Nyheitsarkiv

 

 

20 år med hjelp til allergipasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/20-år-med-hjelp-til-allergipasientar.aspx20 år med hjelp til allergipasientar20. april 1995 tok Seksjon for klinisk spesialallergologi imot sin første pasient. Sidan den tid har seksjonen hjelpt tusenvis av pasientar med ulike typar allergi. Dei var også direkte årsak til at hostesafta Tuxi forsvann frå marknaden i 2007.23.04.2015 22:00:00
Arbeidstilsynet krever tiltak for bedre arbeidsmiljøhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Arbeidstilsynet-krever-tiltak-for-bedre-arbeidsmiljø.aspxArbeidstilsynet krever tiltak for bedre arbeidsmiljøArbeidstilsynet har gitt Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus varsel om pålegg for å sikre et bedre arbeidsmiljø. Pålegget kom som følge av et tilsyn med bakgrunn i meldinger fra enkeltansatte ved avdelingen.23.04.2015 22:00:00
SSM Stiftelsen Sophies Minde lyser ut av midlar til forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/SSM-Stiftelsen-Sophies-Minde-lysar-ut-av-midlar-til-forsking.aspxSSM Stiftelsen Sophies Minde lyser ut av midlar til forskingStiftinga sitt formål er å bidra til at personar med rørslehemming kan leve eit aktivt og sjølvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftinga har sett av middel til finansiering av doktorgradstipend eventuelt postdoktor stilling. Frist for søknad er 1.9.201521.04.2015 22:00:00
Søvnighet og insomni ved obstruktiv søvnapnéhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnighet-og-insomni-ved-obstruktiv-søvnapné.aspxSøvnighet og insomni ved obstruktiv søvnapnéForskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt hvordan symptomer på insomni og uttalt søvnighet på dagtid henger sammen med økende alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapné.16.04.2015 22:00:00
Kjernejournal - akutte porfyrisykdommer (AIP, PV og HCP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Kjernejournal.aspxKjernejournal - akutte porfyrisykdommer (AIP, PV og HCP)Innbyggerne i helseregion Vest-Norge, samt deler av helseregion Midt-Norge har per mars 2015 fått kjernejournal. Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. NAPOS anbefaler alle med akutt porfyrisykdom (AIP, PV eller HCP) eller som er genetisk disponert for akutt porfyrisykdom (påvist gjennom prediktiv test), å få registrert informasjon om sykdommen i sin kjernejournal. 16.04.2015 22:00:00
Oppdatert versjon av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Oppdatert-versjon-av-Nasjonalt-handlingsprogram-for-palliasjon-i-kreftomsorgen.aspxOppdatert versjon av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenI slutten av mars blei Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen lagt ut av Helsedirektoratet i ny og oppdatert versjon.14.04.2015 22:00:00
Ny utgåve av Oxford Textbook of Palliative Nursinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-utgåve-av-Oxford-Textbook-of-Palliative-Nursing.aspxNy utgåve av Oxford Textbook of Palliative NursingFjerde utgåve av boka Oxford Textbook of Palliative Nursing er nå tilgjengeleg. Boka omhandler heile spekteret innan palliativ sjukepleie, frå diagnosetidspunkt av alvorleg sjukdom til pasienten sin død. 14.04.2015 22:00:00
Sjekk din mistenkelege føflekk på Hudavdelingahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hudavdelinga/Sider/Sjekk-din-mistenkelege-føflekk-på-Hudavdelinga.aspxSjekk din mistenkelege føflekk på HudavdelingaHar du ein mistenkeleg føflekk og er over 25 år? I anledning den nasjonale hudsjekkdagen 6. mai 2015 har vi undersøkingsdag kor du kan bestille time direkte hos ein hudlege hos oss på Haukeland. 13.04.2015 22:00:00
Var i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-ikkje-kalle-seg-heltar.aspxVar i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltar- Vi gjorde lite i forhold til dei lokale heltane som ofra seg i starten av epidemien. Lina og Jorunn er takknemlege for å ha vore ein del av Ebola-prosjektet til Helse Bergen, men dei syns ikkje oppdraget er ferdig enno. 11.04.2015 22:00:00
