Nyheitsarkiv

 

 

Søvn og skoleprestasjon hos ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn-og-skoleprestasjon-hos-ungdom.aspxSøvn og skoleprestasjon hos ungdomForskere fra Uni Helse og internasjonale samarbeidspartnere har i denne studien sett på sammenheng mellom søvnvaner og skoleprestasjon blant ungdom mellom 16-19 år. Studien inkluderer data fra 7798 deltagere fra ung@hordaland undersøkelsen utført i 2012. 12.02.2016 11:00:00
Invitasjon til kurs om etablering av antibiotikastyringsprogram http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/Invitasjon-til-kurs-om-antibiotikastyring-Solstrand-mai-2016.aspxInvitasjon til kurs om etablering av antibiotikastyringsprogram Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har invitert alle norske helseforetak og private ideelle sykehus til kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram. Invitasjonene er sendt til fagdirektørene. 11.02.2016 10:00:00
Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/nasjonal-antibiotika-konferanse-2015.aspxNasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2015Konferansen på Gardermoen 10.-12. november trakk mer enn 200 deltakere til fellessesjon onsdag 11. november med nasjonale og utenlandske foredragsholdere, og til møter/parallellsesjoner. 11.02.2016 09:00:00
Svein Gjedrem ny styreleiarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Svein-Gjedrem-ny-styreleiar.aspxSvein Gjedrem ny styreleiarSvein Gjedrem er i dag utnemnd til ny styreleiar i Helse Bergen HF.10.02.2016 16:30:00
Kunst på Kreftavdelinga - Ludvig Eikaas http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Kunst-på-Kreftavdelinga---Ludvig-Eikaas-.aspxKunst på Kreftavdelinga - Ludvig Eikaas Avdelinga fekk ei kunstgåve på fire Ludvig Eikaas verk av Roald og Elin Nystad. Potent eple, Airstrip, Sjølvportrett med makrellslips og Hest i vind er frå henholdsvis 1973,-71,-79, -53 og heng henholdsvis ved trappa i Parkbygget, buffe post 1 i Parkbygget og inngangen til Parkbygget. Me er glade for at me på denne måten har blitt i stand til å gjera omgivnaden rikare visuelt sett og takkar ekteparet Nystad. 10.02.2016 08:00:00
Nye nasjonale tal for pasienttryggleikhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-nasjonale-tal-for-pasienttryggleik.aspxNye nasjonale tal for pasienttryggleikTalet på pasientskadar ved norske sjukehus - inkludert Haukeland har gått opp frå 2013 til 2014. – Tala for 2014 er ikkje slik vi ønska, men eg er viss på at om vi ser utviklinga over tid så skal vi sjå at satsinga på pasienttryggleik gir resultat. Det er trygt å vere pasient ved norske sjukehus, seier Herlof Nilssen i Helse Vest.09.02.2016 14:00:00
Seminar om likeverdige helsetenester innan habilitering og rehabilitering http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Seminar-om-likeverdige-helsetenester-24.05.16.aspxSeminar om likeverdige helsetenester innan habilitering og rehabilitering Tysdag 24. mai 2016 arrangerer Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering eit regionalt seminar om tematikken likeverdige helsetenester for menneskjer med fleirkulturell bakgrunn innan habilitering og rehabilitering. Seminaret vil finne stad i Bergen på Bikuben. Meir informasjon og påmelding vil bli lagt ut i mars. 08.02.2016 10:00:00
Invitasjon - Skriv om ditt møte med Sandviken sykehushttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/psykiatrisk-klinikk/Sider/invitasjon-ditt-mote-med-sandviken.aspxInvitasjon - Skriv om ditt møte med Sandviken sykehusHar du vore innlagt, eller er pårørande til ein som har vore innlagt ved Sandviken sykehus? Kunne du tenke deg å skrive noko som bygger på dine erfaringar frå sjukehuset?05.02.2016 09:00:00
Forsinket søvnfase ved bipolar lidelse http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Forsinket-søvnfase-ved-bipolar-lidelse-.aspxForsinket søvnfase ved bipolar lidelse I denne studien har forskere fra NTNU, Norsk senter for forskning på mentale lidelser og Universitetet i Newcastle, undersøkt forekomst av forsinket søvnfase ved bipolar lidelse. Over 400 voksne personer med bipolar lidelse var inkludert i studien som har et tverrsnitt design.04.02.2016 15:00:00
