Nyheitsarkiv

 

 

Kortare svartid for EBV-serologihttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/kortare-svartid-ebv-serologi.aspxKortare svartid for EBV-serologiInformasjon frå Avdeling for Mikrobiologi om analysestrategi for EBV-antistoff frå februar 2015.28.01.2015 23:00:00
Nettstad for opplæring i bruk av iPhonehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nettsted-for-opplæring-i-bruk-av-i-bruk-av-iPhone.aspxNettstad for opplæring i bruk av iPhoneNettstaden er utvikla i prosjektet "Mestring med mobil". Hovudmålet med dette prosjektet har vært å hjelpe personar med utviklingshemming til å bli meir sjølvstendige. Det skulle skje ved at dei lærte å mestre nyttige funksjonar på mobiltelefonen. Andre kan også ha nytte av nettstaden.28.01.2015 23:00:00
Lab-info: Endringar i rusmiddeltesting i urinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/LAB-info.-Endringar-i-rusmiddeltesting-i-urin.aspxLab-info: Endringar i rusmiddeltesting i urinTre endringar frå veke 6 i 2015 når det gjeld rusmiddeltesting i urin.27.01.2015 23:00:00
Ergoterapeuter får 7.3 millioner til forskninghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ergoterapiavdelinga/Sider/Ergoterapeuter-får-7.3-millioner-til-forskning.aspxErgoterapeuter får 7.3 millioner til forskningForskningsgruppen skal undersøke om ergoterapi kan utsette eller eliminere behovet for CMC-kirurgi (tommelens rotledd) hos personer med artrose (osteoartritt). 27.01.2015 23:00:00
Lab-info: Nye antiepileptikahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/LAB-info.-Nye-antiepileptika.aspxLab-info: Nye antiepileptikaFrå 2. februar 2015 tilbyr Laboratorium for klinisk biokjemi analyse av Etosuximid og Zonisamid.27.01.2015 23:00:00
Færre blir smitta av ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Faerre-ebolasmittet.aspxFærre blir smitta av ebolaFerske tal viser at færre blir smitta av ebola i Vest- Afrika no enn i fjor haust. 26.01.2015 23:00:00
Presenterer fjorårets forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Presenterer-fjorårets-forsking.aspxPresenterer fjorårets forsking Frå 26. til 30. januar kan du få med deg Forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement «Forskningspresentasjoner frå 2014» i foajeen i Sentralblokka på Haukeland.22.01.2015 23:00:00
Haukeland har fått Diagnostisk senterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Haukeland-har-fått-Diagnostisk-senter.aspxHaukeland har fått Diagnostisk senter​Eit nytt diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenker alvorleg sjukdom, til dømes kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, og for størsteparten av pasientane vil det vere mogleg med avklaring innan 20 dagar etter tilvising. 22.01.2015 23:00:00
Vinner av årets publikasjon innen søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Vinner-av-årets-publikasjon-innen-søvn-2014.aspxVinner av årets publikasjon innen søvnÅrets publikasjon innen søvnfeltet for 2014 gikk til Gunnar Einvik og samarbeidspartnere for arbeidet “Severity of Obstructive Sleep Apnea is Associated with Cardiac Troponin I Concentrations in a Community-based Sample Data from the Akershus Sleep Apnea Project”. ​SOVno gratulerer vinnerne som får en pris på 10.000 kr! 22.01.2015 23:00:00
Ny studie om kortisolpumpebehandling ved Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-studie-om-kortisolpumpebehandling-ved-Addisons-sykdom.aspxNy studie om kortisolpumpebehandling ved Addisons sykdomSammen med endokrinologer ved Karolinska Institutet i Stockholm har ROAS-forskere nylig publisert artikkel nr. 2 om kortisolpumpestudien.21.01.2015 23:00:00
Møte med Professor Gavin Giovannoni på Ulrikenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Møte-med-Professor-Gavin-Giovannoni-på-Ulriken.aspxMøte med Professor Gavin Giovannoni på Ulriken​Vi hadde gleden av å få besøk av Professor Gavin Giovannoni ved Barts and the London School of Medicine and Dentistry, 14. oktober 2014 og benyttet anledningen til å vise ham Bergen i strålende sol med utsikt fra Ulriken.21.01.2015 23:00:00
Kvinneklinikken får ny vestibylehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ombygging-på-Kvinneklinikken.aspxKvinneklinikken får ny vestibyle​Brukarane har lenge sakna ein betre informasjonsskranke når dei kjem til Kvinneklinikken. No er arbeidet starta med å fornye vestibylen.20.01.2015 23:00:00