Inflammatoriske markører ved narkolepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Inflammatoriske-markører-ved-narkolepsi.aspxInflammatoriske markører ved narkolepsi Mangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin ved narkolepsi kan være relatert til autoimmun ødeleggelse av hypokretin-produserende nevroner i hypotalamus. I denne studien ble det undersøkt om nivå av spesifikke inflammatoriske markører, cytokiner, er økt ved ulike stadier av narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom forskere fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Danmark, Italia og USA.09.04.2015 22:00:00
Disputas: Genetiske studier ved binyrebarksvikthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Disputas-Genetiske-studier-ved-binyrebarksvikt.aspxDisputas: Genetiske studier ved binyrebarksviktIngeborg Brønstad disputerte 26. mars 2015. Hun forsvarte sin avhandling for graden ph.d (philosophae doctor) Genetics of autoimmune Addison's disease and congenital adrenal hyperplasia.08.04.2015 22:00:00
Når medisinen svikter. Valgte stamcellebehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Når-medisinen-svikter.-Valgte-stamcellebehandling.aspxNår medisinen svikter. Valgte stamcellebehandlingMS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen. Stamcellebehandling ved multippel sklerose ble beskrevet i en artikkel i Dagbladet 28. mars 2015.07.04.2015 22:00:00
Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utlysning-av-midler-til-søvnrelatert-forskning-eller-formidling,-2015.aspxUtlysning av midler til søvnrelatert forskning 2015Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge. SOVno øremerker derfor i 2015 midler til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest. 30.03.2015 22:00:00
Stener Kvinnsland går av i augusthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvinnsland-går-av-i-august.aspxStener Kvinnsland går av i augustStener Kvinnsland går av som administrerande direktør i Helse Bergen HF 31. august 2015. - Eg fyller 67 år i mai, og finn tida inne til å la andre overta roret, seier Kvinnsland.26.03.2015 23:00:00
Søvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-kognitive-vansker-ved-kronisk-utmattelsessyndrom.aspxSøvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromSøvnproblemer er et vanlig symptom rapportert ved kronisk utmattelsessyndrom, i tillegg opplever ungdom med dette syndromet ofte kognitive vansker. Om det kan være en sammenheng mellom søvnproblemene og kognitive vansker har blitt undersøkt i en ny studie utført av forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet.25.03.2015 23:00:00
Publiserer nye kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Publiserer-nye-kvalitetsindikatorar-.aspxPubliserer nye kvalitetsindikatorar Helsenorge.no har i dag, torsdag 26. mars, publisert nye kvalitetsindikatorar. - Dei siste tala viser at vi er gode på nokre område, men også at vi har forbetringspotensiale, seier fagdirektør Alf Henrik Andreassen ved Haukeland universitetssjukehus.25.03.2015 23:00:00
Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-tverrfagleg-forskingsnettverk-innan-rehabilitering-.aspxRegionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering etablerer eit regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering i Helse Vest.24.03.2015 23:00:00
Stipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Stipendiat-i-disability-studies---barns-oppvekst-ved-Institutt-for-sosialt-arbeid-og-helsevitenskap,-NTNU.aspxStipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUVed Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap (ISH) er det ledig ei midlertidig stilling som stipendiat kopla til forskergruppa ‘Disability studies’ for ein periode på fire år med arbeidsplikt tilsvarande eitt årsverk.24.03.2015 23:00:00
Spesialsolkrem på blåresepthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Spesialsolkrem-på-blåresept.aspxSpesialsolkrem på blåreseptPersoner som har en porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet kan nå få foreskrevet en spesialutviklet solkrem, Reflectant Sun Screen, på blåresept. Resepten må skrives ut av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Solkremen har ikke forhåndsgodkjent refusjon i Norge, og det må søkes om individuell refusjon for å få refundert deler av kostnadene. Barn som får innvilget individuell refusjon får solkremen gratis.24.03.2015 23:00:00
