Nyheitsarkiv

 

 

Sjekk kontaktinformasjonen din i offentlege registrehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Sjekk-kontaktinformasjonen-din-i-offentlege-registre.aspxSjekk kontaktinformasjonen din i offentlege registreAlle som har time på Haukeland universitetssjukehus skal få påminning om time på SMS. Då er det veldig viktig at vi har ditt riktige telefonnummer. Hvis ikkje kan SMS bli sendt til noken andre. 23.07.2015 07:00:00
Medlemmer av PROCARD deltok på The Annual Meeting of the American Delirium Society (ADS)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Medlemmer-av-PROCARD-deltok-på-The-Annual-Meeting-of-the-American-Delirium-Society-(ADS).aspxMedlemmer av PROCARD deltok på The Annual Meeting of the American Delirium Society (ADS)The American Delirium Society gjennomførte i månadsskiftet mai-juni, sin årlige kongress i Baltimore (USA). Konferansen ble arrangert i samarbeid med Johns Hopkins University School of Medicine. Forutan deltakare frå USA, hadde kongressen også deltakare frå Australia, Japan og mange europeiske land.09.07.2015 09:00:00
Sjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Sjukepleiarar-frå-PROCARD-markerte-seg-på-Forskingskonferanse-i-Oslo-.aspxSjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo Sjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo. Fem presenterte abstrakt og stor aktivitet resulterte i posterpris og merksam til hjerteforsking. 09.07.2015 08:00:00
Regional plan for habilitering og rehabilitering Helse Vest. Høyringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regional-plan-for-habilitering-og-rehabilitering-Helse-Vest.-Høyring.aspxRegional plan for habilitering og rehabilitering Helse Vest. HøyringRegional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest er sendt ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2015.08.07.2015 11:00:00
Pusterommet fekk treningsapparat i minnegåvehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pusterommet-fekk-treningsapparat-i-minnegåve.aspxPusterommet fekk treningsapparat i minnegåve​​Lena Tangen Kvalnes og familien ønskte at Kreftavdelinga sitt treningssenter Pusterommet skulle få pengar til nytt utstyr etter at Lena døydde av kreft.03.07.2015 12:00:00
Utvikling av uttalt søvnighet hos pasienter med Parkinsons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utvikling-av-uttalt-søvnighet-hos-pasienter-med-Parkinsons-sykdom.aspxUtvikling av uttalt søvnighet hos pasienter med Parkinsons sykdomStudien undersøker utvikling av uttalt søvnighet hos 153 medikamentnaive pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med 169 kontroller. Pasientene ble undersøkt for uttalt søvnighet ved inklusjon, og uttalt søvnighet ble målt i løpet av første 5 år etter at de har fått diagnosen Parkinsons sykdom og behandling.02.07.2015 12:00:00
Vil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-samarbeide-for-å-sikre-Enemona-arbeidarane.aspxVil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaraneDet bulgarske firmaet Enemona JCS har no avslutta alt arbeid på byggeplassen for det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland universitetssjukehus. Helse Bergen inviterer til samarbeid for å presse Enemona til å betale arbeidarane det dei har krav på.02.07.2015 10:00:00
Innhaldet i medikamentskrinet oppdaterthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Innhaldet-i-medikamentskrinet-oppdatert.aspxInnhaldet i medikamentskrinet oppdatertDen årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført. Behandlingsalgoritmane er oppdaterte med nokre få endringar. 02.07.2015 07:00:00
Klinikk på tvershttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Klinikk-på-tvers.aspxKlinikk på tversFor barn som har uklare eller komplekse tilstandar tar det ofte for lang tid før ein diagnose er avklart og dei riktige tiltaka er sette i gang.01.07.2015 10:00:00
Magasinet Utvikling har i juni 2015 samhandling som temahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Magasinet-Utvikling-har-i-juni-2015-samhandling-som-tema.aspxMagasinet Utvikling har i juni 2015 samhandling som temaUtvikling er magasinet til Nasjonalt Kompetansemiljø om utvklingshemning (NAKU). I juninummeret vert ulike eksempel på samhandling og koordinering presentert.01.07.2015 10:00:00