Apnéskinne for behandling av søvnapnéhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Apnéskinne-for-behandling-av-søvnapné.aspxApnéskinne for behandling av søvnapnéForskere fra Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen, har i denne studien undersøkt effekt av individuell tilpasset apnéskinne som behandling for søvnapné med moderat til alvorlig grad, hos pasienter der behandling med CPAP ikke gir resultater eller kan anvendes. 04.02.2016 14:00:00
Screening for Mycoplasma genitalium-infeksjon?http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Screening-for-Mycoplasma-genitalium-infeksjon.aspxScreening for Mycoplasma genitalium-infeksjon?Bakterien Mycoplasma genitalium smitter ved samleie og kan forårsake uretritt og cervicitt, tilstander som kan ha milde eller ingen symptomer. Man kjenner ikke infeksjonens naturlige forløp, men det ser ut til at kvinner med påvist M. genitalium-infeksjon har om lag dobbelt så høy risiko for bekkeninfeksjon, spontanabort, for tidlig fødsel og infertilitet som kvinner uten slik infeksjon. Det er usikkert om infeksjonen gir komplikasjoner hos menn. 03.02.2016 15:00:00
Merete Røthing disputererhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Disputas.aspxMerete Røthing disputererMerete Røthing, rådgjevar ved Koordinerande eining i Helse Fonna, disputerer for Ph.d graden den 12. februar 2016 kl. 1215 Stad Stort auditorium, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 6503.02.2016 10:00:00
Framskritt i forsking på hjernesvulsthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Framskritt-i-forsking-på-hjernesvulst.aspxFramskritt i forsking på hjernesvulstJebsen-senteret viser at kreftspreiing til forsøksdyrs hjerne blir hemma av plantestoff, derfor planlegg senteret no kliniske studiar på pasientar. Ved prof. Rolf Bjerkvig, senterleiar.29.01.2016 08:00:00
14. landskonferanse i palliasjon vert arrangert i Stavanger 14.-16. september 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/14-landskonferanse-palliasjon-Stavanger2016.aspx14. landskonferanse i palliasjon vert arrangert i Stavanger 14.-16. september 2016Det er nå opna for påmelding til konferansen. Frist for å sende inn abstracts er 1. mars 2016. Vi håper på mange bidrag til parallellsesjonane og postere frå vår region.28.01.2016 14:00:00
Lab-info: Ny metode for måling av reninhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-ny-metode-maling-av-renin.aspxLab-info: Ny metode for måling av reninFrå 01.02.2016 vil Hormonlaboratoriet måle renin i plasma med eit nytt analyseprinsipp. I staden for å måle plasma renin aktivitet (PRA), vil vi no måle mengda av renin direkte ved hjelp av antistoff. Det vil ha konsekvensar for referanseområde og måleeining, som vert mIE/L i staden for μg/L/t, og for ratio mellom aldosteron og renin (ARR).28.01.2016 09:00:00
Hjelper ekstra dose med kortison ved fysisk aktivitet?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ekstra-hydrokortison-før-trening-gir-liten-effekt.aspxHjelper ekstra dose med kortison ved fysisk aktivitet?Resultatene av studien viser ingen effekt av en ekstra dose hydrokortison før trening for kvinnelige pasienter med binyrebarksvikt.28.01.2016 07:00:00
Lab-info: LKB innfører carbohydrate- deficient transferrin (CDT)http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-LKB-innfører-carbohydrate-deficient-transferrin-(CDT).aspxLab-info: LKB innfører carbohydrate- deficient transferrin (CDT)Dette er markør for høgt alkoholforbruk . Prøvane er tidlegare vidaresendt for analyse ved Oslo Universitetssykehus. Svartida vil no bli korta ned. 27.01.2016 22:00:00
PKO-NYTT januar 2016http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-NYTT-januar-2016.aspxPKO-NYTT januar 2016Hovudtema i PKO-nytt for januar er antibiotikaresistens. Kunnskap om basalt smittevern og rasjonell antibiotikabruk er derfor heilt essensielt 27.01.2016 17:00:00
Lab-info: Mellombels stans i analyse av 5- hydroksyindoleddiksyrehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info.-Mellombels-stans-i-analyse-av-5-hydroksyindoleddiksyre.aspxLab-info: Mellombels stans i analyse av 5- hydroksyindoleddiksyre​Grunna tekniske problem vil Hormonlaboratoriet sende vidare til Rikshospitalet prøvar som skal analyserast av 5-HIAA.26.01.2016 21:00:00
Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Vi-trenger-frivillige-til-diverse-forskningsprosjekter.aspxVi trenger frivillige til våre forskningsprosjekterForskere ved Nasjonal kompetansetjensete for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus trenger frivillige personer til forskningsstudier. Vi trenger både syke og friske personer. 26.01.2016 13:00:00