Nye retningslinjer for behandling og oppfølging av PCThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nye-retningslinjer-for-behandling-av-PCT.aspxNye retningslinjer for behandling og oppfølging av PCTFor å sikre gode og likeverdige helsetjenester for personer med porphyria cutanea tarda (PCT) har Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) utviklet retningslinjer for behandling og oppfølging av PCT. 18.01.2015 23:00:00
Her er Helse Bergens nye brukarutval http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Her-er-Helse-Bergens-nye-brukarutval-.aspxHer er Helse Bergens nye brukarutval Brukarutvalet skal ivareta pasientar og pårørandes interesser, og bidra til å betre tenestene på sjukehuset. Her kan du sjå kven som er med i brukarutvalet for perioden 2015-2016.13.01.2015 23:00:00
Det norske steroidkortet spres i Europahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Det-norske-steroidkortet-spres-i-Europa.aspxDet norske steroidkortet spres i EuropaDet norske steroidkortet deles ut til pasienter med binyrebarksvikt til bruk i møte med helsepersonell ved skade eller sykdom. Lignende kort brukes også i Sverige og Tyskland. Nå prøver norske, svenske og tyske endokrinologer å spre kortet til andre land i Europa.11.01.2015 23:00:00
15 nye helsearbeidarar til Sierra Leonehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/15-nye-helsearbeidarar-til-Sierra-Leone.aspx15 nye helsearbeidarar til Sierra LeoneOnsdag 7. januar reiste 15 nye helsearbeidarar til Moyamba. Desse skal, etter ei vekes overlapping, overta for den gruppa med helsearbeidarar som er der no.11.01.2015 23:00:00
Postpartum insomni og posttraumatiske stressymptomerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Postpartum-insomni-og-posttraumatiske-stressymptomer.aspxPostpartum insomni og posttraumatiske stressymptomerTidligere undersøkelser har vist at traumatiske fødsler kan føre til posttraumatisk stresslidelse. I denne studien ble det undersøkt hvorvidt symptomer på blant annet insomni postpartum bidrar til vedlikehold av symptomer på posttraumatisk stress i forbindelse med fødselen. Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet og Akershus Universitetssykehus, Tyskland og England og omfatter over 1400 kvinner som fødte på Akershus Universitetssykehus i perioden mellom 2008-2010.08.01.2015 23:00:00
Forskingsmidlar til PROCARD-gruppahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/forskingsmidlar-.aspxForskingsmidlar til PROCARD-gruppaSøknadsskrivinga i PROCARD-gruppa denne hausten blei belønna med tildeling av fleirårige prosjektmidlar frå Helse Vest, samt tre stipend frå Satsing på helsefagleg forsking i Helse Bergen.08.01.2015 23:00:00
Smertebehandling under RFA-behandling av AFhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/smertebehandling-.aspxSmertebehandling under RFA-behandling av AF​​Artikkelen «Premedication and preoperative information reduces pain intensity and increases satisfaction in patients undergoing ablation for atrial fibrillation. A randomised controlled study» er akseptert av tidsskriftet Nursing Research.08.01.2015 23:00:00
Lab-info: IGRA-TB, Interferon - Gamma release assay for latent tuberkolosehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-igra-tb-interferon-gamma-release-assay-for-latent-tuberkolose.aspxLab-info: IGRA-TB, Interferon - Gamma release assay for latent tuberkoloseIGRA-TB (Quantiferon) påviser spesifikk T-celleimmunitet mot Mycobacterium tuberculosis-komplekset i blod. Tidlegare har Mantoux hudtest vore primær screeningtest for latent tuberkulose, men Folkehelseinstituttet sidestiller no IGRA-TB med Mantoux som innleiande undersøking.08.01.2015 23:00:00
Lab-info: Endring av metode for analyse av kalprotektin i feceshttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Endring-av-metode-for-analyse-av-kalprotektin-i-feces.aspxLab-info: Endring av metode for analyse av kalprotektin i fecesAnalyse av kalprotektin i feces blir frå 5. januar overført frå Barneklinikkens forskingslaboratorium til Laboratorium for klinisk biokjemi. Metodeskifte vil gje ein reduksjon i nivå av målte konsentrasjonar samanlikna med tidlegare.07.01.2015 23:00:00
