oppgåva, har ho laga ein instruksjonsfilm som viser korleis setje Solu-Cortef. 20.11.2015 12:00:00
Økt forekomst av parasomnier blant skiftarbeiderehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Økt-forekomst-av-parasomnier-blant-skiftarbeidere.aspxØkt forekomst av parasomnier blant skiftarbeidereI denne studien med over to tusen sykepleiere har forskere fra Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer undersøkt om forekomst av parasomnier er høyere blant de som jobber roterende skift (dag og kveld; eller dag, kveld og natt) sammenlignet med de som jobber kun på dagtid.20.11.2015 10:00:00
Hjerneceller hos bipolare pasientar kan føreseie effekten av litiumbehandling http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Hjerneceller-hos-bipolare-pasientar-kan-føreseie-effekten-av-litiumbehandling-.aspxHjerneceller hos bipolare pasientar kan føreseie effekten av litiumbehandling Ved å sjå på hjernecellene til pasientar med bipolar liding kan ein finne ut om behandling med litium vil ha nokon effekt. Det viser ny forsking som nyleg blei publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature, der forskarar frå Haukeland universitetssjukehus har deltatt.19.11.2015 12:00:00
Legevakttilbodet for barn flyttarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Legevakttilbodet-for-barn-flyttar.aspxLegevakttilbodet for barn flyttarFrå 1. desember overtar Bergen legevakt ansvaret for kveldspoliklinikken for barn som har vore ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.16.11.2015 13:00:00
Ny maskin gir meir presis genetisk diagnosehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny-maskin-gir-mer-presis-genetisk-diagnose.aspxNy maskin gir meir presis genetisk diagnoseForskarane frå Medisinsk genetisk senter er nøgde med sin nye dypsekvenseringsmaskin. Den analyserer vanvittig mykje meir data enn før. På den måten kan pasientar få korrekt diagnose og behandling mykje raskare. 16.11.2015 12:00:00
PKO-NYTT november 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-NYTT-NOVEMBER-2015.aspxPKO-NYTT november 2015Nyheitsbrevet frå praksiskonsulentane for november inneheld stoff frå Kysthospitalet i Hagevik, Kvinneklinikken og Haraldsplass Diakonale sykehus. 15.11.2015 10:00:00
Lab-info: Analysar som krev at prøvemateriale må frysast kan tas på legekontor som har henteteneste og tilgang til fryshttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Analysar-som-krev-at-prøvemateriale-må-frysast-kan-tas-på-legekontor-som-har-henteteneste-og-tilgang-til-frys.aspxLab-info: Analysar som krev at prøvemateriale må frysast kan tas på legekontor som har henteteneste og tilgang til frysTransportbehaldar for fryseprøvar* kan bestillast ved behov frå Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) på telefon nr. 55 97 31 00. 12.11.2015 14:00:00
Ny regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Ny-regional-plan-for-habilitering-og-rehabilitering-i-Helse-Vest.aspxNy regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse VestDen nye, regionale planen for habilitering og rehabilitering er strategien for å vidareutvikle habilitering- og rehabiliteringsfeltet i Helse Vest i perioden 2016 – 2020.12.11.2015 09:00:00
Regional fagdag om livets siste dagarhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Regional-fagdag-om-livets-siste-dagar.aspxRegional fagdag om livets siste dagar3. november 2015 var 140 engasjerte legar og pleiarar samla for å hente fagleg påfyll og inspirasjon i arbeidet med døyande pasientar og deira pårørande.11.11.2015 08:00:00
Lab-info: Beinomsettingsmarkørar i serumhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Beinomsettingsmarkørar-i-serum.aspxLab-info: Beinomsettingsmarkørar i serumHaukeland universitetssjukehus (HUS) sender CTX-I og PINP i serum vidare til Hormonlaboratoriet ved Aker.10.11.2015 16:00:00
