Nyheitsarkiv

 

 

HLA genvarianter og risiko for narkolepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/HLA-genvarianter-og-risiko-for-narkolepsi.aspxHLA genvarianter og risiko for narkolepsiMangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin og HLA (human leukocyte antigen) DQB1* 0602 er sterkt assosiert med narkolepsi. I en stor populasjonsstudie ble det undersøkt nærmere for andre varianter av dette genet og risiko for narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom flere land og Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.26.02.2015 23:00:00
Utlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Utlysing-av-stimuleringsmidlar-til-medisinske-kvalitetsregistre-i-Helse-Vest.aspxUtlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse VestFagsenter for medisinske kvalitetsregister lyser med dette ut stimuleringsmidlar for 2015 for tildeling til medisinske kvalitetsregister som er forankra i helseregionen. Utlysinga blir gjort på vegne av Helse Vest. 22.02.2015 23:00:00
Ny studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Konvertering-fra-klinisk-isolert-syndrom-til-ms.aspxNy studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til en stor internasjonal multisenterstudie av klinisk isolert syndrom, publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. 22.02.2015 23:00:00
Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/soker-store-fisk--og-kjotetarar-til-forskingsprosjekt.aspxSøker 150 friske overvektige til forskingsprosjektForskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag. Proteinkjeldene i dette forskingsprosjektet er fisk og kjøt.19.02.2015 23:00:00
Inviterte framtidas helsearbeidararhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Inviterte-framtidas-helsearbeidarar.aspxInviterte framtidas helsearbeidararDenne veka var om lag 60 elevar frå vidaragåande skolar i Bergensområdet på besøk i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Kan hende kjem fleire av dei tilbake om nokre år for å jobbe innan psykisk helsevern. 18.02.2015 23:00:00
KK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/KK-er-igjen-mor-barn-vennleg-sjukehus-.aspxKK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus ​Kvinneklinikken har fått tilbake status som mor-barn-vennleg sjukehus etter å ha vore utan tittelen i eit knapt år. – Vi er sjølvsagt veldig glade og fornøgde no, seier fagutviklingsjordmor Jorunn Tunestveit.17.02.2015 23:00:00
Opna fire nye fødestover på Kvinneklinikkenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opna-fire-nye-fødestover-på-Kvinneklinikken.aspxOpna fire nye fødestover på KvinneklinikkenI dag opna fire nye kombinerte føde- og barselrom ved Fødeseksjonen på Kvinneklinikken (KK). Eininga har fått namnet Føde 2 og blir ei tredje eining, i tillegg til Føde 1 og Storken, der vi tek i mot fødande kvinner i regionen vår. 17.02.2015 23:00:00
Mottaksklinikkenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Mottaksklinikken.aspxMottaksklinikkenMottaksklinikken skal sørge for god utgreiing av akutt sjuke pasientar, og legger betre til rette for dei med samansett sjukdomsbilde. 17.02.2015 23:00:00
Auka kompetanse i akuttmottak på Haraldsplasshttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Auka-kompetanse-i-akuttmottak-på-Haraldsplass.aspxAuka kompetanse i akuttmottak på HaraldsplassHaraldsplass har styrka Akuttmottaket med fast overlege som innehar brei generell indremedisinsk kompetanse.17.02.2015 23:00:00
Asymptomatisk bakteriuri hos gravidehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Asymptomatisk-bakteriuri-hos-gravide.aspxAsymptomatisk bakteriuri hos gravideHelsedirektoratet anbefaler selektiv screening (urindyrking) for asymptomatisk bakteriuri hos gravide som har hatt hyppige urinvegsinfeksjonar, fordi behandling sannsynlegvis kan førebygge pyelonefritt.17.02.2015 23:00:00
