Nyheitsarkiv

 

 

Hypnotika og respirasjon under søvn hos KOLS pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Hypnotika-og-respirasjon-under-søvn-hos-KOLS-pasienter.aspxHypnotika og respirasjon under søvn hos KOLS pasienterI denne studien har forskere fra LHL-klinikkene Glittre, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling og Universitetet i Bergen, undersøkt hvilke effekter zopiklon har på respirasjon under søvn hos pasienter med stabilt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Zopiklon er et ofte brukt hypnotika.18.12.2014 23:00:00
Nytt om mammografihttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Nytt-om-mammografi.aspxNytt om mammografi• Mammografiscreening er flytta • Nytt utsyr gir nye undersøkingsmetodar • Tilvising kan sendast elektronisk17.12.2014 23:00:00
Elektroniske tilvisingar til Helse Bergenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Elektroniske-tilvisingar-til-Helse-Bergen.aspxElektroniske tilvisingar til Helse BergenPå grunn av auke i talet på legekontor som bruker elektroniske tilvisingar ser vi også at talet på feil aukar.17.12.2014 23:00:00
Offentliggjøring av data fra Norsk porfyriregisterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Offentliggjøring-av-data-fra-Norsk-porfyriregister.aspxOffentliggjøring av data fra Norsk porfyriregisterGår personer med porfyri til kontroll for sin porfyrisykdom? Hvor mange med PCT startet behandling for sin porfyrisykdom innen to måneder etter at de fikk diagnosen? Hvor mange med en akutt porfyrisykdom får utført en årlig leverundersøkelse etter fylte 50 år? Dette og mange flere spørsmål kan en finne svar på i offentliggjøringen av data fra Norsk porfyriregister for 2013.16.12.2014 23:00:00
Offentleggjering av resultat frå nasjonale medisinske kvalitetsregisterhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/nasjonale-medisinske-kvalitetsregister.aspxOffentleggjering av resultat frå nasjonale medisinske kvalitetsregisterFor andre år på rad er resultat frå dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra gjort offentleg. Sjølve offentleggjeringa blei som i fjor opna av helse- og omsorgsminister, Bent Høie, ved arrangement hos Helsedirektoratet den 15. desember.15.12.2014 23:00:00
Opna Brystdiagnostisk senter på Danmarksplasshttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opna-.aspxOpna Brystdiagnostisk senter på Danmarksplass- Dette er ein stor dag, gratulerer til dykk alle med desse fine lokala, sa administrerande direktør Stener Kvinnsland under opninga av Brystdiagnostisk senter på Danmarksplass fredag.11.12.2014 23:00:00
Morfin NAF mikstur 10 mg/ml går ikkje lenger på blåresepthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Morfin-NAF-mikstur-10-mg_ml-går-ikkje-lenger-på-blåresept.aspxMorfin NAF mikstur 10 mg/ml går ikkje lenger på blåreseptVi vil minne om at apotekframstilt morfinmikstur er erstatta av Oramorph mikstur og dropar, det er berre sistnemnde som blir dekka etter føehandsgodkjent refusjon på blåresept § 2 -90.09.12.2014 23:00:00
Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-Helse-Vests-forskingsmidlar-2015.aspxTildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2015Samarbeidsorganet har 9. desember 2014 tildelt midlar til 75 av dei totalt 291 søknadene som vart sent inn innan fristen 15. september. I tillegg har det vore prosesser kring tildeling til strategiske satsingar, jf. nyheitssak om tildeling til strategiske satsingar og rusforsking08.12.2014 23:00:00
Dei første norske helsearbeidarane på plass i Sierra Leonehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/norske-helsearbeidere-paa-plass-i-sierra-leone.aspxDei første norske helsearbeidarane på plass i Sierra LeoneMåndag ettermiddag kom dei første norske helsearbeidarane fram til leiren dei skal bu i medan dei er i Vest-Afrika. Leiren heiter «Camp Moyamba», og stod klar til innflytting rett før helga. 08.12.2014 23:00:00