Det siste stell - bokkapittelhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/det-siste-stell-.aspxDet siste stell - bokkapittelSykepleiere ved Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO), Hjerteavdelingen, har i mange år hatt et særlig fokus på ivaretakelse av etterlatte. 07.01.2015 23:00:00
Helsestatus etter aortaklaff-implantasjon med eller uten acb-operasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Helsestatus-etter-aortaklaffimplantasjon.aspxHelsestatus etter aortaklaff-implantasjon med eller uten acb-operasjonArtikkelen «Factors associated with poor self-reported health status after aortic valve replacement with or without concomitant bypass surgery» er nylig publisert i European Journal of Cardiothoracic surgery.07.01.2015 23:00:00
Nye retningslinjer for telemetrihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/nye-retningslinjer-for-telemetri.aspxNye retningslinjer for telemetriHjerteavdelingen har publisert nye retningslinjer for telemetriovervåking. Retningslinjene medfører utvidet ansvar for sykepleierne i overvåkningssentralen.07.01.2015 23:00:00
Strykninger av RFA-prosedyrer og sammenligning med nasjonal kvalitetsindikatorhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Strykninger-av-RFA-prosedyrer.aspxStrykninger av RFA-prosedyrer og sammenligning med nasjonal kvalitetsindikatorArtikkelen Cancellations of elective cardiac radiofrequency ablation (RFA) procedures and compliance with a national quality indicator; A clinical audit er nå akseptert og klar for publisering i tidsskriftet International Journal of Health Care Management. 07.01.2015 23:00:00
Ny oversiktsartikkel. Spinalvæske protomikk ved Multippel Sklerosehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-oversiktsartikkel.-Spinalvæske-protomikk-ved-Multippel-Sklerose.aspxNy oversiktsartikkel. Spinalvæske protomikk ved Multippel SkleroseEn oversiktsartikkel som oppsummerer og diskuterer CSF proteomikk ved MS er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Biochim Biophys Acta, av forskere ved KGJ senter for MS forskning.06.01.2015 23:00:00
Ny studie. Hvordan visualisere protomikkdatahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Hvordan-visualisere-protomikkdata.aspxNy studie. Hvordan visualisere protomikkdataEn ny studie som beskriver ulike metoder for å visualisere protomikkdata er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Proteomics, av forskere tilknyttet nasjonal kompetansetjeneste for MS og KGJ senter for MS forskning.06.01.2015 23:00:00
Lab-info: Nytt antistoff for analysering av metanefrinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Nytt-antistoff-for-analysering-av-metanefrin.aspxLab-info: Nytt antistoff for analysering av metanefrinFrå 01.01.2015 vert alle metanefrinanalysar analysert med nytt antistoff. Det er lite samsvar mellom gamalt og nytt antistoff, så resultat frå prøvar analysert med det nye antistoffet er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta antistoff. I forbindelse med dette vert det eit lite opphald i analyseringa av metanefrin (1-2 veker.) Det er inga endring i anaysen av normetanefrin.05.01.2015 23:00:00
Sentrale hypersomnier og mikro-RNA profilhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sentrale-hypersomnier-og-mikro-RNA-profil.aspxSentrale hypersomnier og mikro-RNA profilI denne studien ble det undersøkt hvorvidt sammensetning av mikro-RNA i cerebrospinalvæske er endret hos pasienter som lider av sentral hypersomni (narkolepsi eller idiopatisk hypersomni). Mikro-RNA har tidligere blitt vist å være involvert i patogenesen av nevrologiske lidelser. Studien er utført av forskere fra Danmark og Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.01.01.2015 23:00:00
Predikerende faktorer for skiftarbeidslidelse blant sykepleierehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Predikerende-faktorer-for-skiftarbeidslidelse-blant-sykepleiere.aspxPredikerende faktorer for skiftarbeidslidelse blant sykepleiereForskere fra Universitetet i Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og fra Australia, har i denne longitudinelle studien undersøkt hvilke faktorer som kan være assosiert med utvikling av skiftarbeidslidelse hos sykepleiere.01.01.2015 23:00:00