Diagnostisk senter http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Diagnostisk-senter-.aspxDiagnostisk senter Diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenker alvorleg sjukdom, til dømes kreft17.02.2015 23:00:00
Saman for brukarmedverknadhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Saman-for-brukarmedverknad.aspxSaman for brukarmedverknadFor første gong inviterte Helse Vest nyleg brukarutvala i alle helseføretaka til felles seminar, for at medlemmene skal lære meir om den viktige rolla dei har. 12.02.2015 23:00:00
Sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og psykiske plager hos barnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenhengen-mellom-søvnforstyrrelser-og-psykiske-plager-hos-barn.aspxSammenhengen mellom søvnforstyrrelser og psykiske plager hos barnI denne studien ble det undersøkt om søvnforstyrrelser hos førskolebarn kan være risikofaktor for senere psykiske plager. Studien inkluderte barn født mellom 2003-2004 i Trondheim og ble utført av forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital. 12.02.2015 23:00:00
E-læring PUSThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/E-laering PUST.aspxE-læring PUSTE-læringskurset PUST gir deg en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner. 09.02.2015 23:00:00
Premature får dårligere lungefunksjon som voksnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/Premature-.aspxPremature får dårligere lungefunksjon som voksneEkstremt premature hadde dårligere lungefunksjon som 18- og 25-åringer enn de som var født til termin, viser ny norsk studie ved Haukeland universitetssjukehus.09.02.2015 23:00:00
Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Tilskot-til-kompetansehevande-tiltak-for-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt-2015.aspxTilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt 2015Også i år er det avsett middel i statsbudsjettet til prosjekt knytt til lindrande behandling og omsorg ved livets slutt i kommunane. Søknadsfrist er 01. april 2015. 08.02.2015 23:00:00
Negativ sammenheng mellom bruk av elektroniske medier og søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Negativ-sammenheng-mellom-bruk-av-elektroniske-medier-og-søvn.aspxNegativ sammenheng mellom bruk av elektroniske medier og søvnForskere fra Uni helse, Unversitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien sett på sammenheng mellom økt bruk av ulike elektroniske medier og søvnmangel blant ungdom mellom 16-19 år som har deltatt i ung@hordaland undersøkelsen.05.02.2015 23:00:00
Søvnproblemer og kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelsehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-kognitiv-adferdsterapi-ved-tvangslidelse.aspxSøvnproblemer og kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelseI denne studien har forskere fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse Øst og Sør, undersøkt om søvnproblemer kan ha en innvirkning på effekten av kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelse hos en gruppe barn og ungdom mellom 7-17 år.05.02.2015 23:00:00
Klar til kamp mot ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Klar-til-kamp-mot-ebola.aspxKlar til kamp mot ebolaSøndag 28. januar reiste 15 nye helsearbeidarar til Moyamba i Sierra Leone. Åse Berg, spesialist i infeksjonsmedisin og til vanleg overlege ved Stavanger universitetssjukehus, skal dei neste fire vekene leie team 3 i kampen mot ebola.04.02.2015 23:00:00
Endokrinolog Sigridur Björnsdottir vant pris for sin avhandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Endokrinolog-Sigridur-Björnsdottir-vant-pris-for-sin-avhandling.aspxEndokrinolog Sigridur Björnsdottir vant pris for sin avhandlingSigridur Björnsdottir er endokrinolog ved Karolinska institutet i Stockholm. Hun disputerte 25. april 2014 med sin avhandling om Addisons sykdom (AD). Björnsdottir vant pris for beste svenske avhandling innen endokrinologi i 2014. 03.02.2015 23:00:00