Lab-info: Analyse av Calretikulin-genet ved philadelphia-negativ myeloproliferativ sjukdomhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Analyse-av-Calretikulin-genet-ved-philadelphia-negativ-myeloproliferativ-sjukdom.aspxLab-info: Analyse av Calretikulin-genet ved philadelphia-negativ myeloproliferativ sjukdomLaboratorium for klinisk biokjemi (LKB) tilbyr frå 8. desember påvising av mutasjonar i calretikulin-genet (CALR). 07.12.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt referanseområde for aldosteronhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Nytt-referanseområde-for-Aldosteron.aspxLab-info: Nytt referanseområde for aldosteronFrå 15.12.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av aldosteron. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode.07.12.2014 23:00:00
Variasjoner i CYP21A2-genet ved autoimmun Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Variasjoner-i-CYP21A2-genet-ved-autoimmun-Addisons-sykdom.aspxVariasjoner i CYP21A2-genet ved autoimmun Addisons sykdomNylig publisert studie tar for seg 21-hydroxylase-genet sin rolle for utvikling av autoimmun Addisons sykdom.07.12.2014 23:00:00
Feira jubileum med nye forskingsstipendhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Feira-jubileum-med-nye-forskingsstipend.aspxFeira jubileum med nye forskingsstipendMolekylærbiolog Stian Knappskog (37) ved Mohn Kreftforskningslaboratorium var ein av tre unge forskarar som fekk rekrutteringsstipend då Bergens forskningsstiftelse feira 10 års –jubileum torsdag. 04.12.2014 23:00:00
Ny-doktorgrad - Tidlig livserfaring og hjernefunksjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Ny-doktorgrad,-Jelena.aspxNy-doktorgrad - Tidlig livserfaring og hjernefunksjonErfaringer tidlig i livet kan ha betydning for hvordan vi fungerer i voksen alder. Informasjonen for normal utvikling av hjernen, og de prosesser den styrer ligger i genene våre, men i tillegg har stimuli fra omgivelsene en viktig påvirkning.03.12.2014 23:00:00
Fastlegane om DPSane: - Positiv utviklinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fastlegene-om-DPSene-Positiv-utvikling,-men-det-går-sakte-fremover-.aspxFastlegane om DPSane: - Positiv utviklingDet viser ei undersøking i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta, der fastlegane har svart på spørsmål om bemanning, epikriser, ventetid, rettleiing, akutte situasjonar, kompetanse og tilvisingar ved landets 77 distriktpsykiatriske sentre (DPS). ​03.12.2014 23:00:00
Ny artikkel om pasienters erfaring med PCThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Ny-artikkel-om-pasienters-erfaring-med-PCT.aspxNy artikkel om pasienters erfaring med PCTDet finnes lite forskning på hvordan personer med porphyria cutanea tarda (PCT) opplever symptomer, behandling og forebygging av sin sykdom, men tidligere forskning har pekt på at PCT har mindre påvirkning på livskvalitet enn de andre kutane porfyriene. På bakgrunn av dette har stipendiat Janice Andersen ved NAPOS gjennomført en intervjuundersøkelse av personer med PCT. Resultatene fra denne undersøkelsen er nå publisert i British Journal of Dermatology.02.12.2014 23:00:00
Matvareintoleransehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Om-matvareintoleranse.aspxMatvareintoleranse30.11.2014 23:00:00
Forskningsseminar for yngre forskere innen søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Forskningsseminar-for-yngre-forskere.aspxForskningsseminar for yngre forskere innen søvnEn viktig oppgave for SOVno er å stimulere til økt forskningsaktivitet nasjonalt. SOVno ønsker derfor å invitere til et felles møte for alle yngre forskere (inkluderer alle stipendiater, postdoktorer, masterstudenter, forskerlinjestudenter og særoppgavestudenter) som aktivt jobber med forskning innen søvnfeltet. 26.11.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-nytt-skjema-og-endring-i-rutinar-for-svangerskapsanalysar.aspxLab-info: Nytt rekvisisjonsskjema og endring i rutinar for svangerskapsanalysarFrå nov. 2014 er nytt rekvisisjonsskjema for svangerskapsanalysar i bruk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) og vi ber om at eldre skjema vert kassert.26.11.2014 23:00:00
