Nyheitsarkiv

 

 

Positiv utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Positiv-utvikling-på-nasjonale-kvalitetsindikatorar-.aspxPositiv utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorar Tal frå første tertial 2015 viser samla ei positiv utvikling på om lag 75 prosent av nasjonale kvalitetsindikatorar for helsetenesta.28.08.2015 15:00:00
Kurs for pasienter og pårørende 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Kurs-for-pasienter-og-pårørende-2015.aspxKurs for pasienter og pårørende 2015NAPOS inviterer til kurs for personer med AIP, PV og HCP og deres pårørende den 23. til 25. oktober. Her kan du lære mer om hva det innebærer å ha eller være genetisk disponert for å få en akutt porfyrisykdom, og få informasjon om det siste innen porfyrisykdommer. Du kan også treffe andre med samme diagnose og utveksle erfaringer med det å leve med en akutt porfyrisykdom.27.08.2015 06:00:00
Forsinket søvnfasesyndrom kan være en av årsakene til dårligere skoleprestasjoner hos elever i den videregående skolehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Forsinket-søvnfasesyndrom-kan-være-en-av-årsakene-til-dårligere-skoleprestasjoner-hos-elever-i-den-videregående-skole.aspxForsinket søvnfasesyndrom kan være en av årsakene til dårligere skoleprestasjoner hos elever i den videregående skoleForsinket søvnfasesyndrom i ungdomsårene har vært assosiert med dårligere skoleprestasjoner hos elever i den videregående skole. En ny populasjonsbasert studie undersøker denne sammenhengen ved bruk av validerte spørreskjema for utredning av søvn, med påfølgende objektive resultater, noe få tidligere studier har fokusert på.26.08.2015 12:00:00
Førehandsrøysting til kommunestyre- og fylkestingsvalgethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Førehandsrøysting-på-sjukehuset-2015.aspxFørehandsrøysting til kommunestyre- og fylkestingsvalgetI år blir det mogeleg å førehandsrøyste i Foajeen i Sentralblokka på Haukeland frå 31. august. Det blir mogeleg å gjere dette til og med 11. september. Du kan og førehandsrøyste fleire stader i sjukehuset 7. og 11. september.25.08.2015 09:00:00
Sammenheng mellom søvn og melatoninnivå hos eldre mennhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-søvn-og-melatoninnivå-hos-eldre-menn.aspxSammenheng mellom søvn og melatoninnivå hos eldre mennMelatoninnivå og søvn har vært assosiert med en sunn aldring. Sammenheng mellom 6-Sulfatoxymelatoninnivå og objektiv og subjektiv søvnscore hos menn >65 år ble undersøkt i denne studien, og man så en sammenheng mellom lave melatoninnivåer og søvnighet på dagtid.20.08.2015 12:00:00
Forskarar har avslørt fedme-gen http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Forskarar-har-avslørt-fedme-gen-.aspxForskarar har avslørt fedme-gen Forskarar har no funne ut korleis ein genvariant aukar fettlagringa og gjer folk overvektige. Genvarianten er funne hos om lag halvparten av befolkninga, og den banebrytande oppdaginga kan opne for tiltak utover trening og kosthald.20.08.2015 11:05:00
Desse vil bli ny administrerande direktør i Helse Bergenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Søkarlista-til-stillinga-som-administrerende-direktør-i-Helse-Bergen-er-no-klar.aspxDesse vil bli ny administrerande direktør i Helse BergenSøkarlista til stillinga som administrerande direktør i Helse Bergen er no klar. Det er mottatt seks søknader og styret ser fram til tilsettingsprosessen vidare. 18.08.2015 09:15:00
Ny forsking: Oppdaga nytt nettverk i hjernen http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Oppdaga-nytt-nettverk-i-hjernen-.aspxNy forsking: Oppdaga nytt nettverk i hjernen Forskarar ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus har oppdaga eit nytt nevronalt nettverk i hjernen. Oppdaginga kan vere eit viktig skritt på vegen mot betre diagnostikk og behandling av alvorlege psykiske lidingar. 18.08.2015 07:25:00
Ny artikkel. Fingolimod stimulerer ikke cerebellær remyelinisering i cuprizonemodellenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Fingolimod-stimulerer-ikke-cerebellær-remyelinisering-i-cuprizonemodellen.aspxNy artikkel. Fingolimod stimulerer ikke cerebellær remyelinisering i cuprizonemodellenEn artikkel som utgår fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS er publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neuroimmunology.17.08.2015 11:00:00