Den europeiske antibiotikadagen 18.novemberhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Den-europeiske-antibiotikadagen-18.november.aspxDen europeiske antibiotikadagen 18.november​Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november. I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens.06.11.2015 12:00:00
Ekstra hydrokortison før trening gir ingen effekthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ekstra-hydrokortison-før-trening-gir-liten-effekt.aspxEkstra hydrokortison før trening gir ingen effektResultatene av studien viser ingen effekt av en ekstra dose hydrokortison før trening for kvinnelige pasienter med binyrebarksvikt.06.11.2015 10:00:00
Døgnrytmevariasjon i urin metabolitter og effekt av søvndeprivasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Døgnrytmevariasjon-i-urin-metabolitter-og-effekt-av-søvndeprivasjon.aspxDøgnrytmevariasjon i urin metabolitter og effekt av søvndeprivasjonI denne studien har forskere fra Norges teknisk naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Surrey undersøkt normal døgnrytmeprofil i ulike metabolitter i urin, og deretter sett på hvordan denne profilen endres i løpet av og etter en natt med total søvndeprivasjon. Studien er utført på friske voksne menn.06.11.2015 09:00:00
Referat fra pasientkurs 2015 (AIP, PV og HCP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Referat-fra-pasientkurs-2015-(AIP,-PV-og-HCP).aspxReferat fra pasientkurs 2015 (AIP, PV og HCP)Årets pasientkurs var for personer med akutt intermitterende porfyri (AIP), porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP) og deres pårørende. Tilbakemeldingene fra både deltagere, NAPOS-ansatte og forelesere var at dette hadde vært svært lærerike dager.05.11.2015 11:00:00
Enklere for pasienter å delta i forskninghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/enklere-for-pasienter-a-delta-i-forskning.aspxEnklere for pasienter å delta i forskningDet blir nå enklere for pasienter som ønsker å delta i behandlingsstudier. Et nytt nasjonalt nettsted gir deg lettere tilgang til og oversikt over kliniske studier som utføres ved norske sykehus. 03.11.2015 13:00:00
Akuttposten flyttar til nye lokalehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Akuttposten-flyttar-til-nye-lokale.aspxAkuttposten flyttar til nye lokaleAkuttposten til Haukeland universitetssjukehus flyttar til Bergen helsehus i Solheimsviken onsdag 4. november.02.11.2015 15:00:00
Tina Taule disputerer 12. november 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ergoterapiavdelinga/Sider/Tina-Taule-disputerer-12.-november-2015.aspxTina Taule disputerer 12. november 2015Torsdag 12.11.15 disputerer Tina Taule. Dette er Haukeland universitetssjukehus sin første doktorgradskandidat. 30.10.2015 13:00:00
Prisar til kreftforskning og innovasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-til-kreftforskning-og-innovasjon.aspxPrisar til kreftforskning og innovasjonForskingsprisen i Helse Vest gjekk i år til forskingsmiljøet «Gynekologisk kreftforskingsgruppe» ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus, som er leia av professor Helga B. Salvesen. Forskingsgruppa står bak banebrytande forsking på livmorhalskreft. Innovasjonsprisen gjekk til James Lorens ved BerGenBio og Universitetet i Bergen, for å utvikle og betre behandlinga av brystkreft. 30.10.2015 08:00:00
Akutte porfyrisykdommer - fra genterapi til tannhelsehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Akutte-porfyrisykdommer---fra-genterapi-til-tannhelse.aspxAkutte porfyrisykdommer - fra genterapi til tannhelseNytt fra forskningsfronten ble presentert på den internasjonale konferansen om porfyrisykdommer i Düsseldorf i september. NAPOS gir deg et kort innblikk i noen av presentasjonene som ble gitt angående akutte porfyrisykdommer (AIP, PV og HCP) slik at du kan holde deg oppdatert på forskning som skjer innen din porfyrisykdom.29.10.2015 13:00:00