Norge endrar ebolainnsatsenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Norge-endrar-ebolainnsatsen.aspxNorge endrar ebolainnsatsenNorge har bidratt med meir enn ein halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Talet på nye smitta har no gått veldig ned. Norge legg derfor om responsen i samarbeid med styresmaktene i landa og FN. Det betyr også at dei norske helsearbeidarane som Helse Bergen har rekruttert returnerer til Norge i slutten av mars.24.03.2015 23:00:00
Ny studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Redusert-ammeperiode-er-assosiert-med-risiko-for-MS.aspxNy studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MSForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.23.03.2015 23:00:00
Ni millionar får tuberkulose kvart århttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ni-millionar-får-tuberkulose-kvart-år.aspxNi millionar får tuberkulose kvart årTysdag 24. mars er verdas tuberkulosedag. 9 millionar menneske blir sjuke med tuberkulose kvart år, og av desse mistar 1,5 millionar livet av sjukdommen. Om lag ein tredel av verdas befolkning er antatt smitta, i Noreg gjeld dette inntil 400 000 personar.23.03.2015 23:00:00
Nye Dr. Martens klar for pasientane http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-Dr.-Martens-klar-for-pasientane-.aspxNye Dr. Martens klar for pasientane I mars i fjor flytta pasientane ut av Dr. Martens i Sandviken. Etter eitt år med oppussing har pasientane no fått nye, lyse og flotte lokale.23.03.2015 23:00:00
Ny fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets slutthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-fagrapport-om-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt.aspxNy fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets sluttHelsedirektoratet har på oppdrag frå helseminister Bent Høie ferdigstilt Fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt - å skape liv til dagene 23.03.2015 23:00:00
Søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn,-døgnrytmer-og-idrettsprestasjon.aspxSøvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonBåde søvndeprivasjon og tid på døgnet har en effekt på idrettsprestasjon. I denne artikkelen gir forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer en systematisk oversikt over studier som har undersøkt sammenheng mellom søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjon.19.03.2015 23:00:00
Lab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultathttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/labinfo-Endra-rapportering-av-høge-D-dimer-analyseresultat.aspxLab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultatFrå 23. mars 2015 vil LKB ikkje lenger gi ut eksakt tallverdi for D-dimer resultat når dette er høgare enn 4 mg/L. Dersom eit resultat er høgare enn 4 mg/L vil det bli rapportert som D-dimer > 4 mg/L. I spesielle tilfelle der rekvirent vurderer at eksakt tallverdi over 4 mg/L vil vere klinisk nyttig, kan ein få dette i området 4 - 20 mg/L ved å ringe 73136 (LKB) eller 76644 (KK) for å etterbestille ei fortynning av prøven.18.03.2015 23:00:00
Tilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Tilskot-til-habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetenesta.aspxTilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestaHelsedirektoratet lyser ut tilskotsmiddel til habiliterings- og rehabiliteringstenestene i spesialisthelsetenesta. Desse midla erstattar tidlegare øyremerka middel til aktivitetar i ReHabiliteringsveka. Kort søknadsfrist 31.03.1517.03.2015 23:00:00
Stor forskjell i behandlingen av MS-pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Stor-forskjell-i-behandlingen-av-MS--pasienter.aspxStor forskjell i behandlingen av MS-pasienterFor få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.17.03.2015 23:00:00
Vi byggjer ny kantine i Sentralblokkahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vi-byggjer-ny-kantine-i-Sentralblokka.aspxVi byggjer ny kantine i SentralblokkaFredag 13. mars stenger vi kafeteriaen i 3. et i Sentralblokka på grunn av byggarbeid. – Vi beklagar at mattilbodet vårt vil vere sterkt redusert fram mot nyopninga i august 2015, seier einingsleiar Britt Lerøy.16.03.2015 23:00:00