Effekt av søvndeprivasjon på myelinstrukturhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Effekt-av-søvndeprivasjon-på-myelinstruktur.aspxEffekt av søvndeprivasjon på myelinstrukturStudier på dyr har antydet at søvndeprivasjon kan påvirke myelinstruktur. Denne studien undersøker om en natt med søvndeprivasjon har effekt på myelinstruktur hos voksne menn, og er utført av forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og New York.13.08.2015 12:00:00
Håp om nytt traumesenter i Malawihttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Håp-om-nytt-traumesenter-i-Malawi.aspxHåp om nytt traumesenter i MalawiEtter mange år ved Kamuzu Central Hospital (KCH) i Malawi, har Sven Young eit håp om å få samla inn nok penger til eit traumesenter ved sjukehuset. – Så langt har vi fått lovnadar om nesten 40 millionar, men vi treng det tredobbelte for at dette skal bli ein realitet.06.08.2015 11:00:00
Søvnproblemer og selvskading hos ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-selvskading-hos-ungdom.aspxSøvnproblemer og selvskading hos ungdomSelvskading og søvnproblemer blant ungdom er et alvorlig helseproblem. Gode epidemiologiske studier er viktig for å forstå sammenhengen mellom selvskading og søvnproblemer. Den mentale helsen til 10220 ungdommer i Norge, mellom 16 og 19 år ble undersøkt, og studien inkluderte et omfattende spørreskjema om selvskading og søvn.06.08.2015 10:00:00
Artikkel fra PROCARD-gruppens CARDELIR-prosjekt får merksemd hjå UNIKARDhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Artikkel-fra-CARDELIR-prosjekt.aspxArtikkel fra PROCARD-gruppens CARDELIR-prosjekt får merksemd hjå UNIKARDArtikkelen Comparison of Frequency, Risk Factors and Time Course of Postoperative Delirium in Octogenarians after Transcatheter Aortic Valve Implantation versus Surgical Aortic Valve Replacement er nyleg omtala på UNIKARD sine nettsider05.08.2015 08:00:00
Sjekk kontaktinformasjonen din i offentlege registrehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Sjekk-kontaktinformasjonen-din-i-offentlege-registre.aspxSjekk kontaktinformasjonen din i offentlege registreAlle som har time på Haukeland universitetssjukehus skal få påminning om time på SMS. Då er det veldig viktig at vi har ditt riktige telefonnummer. Hvis ikkje kan SMS bli sendt til noken andre. 23.07.2015 07:00:00
Medlemmer av PROCARD deltok på The Annual Meeting of the American Delirium Society (ADS)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Medlemmer-av-PROCARD-deltok-på-The-Annual-Meeting-of-the-American-Delirium-Society-(ADS).aspxMedlemmer av PROCARD deltok på The Annual Meeting of the American Delirium Society (ADS)The American Delirium Society gjennomførte i månadsskiftet mai-juni, sin årlige kongress i Baltimore (USA). Konferansen ble arrangert i samarbeid med Johns Hopkins University School of Medicine. Forutan deltakare frå USA, hadde kongressen også deltakare frå Australia, Japan og mange europeiske land.09.07.2015 09:00:00
Sjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Sjukepleiarar-frå-PROCARD-markerte-seg-på-Forskingskonferanse-i-Oslo-.aspxSjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo Sjukepleiarar frå PROCARD markerte seg på Forskingskonferanse i Oslo. Fem presenterte abstrakt og stor aktivitet resulterte i posterpris og merksam til hjerteforsking. 09.07.2015 08:00:00
Regional plan for habilitering og rehabilitering Helse Vest. Høyringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regional-plan-for-habilitering-og-rehabilitering-Helse-Vest.-Høyring.aspxRegional plan for habilitering og rehabilitering Helse Vest. HøyringRegional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest er sendt ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2015.08.07.2015 11:00:00
Pusterommet fekk treningsapparat i minnegåvehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pusterommet-fekk-treningsapparat-i-minnegåve.aspxPusterommet fekk treningsapparat i minnegåve​​Lena Tangen Kvalnes og familien ønskte at Kreftavdelinga sitt treningssenter Pusterommet skulle få pengar til nytt utstyr etter at Lena døydde av kreft.03.07.2015 12:00:00