Ny MR-seksjon opna på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny-MR-seksjon-opna-på-Haukeland.aspxNy MR-seksjon opna på Haukeland- Spesielt kreftpasientar vil få god nytte av desse nye maskinene som har fått ei flott plassering, sa styreleiar Ranveig Frøiland då ho opna Haukeland sin nye MR-seksjon på parkeringsdekket i Sentralblokka onsdag.03.02.2015 23:00:00
Ny studie kartlegger T cellenes rolle i binyrebarksvikthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-studie-kartlegger-T-cellenes-rolle-i-binyrebarksvikt.aspxNy studie kartlegger T cellenes rolle i binyrebarksviktEn ny europeisk studie har kartlagt i detalj hvordan T celler i blodet til pasienter med Addisons sykdom gjenkjenner 21-hydroksylase og dreper binyrebarkceller. 02.02.2015 23:00:00
Færre med akutt forvirringstilstand etter TAVIhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Færre-med-akutt-forvirringstilstand.aspxFærre med akutt forvirringstilstand etter TAVI​Ny artikkel publisert Færre med akutt forvirringstilstand etter behandling for aortastenose ved innføring av ny behandlingsmetode. 01.02.2015 23:00:00
Ny studie. Bedre visualisering av proteinanalyser og nytt bioinformatisk verktøy bidrar til medisinsk forskninghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Bedre-visualisering-av-proteinanalyser-og-nytt-bioinformatisk-verktøy-bidrar-til-medisinsk-forskning.aspxNy studie. Bedre visualisering av proteinanalyser og nytt bioinformatisk verktøy bidrar til medisinsk forskningTo banebrytende artikler innen medisinsk bioteknologi som utgår fra KGJ senter for medisinsk forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, er nylig publisert i de anerkjente tidsskriftene Nature Biotechnology og Proteomics. 01.02.2015 23:00:00
Sluttrapport om forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisinhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Sluttrapport-om-forsøksordning-Kompetanseområde-palliativ-medisin.aspxSluttrapport om forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisinEi prosjektgruppe har gjennomført og evaluert ein pilot for palliativ medisin som eit formelt kompetanseområde. Prosjektrapporten beskriv resultatet frå gjennomføringa og inneheld evalueringa av piloten med prosjektgruppa sine anbefalingar.01.02.2015 23:00:00
Kortare svartid for EBV-serologihttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/kortare-svartid-ebv-serologi.aspxKortare svartid for EBV-serologiInformasjon frå Avdeling for Mikrobiologi om analysestrategi for EBV-antistoff frå februar 2015.28.01.2015 23:00:00
Nettstad for opplæring i bruk av iPhonehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nettsted-for-opplæring-i-bruk-av-i-bruk-av-iPhone.aspxNettstad for opplæring i bruk av iPhoneNettstaden er utvikla i prosjektet "Mestring med mobil". Hovudmålet med dette prosjektet har vært å hjelpe personar med utviklingshemming til å bli meir sjølvstendige. Det skulle skje ved at dei lærte å mestre nyttige funksjonar på mobiltelefonen. Andre kan også ha nytte av nettstaden.28.01.2015 23:00:00
28 nye pakkeforløp i 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/28-nye-pakkeforløp-i-2015.aspx28 nye pakkeforløp i 2015Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp som har til hensikt å hindre unødig ventetid for utgreiing og behandling av kreft, og kvalitetssikre utgreiinga, uavhengig av kor i Noreg pasienten høyrer til.27.01.2015 23:00:00
Persontilpassa medisinhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Persontilpassa-medisin.aspxPersontilpassa medisinPersontilpassa medisin har som føremål å tilby pasientar riktig behandling, til rett tid og med rett dosering.27.01.2015 23:00:00
Transportordninga for funksjonshemmahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Transportordninga-for-funksjonshemma.aspxTransportordninga for funksjonshemmaEndring av retningsliner.27.01.2015 23:00:00
Lab-info: Endringar i rusmiddeltesting i urinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/LAB-info.-Endringar-i-rusmiddeltesting-i-urin.aspxLab-info: Endringar i rusmiddeltesting i urinTre endringar frå veke 6 i 2015 når det gjeld rusmiddeltesting i urin.27.01.2015 23:00:00