Nytt om innsending av porfyriprøverhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-om-innsending-av-porfyriprøver.aspxNytt om innsending av porfyriprøverEt oppdatert rekvisisjonsskjema for porfyri-relaterte analyser er nylig tatt i bruk. Det er her oppdatert hvilken type prøvemateriale (urin, blod, avføring) som må sendes inn ved kontroll. De ulike sjekklistene for årlig kontroll av porfyrisykdom er oppdatert tilsvarende. Det nye rekvisisjonsskjemaet og de oppdaterte sjekklistene finner du på www.napos.no.16.03.2015 23:00:00
Korleis forske meir og betre i framtida? http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Korleis-forske.aspxKorleis forske meir og betre i framtida? Er du oppteken av utvikling innan helseforsking og innovasjon i Norden, vil årets NRI-konferanse vere ein møtestad for å bli enda betre på det du driv med.15.03.2015 23:00:00
Prosjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Prosjektrapport-og-film-om-åndeleg-eksistensiell-omsorg.aspxProsjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorgSamarbeidsprosjektet om åndeleg/eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande pasientar i kommunehelsetenesta er nå fullført. Prosjektleiinga i Tysvær kommune har publisert sluttrapport og ein film om bruk av kartleggingsverktøyet HOPE. 15.03.2015 23:00:00
Prestetenesta søker rådgivar med anna livssyn http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prestetenesta-søker-rådgivar-med-anna-livssyn-.aspxPrestetenesta søker rådgivar med anna livssyn For å ta betre imot pasientar frå andre kulturar og livssyn, søker prestetenesta ved Haukeland universitetssjukehus no etter rådgivar med anna livssyn.10.03.2015 23:00:00
Åpent møte: Søvn og søvnproblemerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/apent-mote-sovn-og-god-helse.aspxÅpent møte: Søvn og søvnproblemerVi markerer verdens søvndag med å sette fokus på hvor viktig søvn er for god helse og inviterer til åpent møte for alle interesserte.09.03.2015 23:00:00
Ny ebola-prøve også negativ – pasient utskrivenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny-ebola-prøve-også-negativ-–-pasient-utskriven.aspxNy ebola-prøve også negativ – pasient utskriven​Haukeland universitetssjukehus avsluttar beredskapssituasjonen i forbindelse med handteringa av mogeleg ebola-smitta pasient. Oppfølgingsprøven som blei tatt den 10. mars hadde heller ikkje spor av ebolasmitte. 09.03.2015 23:00:00
Negative ebola-prøver på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasient-med-mistanke-om-ebola-smitte-innlagt-på-Haukeland.aspxNegative ebola-prøver på HaukelandPrøvesvara som ble tatt av pasienten med muleg ebola-smitte natt til søndag var negative. Det betyr at sykehuset ikkje har påvist Ebola-smitte i den første prøven. Pasienten blir likevel rutinemessig isolert i sjukehuset og fulgt opp medisinsk og med nye prøver. 07.03.2015 23:00:00
Ny studie. Økende forekomst av multippel sklerose i Hordalandhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Økende-forekomst-av-multippel-sklerose-i-Hordaland.aspxNy studie. Økende forekomst av multippel sklerose i HordalandForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har i februar 2015 publisert en artikkel om 60 års oppfølging av insidens og prevalens av MS i Hordaland, i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 05.03.2015 23:00:00
Hvorfor tåler noen FODMAP dårligere enn andre?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hvorfor-tåler-noen-FODMAP-dårligere-enn-andre.aspxHvorfor tåler noen FODMAP dårligere enn andre?Sorbitol, fruktaner og galaktaner absorberes dårlig av alle mennesker, og fruktosemalabsorpsjon er like vanlig hos friske personer som hos individer med irritabel tarm. Folk flest tåler likevel FODMAP godt. Grunnen til at personer med irritabel tarm får plager av FODMAP, kan være følgende04.03.2015 23:00:00
Bøker på norsk http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Bøker-på-norsk-.aspxBøker på norsk Her finner du en oversikt over bøker på norsk som vi anbefaler for deg med irritabel tarm. 03.03.2015 23:00:00