Utvikling av uttalt søvnighet hos pasienter med Parkinsons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utvikling-av-uttalt-søvnighet-hos-pasienter-med-Parkinsons-sykdom.aspxUtvikling av uttalt søvnighet hos pasienter med Parkinsons sykdomStudien undersøker utvikling av uttalt søvnighet hos 153 medikamentnaive pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med 169 kontroller. Pasientene ble undersøkt for uttalt søvnighet ved inklusjon, og uttalt søvnighet ble målt i løpet av første 5 år etter at de har fått diagnosen Parkinsons sykdom og behandling.02.07.2015 12:00:00
Vil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-samarbeide-for-å-sikre-Enemona-arbeidarane.aspxVil samarbeide for å sikre Enemona-arbeidaraneDet bulgarske firmaet Enemona JCS har no avslutta alt arbeid på byggeplassen for det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland universitetssjukehus. Helse Bergen inviterer til samarbeid for å presse Enemona til å betale arbeidarane det dei har krav på.02.07.2015 10:00:00
Innhaldet i medikamentskrinet oppdaterthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Innhaldet-i-medikamentskrinet-oppdatert.aspxInnhaldet i medikamentskrinet oppdatertDen årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført. Behandlingsalgoritmane er oppdaterte med nokre få endringar. 02.07.2015 07:00:00
Klinikk på tvershttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Klinikk-på-tvers.aspxKlinikk på tversFor barn som har uklare eller komplekse tilstandar tar det ofte for lang tid før ein diagnose er avklart og dei riktige tiltaka er sette i gang.01.07.2015 10:00:00
Magasinet Utvikling har i juni 2015 samhandling som temahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Magasinet-Utvikling-har-i-juni-2015-samhandling-som-tema.aspxMagasinet Utvikling har i juni 2015 samhandling som temaUtvikling er magasinet til Nasjonalt Kompetansemiljø om utvklingshemning (NAKU). I juninummeret vert ulike eksempel på samhandling og koordinering presentert.01.07.2015 10:00:00
Etablering av kompetansenettverk innanfor habilitering av barn og unge i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Etablering-av-kompetansenettverk-innanfor-habilitering-av-barn-og-unge-i-Helse-Vest.aspxEtablering av kompetansenettverk innanfor habilitering av barn og unge i Helse VestHelse Vest vil etablere to regionale kompetansenettverk som ramme for fagutvikling innan habilitering av barn og unge. Helseføretaka i Helse Vest blir no inviterte til å ta på seg oppgåve som knutepunkt. Det blir tildelt midlar til drift av nettverka til helseføretak som har knutepunktfunksjon. 01.07.2015 09:00:00
I dialog med Haraldsplasshttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/I-dialog-med-Haraldsplass.aspxI dialog med HaraldsplassPilot for frittståande dialogmeldingar utvidast og omfattar frå 18. juni 2015 alle avdelingar på Haraldsplass.30.06.2015 10:00:00
Brukarundersøking på HUShttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Brukarundersøking-på-HUS.aspxBrukarundersøking på HUSI vår blei det gjennomført ei pasientundersøking på Haukeland universitetssjukehus, der pasientane fekk spørsmål om sine erfaringar med poliklinikk og dagbehandling.30.06.2015 10:00:00
Regional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Kvalitetsregisterkonferanse-2015.aspxRegional kvalitetsregisterkonferanse 23. september 2015Den 23. september 2015 arrangerer Helse Vest RHF v/ Regionalt Fagsenter for Medisinske Register årets regionale kvalitetsregisterkonferanse. Konferansen blir halden saman med den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Vest, på Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland. 30.06.2015 08:00:00
Vil støtte arbeidaranehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-støtte-arbeidarane.aspxVil støtte arbeidarane​​Helse Bergen vil bidra i prosessen for at dei bulgarske arbeidarane får den lønna frå Enemona JCS som dei har krav på.26.06.2015 08:30:00
Sammenheng mellom vanskelig barndom og negative helsekonsekvenser i voksen alderhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-vanskelig-barndom-og-negative-helsekonsekvenser-i-voksen-alder.aspxSammenheng mellom vanskelig barndom og negative helsekonsekvenser i voksen alderI denne tverrsnitt studien med over 35 000 deltagere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, beskriver forskere fra NTNU, Island og New York, sammenheng mellom vanskelige forhold i løpet av barndommen og økt forekomst av multiple negative helsekonsekvenser i voksen alder, inkludert søvnproblemer.26.06.2015 08:00:00