Hypnotika og respirasjon under søvn hos KOLS pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Hypnotika-og-respirasjon-under-søvn-hos-KOLS-pasienter.aspxHypnotika og respirasjon under søvn hos KOLS pasienterI denne studien har forskere fra LHL-klinikkene Glittre, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling og Universitetet i Bergen, undersøkt hvilke effekter zopiklon har på respirasjon under søvn hos pasienter med stabilt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Zopiklon er et ofte brukt hypnotika.18.12.2014 23:00:00
Nytt om mammografihttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Nytt-om-mammografi.aspxNytt om mammografi• Mammografiscreening er flytta • Nytt utstyr gir nye undersøkingsmetodar • Tilvising kan sendast elektronisk17.12.2014 23:00:00
Elektroniske tilvisingar til Helse Bergenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Elektroniske-tilvisingar-til-Helse-Bergen.aspxElektroniske tilvisingar til Helse BergenPå grunn av auke i talet på legekontor som bruker elektroniske tilvisingar ser vi også at talet på feil aukar.17.12.2014 23:00:00
Offentliggjøring av data fra Norsk porfyriregisterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Offentliggjøring-av-data-fra-Norsk-porfyriregister.aspxOffentliggjøring av data fra Norsk porfyriregisterGår personer med porfyri til kontroll for sin porfyrisykdom? Hvor mange med PCT startet behandling for sin porfyrisykdom innen to måneder etter at de fikk diagnosen? Hvor mange med en akutt porfyrisykdom får utført en årlig leverundersøkelse etter fylte 50 år? Dette og mange flere spørsmål kan en finne svar på i offentliggjøringen av data fra Norsk porfyriregister for 2013.16.12.2014 23:00:00
Offentleggjering av resultat frå nasjonale medisinske kvalitetsregisterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/nasjonale-medisinske-kvalitetsregister.aspxOffentleggjering av resultat frå nasjonale medisinske kvalitetsregisterFor andre år på rad er resultat frå dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra gjort offentleg. Sjølve offentleggjeringa blei som i fjor opna av helse- og omsorgsminister, Bent Høie, ved arrangement hos Helsedirektoratet den 15. desember.15.12.2014 23:00:00
Opna Brystdiagnostisk senter på Danmarksplasshttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opna-.aspxOpna Brystdiagnostisk senter på Danmarksplass- Dette er ein stor dag, gratulerer til dykk alle med desse fine lokala, sa administrerande direktør Stener Kvinnsland under opninga av Brystdiagnostisk senter på Danmarksplass fredag.11.12.2014 23:00:00
Morfin NAF mikstur 10 mg/ml går ikkje lenger på blåresepthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Morfin-NAF-mikstur-10-mg_ml-går-ikkje-lenger-på-blåresept.aspxMorfin NAF mikstur 10 mg/ml går ikkje lenger på blåreseptVi vil minne om at apotekframstilt morfinmikstur er erstatta av Oramorph mikstur og dropar, det er berre sistnemnde som blir dekka etter føehandsgodkjent refusjon på blåresept § 2 -90.09.12.2014 23:00:00
Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-Helse-Vests-forskingsmidlar-2015.aspxTildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015Samarbeidsorganet har 9. desember 2014 tildelt midlar til 75 av dei totalt 291 søknadene som vart sent inn innan fristen 15. september. I tillegg har det vore prosesser kring tildeling til strategiske satsingar, jf. nyheitssak om tildeling til strategiske satsingar og rusforsking08.12.2014 23:00:00
Dei første norske helsearbeidarane på plass i Sierra Leonehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/norske-helsearbeidere-paa-plass-i-sierra-leone.aspxDei første norske helsearbeidarane på plass i Sierra LeoneMåndag ettermiddag kom dei første norske helsearbeidarane fram til leiren dei skal bu i medan dei er i Vest-Afrika. Leiren heiter «Camp Moyamba», og stod klar til innflytting rett før helga. 08.12.2014 23:00:00
Lab-info: Analyse av Calretikulin-genet ved philadelphia-negativ myeloproliferativ sjukdomhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Analyse-av-Calretikulin-genet-ved-philadelphia-negativ-myeloproliferativ-sjukdom.aspxLab-info: Analyse av Calretikulin-genet ved philadelphia-negativ myeloproliferativ sjukdomLaboratorium for klinisk biokjemi (LKB) tilbyr frå 8. desember påvising av mutasjonar i calretikulin-genet (CALR). 07.12.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt referanseområde for aldosteronhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Nytt-referanseområde-for-Aldosteron.aspxLab-info: Nytt referanseområde for aldosteronFrå 15.12.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av aldosteron. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode.07.12.2014 23:00:00