Sammenheng mellom insomni og økt risiko for dødelighethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-insomni-og-økt-risiko-for-dødelighet.aspxSammenheng mellom insomni og økt risiko for dødelighetBevis på hvorvidt det finnes sammenheng mellom insomni symptomer og økt risiko for dødelighet, er begrenset. Denne sammenhengen ble undersøkt i en ny studie blant representative utvalg fra den voksne populasjonen (35-74 år) i Finland, Norge og Litauen.29.10.2015 11:00:00
Ti år med kulturvekehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ti-år-med-kulturveke.aspxTi år med kulturvekeFor tiande gong er det kulturveke ved Bjørgvin DPS. - Det er flott at det blir fokusert på kunst og kultur i Bergen. Eg håpar det gode arbeidet ved Bjørgvin DPS kan bli starta fleire stader i Noreg, sa brukar Bjarte Hansen under opninga tidlegare denne veka. 29.10.2015 10:00:00
Ny rapport: The 2015 Quality of Death Indexhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-rapport-The-2015-Quality-of-Death-Index.aspxNy rapport: The 2015 Quality of Death Index6. oktober 2015 vart rapporten “Quality of Death Index – Ranking palliative care across the world” lansert. Dette er ein rapport som samanliknar det palliative tilbodet i åtti land frå heile verda. 21.10.2015 12:00:00
Fleire antiinfektiva på blå resept for pasientar i palliativ fasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Fleire-antiinfektiva-på-blå-resept-for-pasientar-i-palliativ-fase.aspxFleire antiinfektiva på blå resept for pasientar i palliativ faseLegemiddelverket har opna for at fleire antiinfektiva kan skrivast direkte på blå resept ved palliativ behandling i livets sluttfase, også legemiddel til injeksjon og infusjon. 21.10.2015 07:00:00
Lab-info: Nytt rekvisisjonsskjema for molekylærpatologisk undersøkinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/nytt-rekvisisjonsskjema-molekylaerpatologisk-undersokelse.aspxLab-info: Nytt rekvisisjonsskjema for molekylærpatologisk undersøkingAvdeling for patologi har fått nytt rekvisisjonsskjema for molekylærpatologisk undersøking.14.10.2015 14:00:00
Ny oversiktsartikkel. Potensialet ved fritt tilgjengelige proteomikkdatahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-oversiktsartikkel.-Potensialet-ved-fritt-tilgjengelige-proteomikkdata.aspxNy oversiktsartikkel. Potensialet ved fritt tilgjengelige proteomikkdataForskere tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel Sklerose har i oktober publisert en oversiktsartikkel som ser på potensialet ved bruk av fritt tilgjengelige proteomikkdata, i det internasjonale tidsskriftet Proteomics. 14.10.2015 10:00:00
Behov for standardisering av målemetoder for respiratoriske hendelser under søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Behov-for-standardisering-av-målemetoder-for-respiratoriske-hendelser-under-søvn.aspxBehov for standardisering av målemetoder for respiratoriske hendelser under søvnDet eksisterer per dags dato ingen standardiserte metoder for måling av respiratoriske hendelser under søvn i Europa. Gjennom et internasjonalt samarbeid har forskere i denne studien kartlagt målemetoder og diagnostiske kriterier for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser i 29 europeiske land. 14.10.2015 09:00:00
World Hospice and Palliative Care Day markert på Litteraturhuset i Bergenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/World-Hospice-and-Palliative-Care-Day-markert-på-Litteraturhuset-i-Bergen.aspxWorld Hospice and Palliative Care Day markert på Litteraturhuset i BergenLaurdag 10. oktober vart Verdsdagen for lindrande behandling markert med eit folkemøte på Litteraturhuset i Bergen. Temaet «Vi må snakke om dagane før døden. Korleis skape liv til dagane, når vi veit at livet går mot slutten» samla ein full sal, og fleire måtte snu i døra. 13.10.2015 09:00:00