Nytt legemiddel til voksne med EPPhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-legemiddel-til-voksne-med-EPP.aspxNytt legemiddel til voksne med EPPDen 23. oktober 2014 gav komiteen for medisinske produkter i det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency - EMA) i EU en positiv innstilling for godkjennelse av legemiddelet Scenesse® (afamelanotid). Dette er det første steget i en lang prosess på å få dette produktet godkjent som et legemiddel. En endelig avgjørelse om markedsføringstillatelse er forhåpentlig på plass i starten av 2015.26.11.2014 23:00:00
Kontaktpersoner fra ulike tro og livssynhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kontaktpersoner-fra-ulike-tro-og-livssyn.aspxKontaktpersoner fra ulike tro og livssyn​​Prestetjenesten har jevnlig kontaktmøter og samarbeid med frivillige samtalepartnere fra ulike tro og livssyn. Mandag 24.november var vi sammen på sykehuset for å planlegge hvordan vi kan bedre tilbudet til pasienter og pårørende. 26.11.2014 23:00:00
HPV-test er besthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/HPV-test-er-best.aspxHPV-test er bestHPV-test i primærscreening er meir sensitiv for å fange opp forstadium til livmorhalskreft enn cytologi.26.11.2014 23:00:00
Utgreiing ved hematurihttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Hematuri.aspxUtgreiing ved hematuriHematuri er symptom som kan indikere sjukdom i urin- vegane. Blodet i urinen kan komme frå nyrer, urinleiar, urinblære, prostata eller urinrøyret.26.11.2014 23:00:00
Elektroniske laboratorieanalysarhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Erfaringar-med-bestilling-av-elektroniske-laboratorieanalysar.aspxElektroniske laboratorieanalysarErfaringar med bestilling av laboratorieanalysar etter innføring av elektronisk rekvirering (IHR) i Helse Bergen.26.11.2014 23:00:00
Utstilling om åpenhet rundt kreft, død og sorgarbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Utstilling-om-åpenhet-rundt-kreft,-død-og-sorgarbeid.aspxUtstilling om åpenhet rundt kreft, død og sorgarbeid"To be or not to be" 25.11.2014 23:00:00
Sjå status på tilvisning på netthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Tilvisningsstatus-på-vestlandspasienten.aspxSjå status på tilvisning på nettRundt 30 % av telefonar inn til poliklinikkane på sjukehusa er spørsmål frå pasientar om korleis det ligg an med tilvisinga deira. Har de mottatt tilvisinga mi? Kva er status? Når får eg time? Frå 24. november er denne informasjon berre nokre tastetrykk unna. Logg deg inn via Vestlandspasienten.no24.11.2014 23:00:00
Lab-info: Influensavirus A/B antistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Influensavirus-AB-antistoff.aspxLab-info: Influensavirus A/B antistoffMikrobiologisk avdeling sluttar 01.12.14 med påvising av antistoff mot influensavirus A og B i serum. Ved mistanke om influensa vert agenspåvising (RNA) i sekret frå luftvegane ved PCR-teknikk tilrådd. 24.11.2014 23:00:00
Nettverkskonferanse om forskning om funksjonsemming i Bergen mai 2015 http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Norsk-nettverk-for-forskning-om-funksjonsemming---konferanse-i-Bergen-mai-2015-.aspxNettverkskonferanse om forskning om funksjonsemming i Bergen mai 2015 Nordic Network for Disability Research arrangerer sin hovudkonferanse i Bergen 6.-8. mai 2015. Konferansen er ein av Europa sine største på fagområdet, og har dei senare åra hatt ei raskt aukande internasjonal deltaking.23.11.2014 23:00:00
Søvnproblemer og skolefravær hos ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-skolefravær-hos-ungdom.aspxSøvnproblemer og skolefravær hos ungdomForskere fra Uni helse, Unversitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har beskrevet sammenhenger mellom søvnproblemer og skolefravær i en studie på mer enn åtte tusen ungdom mellom 16-19 år i Hordaland.20.11.2014 23:00:00