Variasjoner i CYP21A2-genet ved autoimmun Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Variasjoner-i-CYP21A2-genet-ved-autoimmun-Addisons-sykdom.aspxVariasjoner i CYP21A2-genet ved autoimmun Addisons sykdomNylig publisert studie tar for seg 21-hydroxylase-genet sin rolle for utvikling av autoimmun Addisons sykdom.07.12.2014 23:00:00
Feira jubileum med nye forskingsstipendhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Feira-jubileum-med-nye-forskingsstipend.aspxFeira jubileum med nye forskingsstipendMolekylærbiolog Stian Knappskog (37) ved Mohn Kreftforskningslaboratorium var ein av tre unge forskarar som fekk rekrutteringsstipend då Bergens forskningsstiftelse feira 10 års –jubileum torsdag. 04.12.2014 23:00:00
Ny-doktorgrad - Tidlig livserfaring og hjernefunksjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Ny-doktorgrad,-Jelena.aspxNy-doktorgrad - Tidlig livserfaring og hjernefunksjonErfaringer tidlig i livet kan ha betydning for hvordan vi fungerer i voksen alder. Informasjonen for normal utvikling av hjernen, og de prosesser den styrer ligger i genene våre, men i tillegg har stimuli fra omgivelsene en viktig påvirkning.03.12.2014 23:00:00
Fastlegane om DPSane: - Positiv utviklinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fastlegene-om-DPSene-Positiv-utvikling,-men-det-går-sakte-fremover-.aspxFastlegane om DPSane: - Positiv utviklingDet viser ei undersøking i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta, der fastlegane har svart på spørsmål om bemanning, epikriser, ventetid, rettleiing, akutte situasjonar, kompetanse og tilvisingar ved landets 77 distriktpsykiatriske sentre (DPS). ​03.12.2014 23:00:00
Ny artikkel om pasienters erfaring med PCThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Ny-artikkel-om-pasienters-erfaring-med-PCT.aspxNy artikkel om pasienters erfaring med PCTDet finnes lite forskning på hvordan personer med porphyria cutanea tarda (PCT) opplever symptomer, behandling og forebygging av sin sykdom, men tidligere forskning har pekt på at PCT har mindre påvirkning på livskvalitet enn de andre kutane porfyriene. På bakgrunn av dette har stipendiat Janice Andersen ved NAPOS gjennomført en intervjuundersøkelse av personer med PCT. Resultatene fra denne undersøkelsen er nå publisert i British Journal of Dermatology.02.12.2014 23:00:00
Matvareintoleransehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Om-matvareintoleranse.aspxMatvareintoleranse30.11.2014 23:00:00
Forskningsseminar for yngre forskere innen søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Forskningsseminar-for-yngre-forskere.aspxForskningsseminar for yngre forskere innen søvnEn viktig oppgave for SOVno er å stimulere til økt forskningsaktivitet nasjonalt. SOVno ønsker derfor å invitere til et felles møte for alle yngre forskere (inkluderer alle stipendiater, postdoktorer, masterstudenter, forskerlinjestudenter og særoppgavestudenter) som aktivt jobber med forskning innen søvnfeltet. 26.11.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-nytt-skjema-og-endring-i-rutinar-for-svangerskapsanalysar.aspxLab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarFrå nov. 2014 er nytt rekvisisjonsskjema for svangerskapsanalysar i bruk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) og vi ber om at eldre skjema vert kassert.26.11.2014 23:00:00
Nytt legemiddel til voksne med EPPhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-legemiddel-til-voksne-med-EPP.aspxNytt legemiddel til voksne med EPPDen 23. oktober 2014 gav komiteen for medisinske produkter i det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency - EMA) i EU en positiv innstilling for godkjennelse av legemiddelet Scenesse® (afamelanotid). Dette er det første steget i en lang prosess på å få dette produktet godkjent som et legemiddel. En endelig avgjørelse om markedsføringstillatelse er forhåpentlig på plass i starten av 2015.26.11.2014 23:00:00

Nyheiter i RSS-format