Lab-info: Brukarhandboka er utgått og må ikkje nyttast lengrehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-brukarhandbok-utgaatt.aspxLab-info: Brukarhandboka er utgått og må ikkje nyttast lengreBrukarhandboka vart sist revidert i desember 2009 og må ikkje lengre nyttast som oppslagsverk. Frå no av må ein nytte internettstaden www.analyseoversikten.no 09.10.2015 08:00:00
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og utmattelse hos eldrehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-fysisk-aktivitet-og-utmattelse-hos-eldre.aspxSammenheng mellom fysisk aktivitet og utmattelse hos eldreMange eldre mennesker føler seg trett eller utmattet, men det er lite kjent hvordan daglig fysisk aktivitet er knyttet til opplevelsen av utmattelse. En ny studie undersøker sammenhengen mellom selvrapportert nivå av utmattelse og objektivt målt nivå av fysisk aktivitet, blant 980 personer mellom 70-77 år. Det ble og undersøkt hvordan denne sammenhengen er påvirket av faktorer som søvnkvalitet, BMI, fysisk kondisjon og komorbiditet. 08.10.2015 10:00:00
Artikkel om behandlingsplanar i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Artikkel-om-behandlingsplanar-i-livets-sluttfase.aspxArtikkel om behandlingsplanar i livets sluttfase"Hvordan kan behandlingsplaner være til nytte den siste tiden av pasientens liv?" Artikkelen er publisert i siste utgave av Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2 - 2015.02.10.2015 12:00:00
Vi må snakke om dagane før dødenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Vi-må-snakke-om-dagane-før-døden.aspxVi må snakke om dagane før dødenKorleis skape liv til dagane, når vi veit at livet går mot slutten? Kvifor skal vi snakke om livet før døden? Kva moglegheiter har eg? Kva er mi rolle som pårørande? Korleis snakkar vi med barna om døden? Korleis kan eg dø med verdigheit? 02.10.2015 12:00:00
Fagdag: Livets siste dagar - Plan for lindring i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Fagdag.-Livets-siste-dager---Plan-for-lindring-i-livets-sluttfase.aspxFagdag: Livets siste dagar - Plan for lindring i livets sluttfaseI samarbeid mellom Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest vert det 3. november 2015 arrangert regional fagdag i Bergen, på tvers av arbeidsstader og fylkesgrenser.02.10.2015 11:00:00
Livets siste dagar - Plan for lindring i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Livets-siste-dager---Plan-for-lindring-i-livets-sluttfase.aspxLivets siste dagar - Plan for lindring i livets sluttfaseOm kort tid vil den nye planen for lindring til døyande bli distribuert til brukarar i heile landet.02.10.2015 11:00:00
Vil behandle både kropp og sinnhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-behandle-både-kropp-og-sinn.aspxVil behandle både kropp og sinnPasientar med alvorlege psykiske lidingar døyr mykje tidlegare enn resten av befolkninga på grunn av livsstilssjukdommar. Det viser forsking frå Bergen. No skal pasientane få hjelp til å leggje om livsstilen.02.10.2015 08:00:00
Bilag om sjeldne diagnoser i Dagbladethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Bilag-om-sjeldne-diagnoser-i-Dagbladet.aspxBilag om sjeldne diagnoser i DagbladetTirsdag 22. september inneholdt Dagbladet et 16 siders temabilag om sjeldne diagnoser. Hvis du gikk glipp av det, kan du lese det her.02.10.2015 08:00:00
Habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - Ny rettleiarhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Habilitering-og-rehabilitering,-individuell-plan-og-koordinator---Ny-rettleiar.aspxHabilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - Ny rettleiarBrukarar og pasientar skal få tilbod om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laga ein elektronisk rettleiar. 01.10.2015 12:00:00