Lab-info: Ny analysepakke til bruk ved infusjonsreaksjonar ved infliksimabhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-ny-analysepakke-infusjonsreaksjonar-ved-infliksimab.aspxLab-info: Ny analysepakke til bruk ved infusjonsreaksjonar ved infliksimabDet blir 24. november innført ei analysepakke for utgreiing av infusjonsreaksjonar ved Infliksimab.20.11.2014 23:00:00
Farleg langs vegen i skumringahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Farleg-langs-vegen-i-skumringa.aspxFarleg langs vegen i skumringaTo av tre som døyr i trafikken i fattige Malawi, er anten fotgjengarar eller syklistar. Kvart år blir om lag 40 000 skadde. Berre eit fåtal er så heldige at dei får hjelp.20.11.2014 23:00:00
Kan leve godt med hivhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hudavdelinga/poliklinikk-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/Sider/Kan-leve-godt-med-hiv.aspxKan leve godt med hivMed tablettbehandling som startar tidleg nok kan hiv-smitta leve som normalt, få barn og føle seg friske til dei vert gamle.19.11.2014 23:00:00
Regionalt kompetansenettverk for CFS-ME i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-kompetansenettverk-for-CFS-ME-i-Helse-Vest.aspxRegionalt kompetansenettverk for CFS-ME i Helse VestRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering har fått i oppgåve å koordinere og leggje til rette for etablering og drift av nettverket.18.11.2014 23:00:00
Regional LCP-fagdag i vest - komen for å bli?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Regional-LCP-fagdag-i-vest---komen-for-å-bli.aspxRegional LCP-fagdag i vest - komen for å bli?23. oktober blei det for andre år på rad arrangert fagdag for vel 130 pleiarar og legar som bruker Liverpool Care Pathway (LCP) for ivaretaking av døyande på arbeidsplassane sine i Helseregion Vest. 16.11.2014 23:00:00
Lab-info: Mellombels stopp i analysering av 1,25 vitamin D: Carlcitrol aktiv/vitamin Dhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Mellombels-stopp-i-analysering-av-1,25-vitamin-D-Carlcitrol-aktiv-vitamin-D.aspxLab-info: Mellombels stopp i analysering av 1,25 vitamin D: Carlcitrol aktiv/vitamin DGrunna tekniske problem er analysen 1,25 (OH)2 vitamin D stoppa frå og med 13.11.14. Vi presiserer at analysen 25(OH) vitamin D, som nyttast ved vurdering av vitamin D-mangel, ikkje blir påverka av dette. 13.11.2014 23:00:00
Vi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Er-klar-for-opplaring-i-York.aspxVi treng framleis helsepersonell til kampen mot ebola– Det er ikkje for seint å søke. Vi treng spesielt sjukepleiarar og bioingeniørar, men vi treng også kjøkken- og reinhaldspersonale, seier rekrutteringansvarleg Wibeke Krokås.11.11.2014 23:00:00
Ambassadør-besøk på Zanzibarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ambassadør-besøk-på-Zanzibar.aspxAmbassadør-besøk på ZanzibarNoregs nye ambassadør i Tanzania, Hanne-Marie Kaarstad, besøkte nyleg Haukeland House og Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar.10.11.2014 23:00:00
Helsepersonell til ebolatreninghttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Helsepersonell-til-ebolatrening.aspxHelsepersonell til ebolatreningOnsdag 11. november reiser dei 18 første helsearbeidarane frå Noreg til trening York i Storbritannia. Der skal dei få opplæring og førebu seg til innsats mot ebola i Vest-Afrika.10.11.2014 23:00:00
Haukeland startar nytt samarbeid med sjukehus i Nepalhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/internasjonalt-samarbeid/Sider/Haukeland-startar-nytt-samarbeid-med-sjukehus-i-Nepal.aspxHaukeland startar nytt samarbeid med sjukehus i NepalStyrking av blodtransfusjonstenesta ved det store barnesjukehuset i Kathmandu.09.11.2014 23:00:00
Psykisk helse hos ungdom med forsinket søvnfasesyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Psykisk-helse-hos-ungdom-med-forsinket-søvnfasesyndrom.aspxPsykisk helse hos ungdom med forsinket søvnfasesyndromI denne studien basert på data fra ung@hordaland undersøkelsen har forskere fra Bergen og California undersøkt forekomst av psykiske problemer hos ungdom med forsinket søvnfasesyndrom.06.11.2014 23:00:00