Følg kroppen på NRK P1 i sommarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Følg-kroppen-på-NRK-P1-i-sommar!-.aspxFølg kroppen på NRK P1 i sommarGjennom ti laurdagar i sommar kan du høyre Trond-Viggo Torgersen i samtalar med ekspertar frå Haukeland om «Kroppen» på radio. Laurdag 27. juni er det Torgeir Storaas som fortel om «Lukten og smaken».26.06.2015 08:00:00
Sa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusethttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Sa-ja-til-byggetrinn-to-av-Barne--og-ungdomssjukehuset.aspxSa ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehusetStyret i Helse Bergen sa torsdag kveld ja til byggetrinn to av Barne- og ungdomssjukehuset, og ber om at saka vert sendt vidare til Helse Vest for vidare handsaming.25.06.2015 18:15:00
Helse Bergen hever kontrakthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Helse-Bergen-hever-kontrakt.aspxHelse Bergen hever kontrakt​Helse Bergen har heva kontrakten med elektroleverandøren Enemona JCS på elektroarbeid og teleinstallasjonar i det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.24.06.2015 14:25:00
ADHD-pasientar etterlyser meir informasjon http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/ADHD-pasientar-etterlyser-meir-informasjon-.aspxADHD-pasientar etterlyser meir informasjon Ein studie frå psykiatriske poliklinikkar i Bergensområdet viser at vaksne pasientar med ADHD primært ønsker meir informasjon om tilstanden sin og om ulike behandlingsalternativ.23.06.2015 11:15:00
Fakta om Liverpool Care Pathwayhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Fakta-om-Liverpool-Care-Pathway.aspxFakta om Liverpool Care PathwayEnkelte mediesaker den siste tida om Liverpool Care Pathway, forkorta LCP, gjer det nødvendig å komme med noen faktaopplysningar.23.06.2015 11:00:00
Nasjonal utfasing av ketobemidonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Nasjonal-utfasing-av-ketobemidon.aspxNasjonal utfasing av ketobemidonKetobemidon er eit opioid som nesten utelukkande blir brukt i Skandinavia. Det har dei siste åra har leveringssituasjonen vore ustabil, og det er no bestemt at all bruk av ketobemidon skal fasast ut. 22.06.2015 07:00:00
Norsk versjon av RAND 36 http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Fagsenter pasientrapporterte data/nyheiter/Sider/Norsk-versjon-av-RAND-36-.aspxNorsk versjon av RAND 36 Kunnskapssenteret har lansert norsk versjon av RAND 36 – Short Form Health Survey. 19.06.2015 08:00:00
Helserelaterte konsekvenser ved roterende skiftarbeidhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Helserelaterte-konsekvenser-ved-roterende-skiftarbeid.aspxHelserelaterte konsekvenser ved roterende skiftarbeidDet ble gjort et systematisk litteratursøk for å undersøke sammenheng mellom «quick returns» i roterende skiftarbeid og helserelaterte konsekvenser. Parametre som helse, søvn, funksjonsevne og balanse mellom arbeid og fritid ble undersøkt. Totalt 22 studier publisert i 21 artikler ble inkludert.18.06.2015 14:00:00
Ser svært alvorleg på avsløringane om sosial dumpinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ser-svært-alvorleg-på-avsløringane-om-sosial-dumping.aspxSer svært alvorleg på avsløringane om sosial dumpingHelse Bergen ser svært alvorleg på det som er avdekka rundt lønningane til dei tilsette hos Enemona JCS, ein av leverandørane knytt til bygginga av det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.18.06.2015 11:40:00
Ikkje nok styring på når legane operererhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ikke-nok-styring-på-når-legene-opererer.aspxIkkje nok styring på når legane operererDet er ikkje nok styring på når legane ved Nevrokirurgisk avdeling opererer. Dette er konklusjonen i Fylkesmannens tilsynsrapport.18.06.2015 07:15:00
Ny artikkel. Norsk MS Register og Biobankhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Norsk-MS-Register-og-Biobank.aspxNy artikkel. Norsk MS Register og BiobankKjell-Morten Myhr (bildet) ved Norsk MS Register har sammen med forskere tilknyttet Norsk MS Register og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica. 17.06.2015 12:00:00
Fleire vil no få påminning om time på SMShttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fleire-vil-no-få-påminning-om-time-på-SMS.aspxFleire vil no få påminning om time på SMSFrå 17. juni endrar vi kriteria for utsending av SMS frå sjukehuset. Som pasient treng du ikkje lenger å gi ditt samtykke for å få påminning om time på SMS.17.06.2015 08:00:00