Snart klart for 10-årsjubileum for kulturveka http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Snart-klart-for-10-årsjubileum-for-kulturveka-.aspxSnart klart for 10-årsjubileum for kulturveka Merk deg 26.-30. oktober, da er det igjen klart for den årlege kulturveka på Bjørgvin DPS. I haust er det ti år sidan kulturveka blei arrangert for første gong. Forutan kunstutstilling, kreative verkstader, musikk og quiz blir det i år tre konsertar og seminardag i samarbeid med Kunst, Kultur og psykisk helse i Bergen kommune.01.10.2015 11:00:00
Lab-info: Analyse av metanefrin og normetanefrin er i gang igjen ved Hormonlaboratoriethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo--Analyse-av-metanefrin-og-normetanefrin-er-i-gang-igjen-ved-Hormonlaboratoriet.aspxLab-info: Analyse av metanefrin og normetanefrin er i gang igjen ved HormonlaboratorietFrå og med 05.10.15 vil Hormonlaboratoriet i Bergen igjen analysere metanefrin og normetanefrin. Referanseområde for normetanefrin er endra.30.09.2015 11:00:00
Depresjonssymptomer og innsovningsvansker i ungdomsårene og ung voksen alderhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Depresjonssymptomer-og-innsovningsvansker-i-ungdomsårene-og-ung-voksen-alder.aspxDepresjonssymptomer og innsovningsvansker i ungdomsårene og ung voksen alderDenne studien med over 1100 deltagere fra en nasjonal longitudinell helseundersøkelse, hadde som formal å undersøke sammenheng mellom depresjonssymptomer og innsovningsvansker. Det ble spesielt undersøkt om depresjonssymptomer tidlig i ungdomsårene kan predikere selvrapporterte innsovningsvansker i ung voksen alder.29.09.2015 13:00:00
Jordmor i heimen-tilbodet dobla på eitt århttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/jordmor-i-heimen-tilbodet-dobla-paa-eit-aar.aspxJordmor i heimen-tilbodet dobla på eitt årBarselkvinner som reiser raskt heim etter fødselen er meir fornøgd med oppfølginga enn dei som blir igjen på sjukehuset. Det kjem fram frå to brukarundersøkingar Kvinneklinikken har gjennomført.29.09.2015 12:00:00
Internasjonal geriatrikongress i Oslo http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Internasjonal-geriatrikongress-i-Oslo-.aspxInternasjonal geriatrikongress i Oslo ​Hovedtemaer på programmet var dei eldre med god helse, optimalisering av helse, forebygging som intervensjon, organisering av akuttgeriatri, skreddarsydd medikamentell behandling, og nyhende innan demensfeltet. Tematikkar innan kardiologi og hjertekirurgi var også på programmet. 28.09.2015 12:00:00
Tryggare fødslar med sjekklisterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Tryggare-fødslar-med-sjekklister.aspxTryggare fødslar med sjekklisterI eitt av verdas tryggaste land å føde i skal det no bli endå tryggare. – Sjølvsagt vil vi bli betre der vi kan, seier jordmor Bente Bjørnås ved Kvinneklinikken i Bergen.25.09.2015 12:00:00
Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering i Helse Vest.http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-tverrfagleg-forskingsnettverk-innan-rehabilitering-er-etablert.aspxRegionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering i Helse Vest.Etableringa ble markert med ein forskingskonferanse i Bergen 23. september 2015. Arrangør var Regionalt kompetanesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Neste nettverkskonferanse er planlagd til onsdag 21. september 2016. Arbeid med konferansen startar på nyåret.25.09.2015 11:00:00
Øking av livskvalitet hos sykehjemspasienter – protokoll for ny intervensjonsstudiehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Øking-av-livskvalitet-hos-sykehjemspasienter-–-protokoll-for-ny-intervesjonsstudie.aspxØking av livskvalitet hos sykehjemspasienter – protokoll for ny intervensjonsstudieSykehjemspasienter har ofte psykiske og fysiske helseproblemer, funksjonshemninger og sosiale behov, kombinert med utstrakt bruk av psykofarmaka. Å bevare deres livskvalitet er et viktig mål. Dette kan bare oppnås innenfor sykehjem som tilbyr kompetent behandling og omsorg. 25.09.2015 10:00:00

Nyheiter i RSS-format