Hjerne og tarmens kommunikasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hjerne-og-tarmens-kommunikasjon.aspxHjerne og tarmens kommunikasjonVil du være forsøksperson i et prosjekt på funksjonelle mage-tarm lidelser? 26.01.2016 13:00:00
Ny rapport fra Riksrevisjonen om samhandlingsreformenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Ny-rapport-fra-Riksrevisjonen-om-samhandling.aspxNy rapport fra Riksrevisjonen om samhandlingsreformenRiksrevisjonen tilrår at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer tiltak som kan betre samarbeidet mellom sjukehusa og kommunane, blant anna når det gjeld kvaliteten på informasjonen som blir utveksla og bruk av individuell plan.22.01.2016 12:00:00
Vinner av årets publikasjon innen søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Vinner-av-årets-publikasjon-innen-søvn.aspxVinner av årets publikasjon innen søvnÅrets publikasjon innen søvnfeltet for 2015 gikk til Børge Sivertsen og samarbeidspartnere for arbeidet "Later emotional and behavioral problems associated with sleep problems in toddlers. A longitudinal study". SOVno gratulerer vinnerne som får en pris på 10.000 kr!21.01.2016 16:00:00
Ny artikkel. Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose. En intervjustudiehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Unges-erfaringer-når-mor-eller-far-har-multippel-sklerose.-En-intervjustudie.aspxNy artikkel. Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose. En intervjustudieEn ny artikkel av Torild Mauseth (bilde), Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Esther Hjälmhult, Høgskolen i Bergen, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Nursing. 19.01.2016 14:00:00
Program til Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Multippel sklerose - mange lause trådarhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Program-til-Lokalsjukehuskonferansen-i-rehabilitering.-Multippel-sklerose---mange-lause-trådar.aspxProgram til Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Multippel sklerose - mange lause trådarSamarbeidsrådet for Voss Lokalsjukehusområde inviterer til Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2016, den 15. og 16. mars ved Park Hotel Vossevangen. Målgruppe er brukere, pårørende, fagpersoner og alle andre som er interesseert i å lære mer om MS.19.01.2016 12:00:00
Dette blir ikke lett å innføre for sykehusene!http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Nyhet---ikke-lett-å-innføre.aspxDette blir ikke lett å innføre for sykehusene!Nasjonalt kompetansesenter for antibiotkabruk i helsetjenesten (KAS) tror sykehusene får en utfordring med å innføre kontrollsystem for antibiotikabruk i den nye handlingsplanen. Dette kontrollsystemet skal innføres for blant annet å redusere bruken av bredspektret antibiotika14.01.2016 12:00:00
Hvordan påvirker genfeil (mutasjon i GUCY2C-genet) tynntarmen? http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/vil-du-være-frivillig-i-forskningsprosjekt.aspxHvordan påvirker genfeil (mutasjon i GUCY2C-genet) tynntarmen? Vil du være med i et forskningsprosjekt på Haukeland universitetssjukehus? Vi søker friske frivillige som vil delta i prosjektet.12.01.2016 11:00:00
Ny bok på norsk for deg med irritabel tarm http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Ny-bok-for-deg-meg-irritabel-tarm-.aspxNy bok på norsk for deg med irritabel tarm "Lev godt med irritabel tarm" er skrevet for pasienter med irritabel tarm. Målet er at du som er rammet skal kunne leve et normalt liv med vanlige, dagligdagse aktiviteter. Boken er skrevet av gastroenterologene prof. Magdy El-Sahly, prof. Jan Gunnar Hatlebakk, og prof. Trygve Hausken. Forfatterene har alle lang erfaring i behandling av pasienter med irritabel tarm og er engasjert i forskning rundt sykdommen.12.01.2016 09:00:00
Treffsikker strålebehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Sikrere-strålebehandling.aspxTreffsikker strålebehandlingSjølv om pasienten ligg heilt i ro under strålebehandling, vil dei indre organa vere i kontinuerlig bevegelse som følgje av pusting, hjertebank og fordøying. Metodar for å ta omsyn til denne bevegelsen i kvar einskild pasient kan gjere framtidas strålebehandling enno meir treffsikker og individuelt tilpassa.11.01.2016 10:00:00