Etablering av kompetansenettverk innanfor habilitering av barn og unge i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Etablering-av-kompetansenettverk-innanfor-habilitering-av-barn-og-unge-i-Helse-Vest.aspxEtablering av kompetansenettverk innanfor habilitering av barn og unge i Helse VestHelse Vest vil etablere to regionale kompetansenettverk som ramme for fagutvikling innan habilitering av barn og unge. Helseføretaka i Helse Vest blir no inviterte til å ta på seg oppgåve som knutepunkt. Det blir tildelt midlar til drift av nettverka til helseføretak som har knutepunktfunksjon. 01.07.2015 09:00:00
I dialog med Haraldsplasshttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/I-dialog-med-Haraldsplass.aspxI dialog med HaraldsplassPilot for frittståande dialogmeldingar utvidast og omfattar frå 18. juni 2015 alle avdelingar på Haraldsplass.30.06.2015 10:00:00
Brukarundersøking på HUShttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Brukarundersøking-på-HUS.aspxBrukarundersøking på HUSI vår blei det gjennomført ei pasientundersøking på Haukeland universitetssjukehus, der pasientane fekk spørsmål om sine erfaringar med poliklinikk og dagbehandling.30.06.2015 10:00:00
Regional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Kvalitetsregisterkonferanse-2015.aspxRegional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015Den 23. september 2015 arrangerer Helse Vest RHF v/ Regionalt Fagsenter for Medisinske Register årets regionale kvalitetsregisterkonferanse. Konferansen blir halden saman med den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Vest, på Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland. 30.06.2015 08:00:00
Vil støtte arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-støtte-arbeidarane.aspxVil støtte arbeidarane​​Helse Bergen vil bidra i prosessen for at dei bulgarske arbeidarane får den lønna frå Enemona JCS som dei har krav på.26.06.2015 08:30:00
Sammenheng mellom vanskelig barndom og negative helsekonsekvenser i voksen alderhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-vanskelig-barndom-og-negative-helsekonsekvenser-i-voksen-alder.aspxSammenheng mellom vanskelig barndom og negative helsekonsekvenser i voksen alderI denne tverrsnitt studien med over 35 000 deltagere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, beskriver forskere fra NTNU, Island og New York, sammenheng mellom vanskelige forhold i løpet av barndommen og økt forekomst av multiple negative helsekonsekvenser i voksen alder, inkludert søvnproblemer.26.06.2015 08:00:00
Følg kroppen på NRK P1 i sommarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Følg-kroppen-på-NRK-P1-i-sommar!-.aspxFølg kroppen på NRK P1 i sommarGjennom ti laurdagar i sommar kan du høyre Trond-Viggo Torgersen i samtalar med ekspertar frå Haukeland om «Kroppen» på radio. Laurdag 27. juni er det Torgeir Storaas som fortel om «Lukten og smaken».26.06.2015 08:00:00
Sa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Sa-ja-til-byggetrinn-to-av-Barne--og-ungdomssjukehuset.aspxSa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusetStyret i Helse Bergen sa torsdag kveld ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehuset, og ber om at saka vert sendt vidare til Helse Vest for vidare handsaming.25.06.2015 18:15:00
Helse Bergen hever kontrakthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Helse-Bergen-hever-kontrakt.aspxHelse Bergen hever kontrakt​Helse Bergen har heva kontrakten med elektroleverandøren Enemona JCS på elektroarbeid og teleinstallasjonar i det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.24.06.2015 14:25:00
ADHD-pasientar etterlyser meir informasjon http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/ADHD-pasientar-etterlyser-meir-informasjon-.aspxADHD-pasientar etterlyser meir informasjon Ein studie frå psykiatriske poliklinikkar i Bergensområdet viser at vaksne pasientar med ADHD primært ønsker meir informasjon om tilstanden sin og om ulike behandlingsalternativ.23.06.2015 11:15:00