Hatefulle ytringar mot personar med nedsett funksjonsevnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Hatefulle-ytringar-mot-personar-med-nedsett-funksjonevne.aspxHatefulle ytringar mot personar med nedsett funksjonsevneHatytringar fører ofte til hatkriminalitet og annan vald. Bufdir har derfor lagt ut eit forskingsprosjekt for å kartlegge art, omfang og konsekvensar av hatytringar mot personar med nedsett funksjonsevne.17.06.2015 08:00:00
Vanndrivende medisin kan være helseskadelighttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vanndrivende-medisin-kan-være-helseskadelig.aspxVanndrivende medisin kan være helseskadeligForskere ved Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har undersøkt bruken av en vanlig type vanndrivende medikamenter hos over 3000 hjertepasienter. Blant pasienter som ikke hadde noen entydig indikasjon for å bruke vanndrivende, som hjerte- eller nyresvikt, ble det overraskende funnet en 80 prosent økning i dødelighet i løpet av ca. 10 år.17.06.2015 07:00:00
Bergensforskere oppdaget ny autoimmun sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Bergensforskere-oppdaget-ny-autoimmun-sykdom.aspxBergensforskere oppdaget ny autoimmun sykdomForskere ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har funnet at en rad mutasjoner i genet autoimmun regulator (AIRE) ga opphav til vanlige former for autoimmunitet som lavt stoffskifte (hypotyreose), autoimmun magesekkbetennelse med vitamin B12 mangel og flekkvis pigmenttap i huden (vitiligo). 16.06.2015 14:00:00
La fram ny kartlegging av opne russcener i Bergen sentrum http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/La-fram-ny-kartlegging-av-opne-russcener-i-Bergen-sentrum-.aspxLa fram ny kartlegging av opne russcener i Bergen sentrum Nesten eitt år etter at øvre del av Nygårdsparken blei stengd, er den opne russcena i Nygårdsparken avvikla. Samstundes er det no fleire personar til stades i Vågsbunnen. Det viser ei ny kartlegging Utekontakten har gjennomført.16.06.2015 13:00:00
Ny oversiktsartikkel: Forekomst av multippel sklerose i Norge gjennom 80 århttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-oversiktsartikkel.-Forekomst-av-multippel-sklerose-i-Norge-gjennom-80-år.aspxNy oversiktsartikkel: Forekomst av multippel sklerose i Norge gjennom 80 årForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.16.06.2015 11:00:00
Akutt porfyri og bruk av prevensjonsmidlerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Akutt-porfyri-og-bruk-av-prevensjonsmidler.aspxAkutt porfyri og bruk av prevensjonsmidlerNasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har laget en oversikt over hvilke prevensjonsmidler som er trygge, mindre trygge og utrygge til bruk for personer med en akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP), og samlet dette i et anbefalingsskriv. 14.06.2015 22:00:00
Stadig fleire søkjer trainéestillingarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Stadig-fleire-søkjer-traineestillingar.aspxStadig fleire søkjer trainéestillingarTrainéeprogrammet til Helse Bergen er blitt svært populært, og er no ein del av den ordinære drifta. Denne veka var det avslutning for tredje kull med trainéesjukepleiarar som alle har fått fast jobb frå hausten.14.06.2015 22:00:00
Vurderer å heve kontrakthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vurderer-å-heve-kontrakt.aspxVurderer å heve kontraktHelse Bergen HF ved Prosjektkontoret har i dag varsla elektrofirmaet Enemona JSC som har kontrakt på elektroinstallasjonane på Barne og Ungdomssjukehuset trinn 1, om at Helse Bergen HF vurderer å heve kontrakta med Enemona JSC på grunn av Enemona si manglande evne til å overhalde kontrakta.10.06.2015 22:00:00
Søvn og smerte hos voksnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn-og-smerte-hos-voksne.aspxSøvn og smerte hos voksneBåde søvnforstyrrelser og smerte er store folkehelseproblem, men sammenhengen mellom disse to tilstandene er mangelfullt undersøkt. Formålet med denne studien var å avdekke om insomnisymptomer er forbundet med eksperimentell økt smertesensitivitet. Data til denne artikkelen er hentet fra Tromsø 6 studien fra 2007-2008, med over titusen deltagere. 10.06.2015 22:00:00

Nyheiter i RSS-format