Endringer i hjernens funksjonelle konnektivitet etter søvndeprivasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Endringer-i-hjernens-funksjonelle-konnektivitet-etter-søvndeprivasjon.aspxEndringer i hjernens funksjonelle konnektivitet etter søvndeprivasjonI denne studien er det benyttet funksjonell MR-scanning for å undersøke hvordan en natt med total søvndeprivasjon påvirker den funksjonelle konnektiviteten i ulike nettverk i hjernen. Studien inkluderer data fra 60 unge voksne menn og er utført i samarbeid mellom forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Tyskland og USA.08.01.2016 13:00:00
Handlingsplan mot antibiotikaresistenshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/Handlingsplan-mot-antibiotikaresistens.aspxHandlingsplan mot antibiotikaresistensTorsdag 7. januar 2016 lanserte helseminister Bent Høie Helse- og Omsorgsdepartementets «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten». Målet med handlingsplanen er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.08.01.2016 13:00:00
Tilskot til palliative prosjekt i kommunar 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Tilskot-til-palliative-prosjekt-i-kommunar-2016.aspxTilskot til palliative prosjekt i kommunar 2016Helsedirektoratet lyser også i år ut middel til kompetansehevande prosjekt innan lindrande behandling og omsorg ved livets slutt i kommunane. Det er lyst ut 16 millioner kroner for heile landet. Søknadsfrist er 1. mars 2016. 06.01.2016 14:00:00
Ny veileder om samarbeid mellom helse- og utdanningssektoren om barn med habiliteringsbehov http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Ny-veileder-om-samarbeid-mellom-helse--og-utdanningssektoren-om-barn-med-habiliteringsbehov-.aspxNy veileder om samarbeid mellom helse- og utdanningssektoren om barn med habiliteringsbehov Veilederen skal bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettingar eller kroniske sjukdommar får moglegheit til å delta aktivt i samfunnet. 06.01.2016 08:00:00
Lab-info: Endring i rutinar for innsamling av døgnurin til katekolaminar (adrenalin/noradrenalin)http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-endring-i-rutinar-dognurin-til-katekolaminar.aspxLab-info: Endring i rutinar for innsamling av døgnurin til katekolaminar (adrenalin/noradrenalin)Frå 1.1.2016 kan ikkje Hormonlaboratoriet sende vidare urinprøvar til analyse for katekolaminar dersom pH i den innsamla urinen er over 6.05.01.2016 13:00:00
Olle Kämpe invalgt i Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Olle-Kämpe-invalgt-i-Nobelförsamlingen-ved-Karolinska-Institutet.aspxOlle Kämpe invalgt i Nobelförsamlingen ved Karolinska InstitutetProfessor Olle Kämpe ved Institutionen för Medicin (Solna) ved Karolinska Institutet i Stockholm er nylig invalgt i Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet.04.01.2016 15:00:00
Husebye engasjert som gjesteprofessor ved Karolinska Institutet i Stockholmhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Husebye-engasjert-som-gjesteprofessor-ved-Karolinska-Institutet-i-Stockholm.aspxHusebye engasjert som gjesteprofessor ved Karolinska Institutet i StockholmEystein Husebye er engasjert som gjesteprofessor ved Institutionen för Medicin (Solna) ved Karolinska Institutet i Stockholm i 3 år fra 1. januar 2016.04.01.2016 14:00:00
Ibuprofen mot antibiotika ved ukomplisert blærekatarr: Tysk studie publisert i BMJhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/BMJ-Morten.aspxIbuprofen mot antibiotika ved ukomplisert blærekatarr: Tysk studie publisert i BMJFlere studier, også en pågående norsk studie, ønsker å analysere om et NSAID kan gi like rask symptomlindring ved ukomplisert blærekatarr som antibiotika.04.01.2016 11:00:00
Prostatakreft og matematikkhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Prostatakreft_matematikk.aspxProstatakreft og matematikkProstatakreft diagnostiserast idag meir nøyaktig Ved å nytte nye teknikkar for bildeopptak, aukar sjansen for å finne kreftsvulstane og setje rett diagnose.22.12.2015 16:00:00
Fin på hårethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Fin-på-håret.aspxFin på håretDet kan nok vera ein stor overgang å missa håret. Då kan det vera betryggande å vite at det finst nokon som kan hjelpa. Frisør og tidlegare kreftpasient Mariann Vikra har vore gjennom prosessen med å miste håret og veit verdien av å kunne ta på seg hovudplagg og parykk. 22.12.2015 16:00:00