Fakta om Liverpool Care Pathwayhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Fakta-om-Liverpool-Care-Pathway.aspxFakta om Liverpool Care PathwayEnkelte mediesaker den siste tida om Liverpool Care Pathway, forkorta LCP, gjer det nødvendig å komme med noen faktaopplysningar.23.06.2015 11:00:00
Nasjonal utfasing av ketobemidonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Nasjonal-utfasing-av-ketobemidon.aspxNasjonal utfasing av ketobemidonKetobemidon er eit opioid som nesten utelukkande blir brukt i Skandinavia. Det har dei siste åra har leveringssituasjonen vore ustabil, og det er no bestemt at all bruk av ketobemidon skal fasast ut. 22.06.2015 07:00:00
Norsk versjon av RAND 36 http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Fagsenter pasientrapporterte data/nyheiter/Sider/Norsk-versjon-av-RAND-36-.aspxNorsk versjon av RAND 36 Kunnskapssenteret har lansert norsk versjon av RAND 36 – Short Form Health Survey. 19.06.2015 08:00:00
Helserelaterte konsekvenser ved roterende skiftarbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Helserelaterte-konsekvenser-ved-roterende-skiftarbeid.aspxHelserelaterte konsekvenser ved roterende skiftarbeidDet ble gjort et systematisk litteratursøk for å undersøke sammenheng mellom «quick returns» i roterende skiftarbeid og helserelaterte konsekvenser. Parametre som helse, søvn, funksjonsevne og balanse mellom arbeid og fritid ble undersøkt. Totalt 22 studier publisert i 21 artikler ble inkludert.18.06.2015 14:00:00
Ser svært alvorleg på avsløringane om sosial dumpinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ser-svært-alvorleg-på-avsløringane-om-sosial-dumping.aspxSer svært alvorleg på avsløringane om sosial dumpingHelse Bergen ser svært alvorleg på det som er avdekka rundt lønningane til dei tilsette hos Enemona JCS, ein av leverandørane knytt til bygginga av det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.18.06.2015 11:40:00
Ikkje nok styring på når legane operererhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ikke-nok-styring-på-når-legene-opererer.aspxIkkje nok styring på når legane operererDet er ikkje nok styring på når legane ved Nevrokirurgisk avdeling opererer. Dette er konklusjonen i Fylkesmannens tilsynsrapport.18.06.2015 07:15:00
Ny artikkel. Norsk MS Register og Biobankhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Norsk-MS-Register-og-Biobank.aspxNy artikkel. Norsk MS Register og BiobankKjell-Morten Myhr (bildet) ved Norsk MS Register har sammen med forskere tilknyttet Norsk MS Register og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica. 17.06.2015 12:00:00
Fleire vil no få påminning om time på SMShttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fleire-vil-no-få-påminning-om-time-på-SMS.aspxFleire vil no få påminning om time på SMSFrå 17. juni endrar vi kriteria for utsending av SMS frå sjukehuset. Som pasient treng du ikkje lenger å gi ditt samtykke for å få påminning om time på SMS.17.06.2015 08:00:00
Hatefulle ytringar mot personar med nedsett funksjonsevnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Hatefulle-ytringar-mot-personar-med-nedsett-funksjonevne.aspxHatefulle ytringar mot personar med nedsett funksjonsevneHatytringar fører ofte til hatkriminalitet og annan vald. Bufdir har derfor lagt ut eit forskingsprosjekt for å kartlegge art, omfang og konsekvensar av hatytringar mot personar med nedsett funksjonsevne.17.06.2015 08:00:00
Vanndrivende medisin kan være helseskadelighttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vanndrivende-medisin-kan-være-helseskadelig.aspxVanndrivende medisin kan være helseskadeligForskere ved Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har undersøkt bruken av en vanlig type vanndrivende medikamenter hos over 3000 hjertepasienter. Blant pasienter som ikke hadde noen entydig indikasjon for å bruke vanndrivende, som hjerte- eller nyresvikt, ble det overraskende funnet en 80 prosent økning i dødelighet i løpet av ca. 10 år.17.06.2015 07:00:00