Ebola-oppdraget: Intervjurundane er i ganghttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/intervjurundane-i-gang.aspxEbola-oppdraget: Intervjurundane er i gangTorsdag 6. og fredag 7. november er dei første intervjurundane for å rekruttere helsepersonell til Sierra Leone i gang. Målet er å sende første team til trening i York alt 12. november.05.11.2014 23:00:00
Opnar nytt lågterskel LAR-tilbodhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opnar-nytt-lågterskel-LAR-tilbod.aspxOpnar nytt lågterskel LAR-tilbodMåndag 3. november opna Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus ny poliklinikk for rask oppstart i LAR-behandling. Der kan rusmiddelavhengige møte opp utan tilvising frå lege, og få tilbod om vurderingssamtale same dag.02.11.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt referanseområde for østradiolhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Nytt-referanseområde-for-østradiol.aspxLab-info: Nytt referanseområde for østradiolFrå 03.11.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av østradiol. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. 02.11.2014 23:00:00
Lab-info: Nytt referanseområde for cøliakiantistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Nytt-referanseområde-for-cøliakiantistoff.aspxLab-info: Nytt referanseområde for cøliakiantistoffFrå 03.11.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for analyse av cøliakiantistoff. Dette vil føre med seg ei endring i referanseområdet. 02.11.2014 23:00:00
Ny SMS frå sjukehuset til alle pasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/SMS-til-alle-pasientar.aspxNy SMS frå sjukehuset til alle pasientarHar du tidligare fått SMS med påminning om ein time frå sjukehuset? No utvider vi denne ordninga slik at du også mottar ein SMS etter at time er tildelt. 02.11.2014 23:00:00
Ola Jøsendal skal leie ebola-oppdragethttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/josendal-skal-leie-ebola-oppdraget.aspxOla Jøsendal skal leie ebola-oppdragetJøsendal har fått jobben med å leie prosjektorganisasjonen som skal rekruttere, utdanne, sende ut og følge opp helsepersonell som skal reise til Vest-Afrika.31.10.2014 23:00:00
Rundskriv til alle fastlegerhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Rundskriv.aspxRundskriv til alle fastlegerHelsedirektoratet ber om at vedlagt informasjon gjøres kjent for HF og AMK-Sentraler i egen region. Etat for helsetjenester mener samme informasjon er viktig også for allmennlegene.30.10.2014 23:00:00
Får nasjonalt ansvar for personell til Vest-Afrikahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Far-ansvar-for-rekruttering-til-Vest-Afrika.aspxFår nasjonalt ansvar for personell til Vest-AfrikaHelse Bergen har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å sette i verk arbeidet med å sende ut norsk helsepersonell til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. 30.10.2014 23:00:00
Sykefraværslengde og søvnproblemerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sykefraværslengde-og-søvnproblemer.aspxSykefraværslengde og søvnproblemerI denne tverrsnittstudien har forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital undersøkt somatiske, psykososiale, og arbeids-relaterte faktorer ved sykefravær over kortere (under ett år) eller lengre periode (over ett år), og finner blant annet høyere forekomst av søvnproblemer men mindre psykiske problemer ved lengre sykefraværsperiode.30.10.2014 23:00:00
Nasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live videohttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nasjonal-forskingskonferanse-i-habilitering-30.-oktober-i-Tromsø-sendes-live-video.aspxNasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live video28.10.2014 23:00:00

Nyheiter i RSS-format