Fleire melder uønskte hendingar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fleire-melder-uønskte-hendingar-.aspxFleire melder uønskte hendingar Talet på meldingar om uønskte hendingar steig med 2586 frå 2013 til 2014 i Helse Bergen. – Svært gledeleg, seier kvalitetssjef Stig Harthug, som meiner auken vitnar om at den gode meldekulturen i føretaket held fram.02.03.2015 23:00:00
Lab-info: Ny metode for måling av 1,25 Vitamin Dhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-ny-metode-maling-1,25-vitamin-D.aspxLab-info: Ny metode for måling av 1,25 Vitamin DFrå og med 23.02.15 vil Hormonlaboratoriet analysere 1,25(OH)2 Vitamin D med ein ny metode. Nytt referanseområde er etablert.01.03.2015 23:00:00
Lab-info: Mellombels stopp i analysering metanefrin og normetanefrinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-mellombels-stopp-analysering-metanefrin-normetanefrin.aspxLab-info: Mellombels stopp i analysering metanefrin og normetanefrinGrunna tekniske problem er analysane metanefrin og normetanefrin midlertidig stoppa frå og med 16.02.15.01.03.2015 23:00:00
Alle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournalhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Alle-som-bur-i-Helse-Vest-området-har-no-kjernejournal.aspxAlle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournal1. mars fekk 760 000 innbyggarar i til saman 67 nye kommunar i Vest-Noreg sin kjernejournal. Totalt har no nærare 1,5 millionar nordmenn fått kjernejournal. Les kvifor dette er viktig for deg. 01.03.2015 23:00:00
Hva er lavFODMAP ?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hva-er-lavFODMAP.aspxHva er lavFODMAP ?Australske forskere (Peter Gibson og Sue Shepherd) har utviklet en kost, «FODMAP-redusert kost», som har vist seg å redusere plagene hos mange som sliter med irritabel tarm. 01.03.2015 23:00:00
HLA genvarianter og risiko for narkolepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/HLA-genvarianter-og-risiko-for-narkolepsi.aspxHLA genvarianter og risiko for narkolepsiMangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin og HLA (human leukocyte antigen) DQB1* 0602 er sterkt assosiert med narkolepsi. I en stor populasjonsstudie ble det undersøkt nærmere for andre varianter av dette genet og risiko for narkolepsi. 26.02.2015 23:00:00
Utlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Utlysing-av-stimuleringsmidlar-til-medisinske-kvalitetsregistre-i-Helse-Vest.aspxUtlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse VestFagsenter for medisinske kvalitetsregister lyser med dette ut stimuleringsmidlar for 2015 for tildeling til medisinske kvalitetsregister som er forankra i helseregionen. Utlysinga blir gjort på vegne av Helse Vest. 22.02.2015 23:00:00
Ny studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Konvertering-fra-klinisk-isolert-syndrom-til-ms.aspxNy studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til en stor internasjonal multisenterstudie av klinisk isolert syndrom, publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. 22.02.2015 23:00:00
Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/soker-store-fisk--og-kjotetarar-til-forskingsprosjekt.aspxSøker 150 friske overvektige til forskingsprosjektForskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag. Proteinkjeldene i dette forskingsprosjektet er fisk og kjøt.19.02.2015 23:00:00
Inviterte framtidas helsearbeidararhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Inviterte-framtidas-helsearbeidarar.aspxInviterte framtidas helsearbeidararDenne veka var om lag 60 elevar frå vidaragåande skolar i Bergensområdet på besøk i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Kan hende kjem fleire av dei tilbake om nokre år for å jobbe innan psykisk helsevern. 18.02.2015 23:00:00
KK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/KK-er-igjen-mor-barn-vennleg-sjukehus-.aspxKK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus ​Kvinneklinikken har fått tilbake status som mor-barn-vennleg sjukehus etter å ha vore utan tittelen i eit knapt år. – Vi er sjølvsagt veldig glade og fornøgde no, seier fagutviklingsjordmor Jorunn Tunestveit.17.02.2015 23:00:00

Nyheiter i RSS-format