Bergensforskere oppdaget ny autoimmun sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Bergensforskere-oppdaget-ny-autoimmun-sykdom.aspxBergensforskere oppdaget ny autoimmun sykdomForskere ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har funnet at en rad mutasjoner i genet autoimmun regulator (AIRE) ga opphav til vanlige former for autoimmunitet som lavt stoffskifte (hypotyreose), autoimmun magesekkbetennelse med vitamin B12 mangel og flekkvis pigmenttap i huden (vitiligo). 16.06.2015 14:00:00
La fram ny kartlegging av opne russcener i Bergen sentrum http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/La-fram-ny-kartlegging-av-opne-russcener-i-Bergen-sentrum-.aspxLa fram ny kartlegging av opne russcener i Bergen sentrum Nesten eitt år etter at øvre del av Nygårdsparken blei stengd, er den opne russcena i Nygårdsparken avvikla. Samstundes er det no fleire personar til stades i Vågsbunnen. Det viser ei ny kartlegging Utekontakten har gjennomført.16.06.2015 13:00:00
Ny oversiktsartikkel: Forekomst av multippel sklerose i Norge gjennom 80 århttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-oversiktsartikkel.-Forekomst-av-multippel-sklerose-i-Norge-gjennom-80-år.aspxNy oversiktsartikkel: Forekomst av multippel sklerose i Norge gjennom 80 årForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.16.06.2015 11:00:00
Akutt porfyri og bruk av prevensjonsmidlerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Akutt-porfyri-og-bruk-av-prevensjonsmidler.aspxAkutt porfyri og bruk av prevensjonsmidlerNasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har laget en oversikt over hvilke prevensjonsmidler som er trygge, mindre trygge og utrygge til bruk for personer med en akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP), og samlet dette i et anbefalingsskriv. 14.06.2015 22:00:00
Stadig fleire søkjer trainéestillingarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Stadig-fleire-søkjer-traineestillingar.aspxStadig fleire søkjer trainéestillingarTrainéeprogrammet til Helse Bergen er blitt svært populært, og er no ein del av den ordinære drifta. Denne veka var det avslutning for tredje kull med trainéesjukepleiarar som alle har fått fast jobb frå hausten.14.06.2015 22:00:00
Vurderer å heve kontrakthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vurderer-å-heve-kontrakt.aspxVurderer å heve kontraktHelse Bergen HF ved Prosjektkontoret har i dag varsla elektrofirmaet Enemona JSC som har kontrakt på elektroinstallasjonane på Barne og Ungdomssjukehuset trinn 1, om at Helse Bergen HF vurderer å heve kontrakta med Enemona JSC på grunn av Enemona si manglande evne til å overhalde kontrakta.10.06.2015 22:00:00
Søvn og smerte hos voksnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn-og-smerte-hos-voksne.aspxSøvn og smerte hos voksneBåde søvnforstyrrelser og smerte er store folkehelseproblem, men sammenhengen mellom disse to tilstandene er mangelfullt undersøkt. Formålet med denne studien var å avdekke om insomnisymptomer er forbundet med eksperimentell økt smertesensitivitet. Data til denne artikkelen er hentet fra Tromsø 6 studien fra 2007-2008, med over titusen deltagere. 10.06.2015 22:00:00
Har kåra vinnarane av fakultetsprisanehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Har-kåra-vinnarane-av-fakultetsprisane.aspxHar kåra vinnarane av fakultetsprisaneVinnarane av Det medisinsk-odontologiske fakultet sine utdannings- og forskingsprisar er no kåra. Prisane blir delte ut på fakultetetsdagen 18. juni. 09.06.2015 22:00:00
NeuroGastro Istanbul 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/neurogastro2015.aspxNeuroGastro Istanbul 2015Her kan du lese hvordan forskerlinjestundenter og stipendiater opplevde European Society of Neurogastroenterology & Motility (ESNMs) NeuroGastro konferanse i Istanbul 2015. 09.06.2015 22:00:00
Klapp på skuldra frå Statsrådenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ebola-markering-i-Oslo.aspxKlapp på skuldra frå Statsråden– Det er fint å få anerkjenning for jobben vi har gjort, men vi skulle ha gjort så mykje meir, seier Toril Osmundsen som var med å kjempe mot Ebolaviruset i Sierra Leone. Ho og dei andre frå Helse Bergen si Ebola-organisasjon, vart mandag heidra av Statsråden sjølv.08.06.2015 22:00:00