Retningsliner for psykisk utviklingshemminghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/-Retningsline-for-psykisk-utviklingshemming.aspx Retningsliner for psykisk utviklingshemmingHelsebiblioteket har samla norske, svenske og engelskspråklege retningsliner til bruk ved spørsmål om psykisk utviklingshemming.21.12.2015 10:00:00
Lab-info: Fenytoin - hugs monitorering ved generisk bytehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Fenytoin-hugs-monitorering-ved-generisk-byte.aspxLab-info: Fenytoin - hugs monitorering ved generisk byteEpinat (fenytoin) «Takeda» 100 mg tablettar blei trekt frå marknaden i Noreg 01.12.2015, og utanlandske generiske fenytoin-preparat vil bli utlevert frå apotek. Sjå utfyllande informasjon om saka hos Statens Legemiddelverk. Vi vil her minne om rutinar for monitorering av serumkonsentrasjon.18.12.2015 09:00:00
Retningsliner ved psykisk utviklingshemming http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Retningsliner-ved-psykisk-utviklingshemming-.aspxRetningsliner ved psykisk utviklingshemming Helsebiblioteket har samla norske, svenske og engelskspråklege retningsliner til bruk ved spørsmål om psykisk utviklingshemming. 18.12.2015 09:00:00
PKO-NYTT desember 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-NYTT-desember-2015.aspxPKO-NYTT desember 2015I desemberutgåva av PKO-nytt finn du informasjon om behandling av nyresvikt og MR av pasientar med pacemaker/ICD.17.12.2015 10:00:00
Kommunikasjon og kreftbehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Kommunikasjon-og-kreftbehandling.aspxKommunikasjon og kreftbehandlingKva er eit godt svar på spørsmålet "Korleis går det med deg?". Emnet kan presse seg på om ein er i kreftbehandling. Det er ikkje alltid ein ønskjer å bli spurd, og kva skal svaret bli? I teksten under deler doktor Ingebjørg Nedrebø sine erfaringar og tankar om dette tema.14.12.2015 15:00:00
Fysisk aktivitet og vegen vidarehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Fysisk-aktivitet.aspxFysisk aktivitet og vegen vidareFysisk utfalding og vegen vidare. Her finn du ei liste over moglegheiter for fysisk utfalding på Kreftavdelinga og elles, og nokre tips i forhold til mestring og liknande.14.12.2015 15:00:00
Ny kreftforening: Føflekkreftforeningen http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Føflekk.aspxNy kreftforening: Føflekkreftforeningen ​​Føflekkreftforeningen blei stifta 9.5. 2015 og er for pasientar med diagnosen føflekkreft, deira pårørande/ nærståande og andre som måtte ha interesse av å vere medlem. 11.12.2015 08:00:00
Bipolar lidelse assosiert med insomni og hypersomnihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Bipolar-lidelse-assosiert-med-insomni-og-hypersomni.aspxBipolar lidelse assosiert med insomni og hypersomniDenne tverrsnitt studien undersøker forekomst av insomni og hypersomni blant over 560 voksne personer med bipolar lidelse. Studien er utført i samarbeid mellom NTNU, Norsk senter for forskning på mentale lidelser og Universitetet i Newcastle.10.12.2015 13:00:00
Ny artikkel. Immunmodulerende behandling av MS - en oversikt over godkjente medisinerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Immunmodulerende-behandling-av-MS---en-oversikt-over-godkjente-medisiner.aspxNy artikkel. Immunmodulerende behandling av MS - en oversikt over godkjente medisinerEn ny artikkel av Øivind Torkildsen, bildet, og kolleger ved Nasjonalt kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Neurology. Artikkelen er en oversiktsartikkel over de ulike MS-medisinene som i dag er godkjente for behandling av multippel sklerose (MS) i EU og Norge. 07.12.2015 13:00:00
Livets siste dagar erstattar nå Liverpool Care Pathway (LCP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Livets-siste-dagar-erstattar-nå-Liverpool-Care-Pathway-(LCP).aspxLivets siste dagar erstattar nå Liverpool Care Pathway (LCP)«Livets siste dagar – plan for lindring i livets sluttfase» er klar til bruk og utsending av det nye dokumentet har starta. 04.12.2015 09:00:00
Søvnforstyrrelser ved ulike typer demenshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnforstyrrelser-ved-ulike-typer-demens.aspxSøvnforstyrrelser ved ulike typer demensI denne tverrsnitt studien ble det undersøkt om demens med Lewy-legemer er assosiert med flere søvnforstyrrelser sammenlignet med Alzheimers sykdom. I tillegg ble det undersøkt sammenheng mellom søvnlidelser og medikamentbruk hos disse pasientene.03.12.2015 16:00:00

Nyheiter i RSS-format