Ergoterapeuter får 7.3 millioner til forskninghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ergoterapiavdelinga/Sider/Ergoterapeuter-får-7.3-millioner-til-forskning.aspxErgoterapeuter får 7.3 millioner til forskningForskningsgruppen skal undersøke om ergoterapi kan utsette eller eliminere behovet for CMC-kirurgi (tommelens rotledd) hos personer med artrose (osteoartritt). 27.01.2015 23:00:00
Lab-info: Nye antiepileptikahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/LAB-info.-Nye-antiepileptika.aspxLab-info: Nye antiepileptikaFrå 2. februar 2015 tilbyr Laboratorium for klinisk biokjemi analyse av Etosuximid og Zonisamid.27.01.2015 23:00:00
Færre blir smitta av ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Faerre-ebolasmittet.aspxFærre blir smitta av ebolaFerske tal viser at færre blir smitta av ebola i Vest- Afrika no enn i fjor haust. 26.01.2015 23:00:00
Presenterer fjorårets forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Presenterer-fjorårets-forsking.aspxPresenterer fjorårets forsking Frå 26. til 30. januar kan du få med deg Forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement «Forskningspresentasjoner frå 2014» i foajeen i Sentralblokka på Haukeland.22.01.2015 23:00:00
Haukeland har fått Diagnostisk senterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Haukeland-har-fått-Diagnostisk-senter.aspxHaukeland har fått Diagnostisk senter​Eit nytt diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenker alvorleg sjukdom, til dømes kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, og for størsteparten av pasientane vil det vere mogleg med avklaring innan 20 dagar etter tilvising. 22.01.2015 23:00:00
Vinner av årets publikasjon innen søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Vinner-av-årets-publikasjon-innen-søvn-2014.aspxVinner av årets publikasjon innen søvnÅrets publikasjon innen søvnfeltet for 2014 gikk til Gunnar Einvik og samarbeidspartnere for arbeidet “Severity of Obstructive Sleep Apnea is Associated with Cardiac Troponin I Concentrations in a Community-based Sample Data from the Akershus Sleep Apnea Project”. ​SOVno gratulerer vinnerne som får en pris på 10.000 kr! 22.01.2015 23:00:00
Ny studie om kortisolpumpebehandling ved Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-studie-om-kortisolpumpebehandling-ved-Addisons-sykdom.aspxNy studie om kortisolpumpebehandling ved Addisons sykdomSammen med endokrinologer ved Karolinska Institutet i Stockholm har ROAS-forskere nylig publisert artikkel nr. 2 om kortisolpumpestudien.21.01.2015 23:00:00
Møte med Professor Gavin Giovannoni på Ulrikenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Møte-med-Professor-Gavin-Giovannoni-på-Ulriken.aspxMøte med Professor Gavin Giovannoni på Ulriken​Vi hadde gleden av å få besøk av Professor Gavin Giovannoni ved Barts and the London School of Medicine and Dentistry, 14. oktober 2014 og benyttet anledningen til å vise ham Bergen i strålende sol med utsikt fra Ulriken.21.01.2015 23:00:00
Kvinneklinikken får ny vestibylehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ombygging-på-Kvinneklinikken.aspxKvinneklinikken får ny vestibyle​Brukarane har lenge sakna ein betre informasjonsskranke når dei kjem til Kvinneklinikken. No er arbeidet starta med å fornye vestibylen.20.01.2015 23:00:00
Nye retningslinjer for behandling og oppfølging av PCThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nye-retningslinjer-for-behandling-av-PCT.aspxNye retningslinjer for behandling og oppfølging av PCTFor å sikre gode og likeverdige helsetjenester for personer med porphyria cutanea tarda (PCT) har Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) utviklet retningslinjer for behandling og oppfølging av PCT. 18.01.2015 23:00:00