Tildeling av midlar- Helse Vest sin forskingssatsing på pasienttryggleikhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-midlar--Helse-Vest-sin-forskingssatsing-på-pasienttryggleik.aspxTildeling av midlar- Helse Vest sin forskingssatsing på pasienttryggleikAv 14 innkomne søknader til Helse Vest sin forskingssatsing innan pasienttryggleik har seks fått tildelt midlar.08.06.2015 22:00:00
Høg forskingsaktivitet i psykiatrien http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Høg-forskingsaktivitet-i-psykiatrien-.aspxHøg forskingsaktivitet i psykiatrien 2014 var eit produktivt år for forskarane i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Til saman blei det produsert 71 vitskaplege publikasjonar, og seks av desse er doktorgradsavhandlingar. 07.06.2015 22:00:00
Plan for lindring i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Plan-for-lindring-i-livets-sluttfase.aspxPlan for lindring i livets sluttfaseNytt navn på tiltaksplanen, som heretter heter "Livets siste dager" og med undertittelen "Plan for lindring i livets sluttfase"07.06.2015 22:00:00
Ny studie. Etablerte risikofaktorer forklarer ikke sammenhengen mellom utdanning og MShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Etablerte-risikofaktorer-forklarer-ikke-sammenhengen-mellom-utdanning-og-MS.aspxNy studie. Etablerte risikofaktorer forklarer ikke sammenhengen mellom utdanning og MSKjetil Bjørnevik (bildet) og medarbeidere har nylig publisert en studie om sammenhengen mellom utdanning og risikoen for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt etablerte risikofaktorer kunne forklare denne sammenhengen.03.06.2015 22:00:00
Ti kommunar i Vest har fått støtte til prosjekt i lindrande behandling http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ti-kommunar-i-Vest-har-fått-støtte-til-prosjekt-i-lindrande-behandling-.aspxTi kommunar i Vest har fått støtte til prosjekt i lindrande behandling Til saman 3,5 mill er gitt som tilskot til 11 palliative prosjekt i ti kommunar i Helseregion Vest. 02.06.2015 22:00:00
Rollen til virusinfeksjoner i utvikling av Addisons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Rollen-til-virusinfeksjoner-i-utvikling-av-Addisons-sykdom.aspxRollen til virusinfeksjoner i utvikling av Addisons sykdomDen 15. mai i år publiserte PhD student Kine Edvardsen m. fl. en ny artikkel med fokus på Addison’s sykdom i Journal of Interferon and Cytokine Research med tittelen “Peripheral blood cells from patients with autoimmune Addison’s disease poorly respond to interferons in vitro, despite elevated serum levels of interferon-inducible chemokines”.01.06.2015 22:00:00
Lab-info: Viktig informasjon EDTA-røyret til p-homocystein må fylles godthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Labinfo-Viktig-informasjon--EDTA-røyret-til-p-homocystein-må-fylles-godt.aspxLab-info: Viktig informasjon EDTA-røyret til p-homocystein må fylles godt27.04.15 blei det gjort ei endring i analysemetoden for p-homocystein ved Laboratorium for klinisk biokjemi. Det viser seg at denne metoden krev at prøverøyret må fyllast godt. Det gjeld både EDTA-røyret med gel, og ordinært EDTA-røyr der plasma etter sentrifugering blir pipettert av og sendt til laboratoriet.28.05.2015 22:00:00
Aktivitetar ved Betanien sykehushttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Aktivitetar-ved-Betanien-sykehus.aspxAktivitetar ved Betanien sykehusVed Betanien sykehus utfører vi behandling både innan kirurgi og gynekologi. Her følger ein liten oversikt over kva fastlegane kan tilvise hit.25.05.2015 22:00:00
Forløpskoordinatorenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Forløpskoordinatoren.aspxForløpskoordinatorenHelsedirektoratet har pålagt sjukehusa å etablere forløpskoordinatorar for pasientar som skal inn i pakkeforløp for kreft. Dei skal koordinere timebestilling i tilknyting til forløpet for pasientane frå tilvising er mottatt ved sjukehuset til utgreiing er ferdig.25.05.2015 22:00:00
Pakkeforløphttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Pakkeforløp.aspxPakkeforløpFørste mai blei det innført ti nye Pakkeforløp for kreft. Fjorten pakkeforløp er no implementert og i ­september kjem dei neste fjorten. 25.05.2015 22:00:00

Nyheiter i RSS-format