Her er Helse Bergens nye brukarutval http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Her-er-Helse-Bergens-nye-brukarutval-.aspxHer er Helse Bergens nye brukarutval Brukarutvalet skal ivareta pasientar og pårørandes interesser, og bidra til å betre tenestene på sjukehuset. Her kan du sjå kven som er med i brukarutvalet for perioden 2015-2016.13.01.2015 23:00:00
Det norske steroidkortet spres i Europahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Det-norske-steroidkortet-spres-i-Europa.aspxDet norske steroidkortet spres i EuropaDet norske steroidkortet deles ut til pasienter med binyrebarksvikt til bruk i møte med helsepersonell ved skade eller sykdom. Lignende kort brukes også i Sverige og Tyskland. Nå prøver norske, svenske og tyske endokrinologer å spre kortet til andre land i Europa.11.01.2015 23:00:00
15 nye helsearbeidarar til Sierra Leonehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/15-nye-helsearbeidarar-til-Sierra-Leone.aspx15 nye helsearbeidarar til Sierra LeoneOnsdag 7. januar reiste 15 nye helsearbeidarar til Moyamba. Desse skal, etter ei vekes overlapping, overta for den gruppa med helsearbeidarar som er der no.11.01.2015 23:00:00
Postpartum insomni og posttraumatiske stressymptomerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Postpartum-insomni-og-posttraumatiske-stressymptomer.aspxPostpartum insomni og posttraumatiske stressymptomerTidligere undersøkelser har vist at traumatiske fødsler kan føre til posttraumatisk stresslidelse. I denne studien ble det undersøkt hvorvidt symptomer på blant annet insomni postpartum bidrar til vedlikehold av symptomer på posttraumatisk stress i forbindelse med fødselen. Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet og Akershus Universitetssykehus, Tyskland og England og omfatter over 1400 kvinner som fødte på Akershus Universitetssykehus i perioden mellom 2008-2010.08.01.2015 23:00:00
Forskingsmidlar til PROCARD-gruppahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/forskingsmidlar-.aspxForskingsmidlar til PROCARD-gruppaSøknadsskrivinga i PROCARD-gruppa denne hausten blei belønna med tildeling av fleirårige prosjektmidlar frå Helse Vest, samt tre stipend frå Satsing på helsefagleg forsking i Helse Bergen.08.01.2015 23:00:00
Smertebehandling under RFA-behandling av AFhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/smertebehandling-.aspxSmertebehandling under RFA-behandling av AF​​Artikkelen «Premedication and preoperative information reduces pain intensity and increases satisfaction in patients undergoing ablation for atrial fibrillation. A randomised controlled study» er publisert i tidsskriftet Applied Nursing Research.08.01.2015 23:00:00
Lab-info: IGRA-TB, Interferon - Gamma release assay for latent tuberkolosehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-igra-tb-interferon-gamma-release-assay-for-latent-tuberkolose.aspxLab-info: IGRA-TB, Interferon - Gamma release assay for latent tuberkoloseIGRA-TB (Quantiferon) påviser spesifikk T-celleimmunitet mot Mycobacterium tuberculosis-komplekset i blod. Tidlegare har Mantoux hudtest vore primær screeningtest for latent tuberkulose, men Folkehelseinstituttet sidestiller no IGRA-TB med Mantoux som innleiande undersøking.08.01.2015 23:00:00
Lab-info: Endring av metode for analyse av kalprotektin i feceshttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Endring-av-metode-for-analyse-av-kalprotektin-i-feces.aspxLab-info: Endring av metode for analyse av kalprotektin i fecesAnalyse av kalprotektin i feces blir frå 5. januar overført frå Barneklinikkens forskingslaboratorium til Laboratorium for klinisk biokjemi. Metodeskifte vil gje ein reduksjon i nivå av målte konsentrasjonar samanlikna med tidlegare.07.01.2015 23:00:00
Det siste stell - bokkapittelhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/det-siste-stell-.aspxDet siste stell - bokkapittelSykepleiere ved Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO), Hjerteavdelingen, har i mange år hatt et særlig fokus på ivaretakelse av etterlatte. 07.01.2015 23:00:00

Nyheiter i RSS-format