Nyheitsarkiv

 

 

Stener Kvinnsland går av i augusthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvinnsland-går-av-i-august.aspxStener Kvinnsland går av i augustStener Kvinnsland går av som administrerande direktør i Helse Bergen HF 31. august 2015. - Eg fyller 67 år i mai, og finn tida inne til å la andre overta roret, seier Kvinnsland.26.03.2015 23:00:00
Søvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-kognitive-vansker-ved-kronisk-utmattelsessyndrom.aspxSøvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromSøvnproblemer er et vanlig symptom rapportert ved kronisk utmattelsessyndrom, i tillegg opplever ungdom med dette syndromet ofte kognitive vansker. Om det kan være en sammenheng mellom søvnproblemene og kognitive vansker har blitt undersøkt i en ny studie utført av forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet.25.03.2015 23:00:00
Publiserer nye kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Publiserer-nye-kvalitetsindikatorar-.aspxPubliserer nye kvalitetsindikatorar Helsenorge.no har i dag, torsdag 26. mars, publisert nye kvalitetsindikatorar. - Dei siste tala viser at vi er gode på nokre område, men også at vi har forbetringspotensiale, seier fagdirektør Alf Henrik Andreassen ved Haukeland universitetssjukehus.25.03.2015 23:00:00
Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-tverrfagleg-forskingsnettverk-innan-rehabilitering-.aspxRegionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering etablerer eit regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering i Helse Vest.24.03.2015 23:00:00
Stipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Stipendiat-i-disability-studies---barns-oppvekst-ved-Institutt-for-sosialt-arbeid-og-helsevitenskap,-NTNU.aspxStipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUVed Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap (ISH) er det ledig ei midlertidig stilling som stipendiat kopla til forskergruppa ‘Disability studies’ for ein periode på fire år med arbeidsplikt tilsvarande eitt årsverk.24.03.2015 23:00:00
Spesialsolkrem på blåresepthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Spesialsolkrem-på-blåresept.aspxSpesialsolkrem på blåreseptPersoner som har en porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet kan nå få foreskrevet en spesialutviklet solkrem, Reflectant Sun Screen, på blåresept. Resepten må skrives ut av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Solkremen har ikke forhåndsgodkjent refusjon i Norge, og det må søkes om individuell refusjon for å få refundert deler av kostnadene. Barn som får innvilget individuell refusjon får solkremen gratis.24.03.2015 23:00:00
Norge endrar ebolainnsatsenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Norge-endrar-ebolainnsatsen.aspxNorge endrar ebolainnsatsenNorge har bidratt med meir enn ein halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Talet på nye smitta har no gått veldig ned. Norge legg derfor om responsen i samarbeid med styresmaktene i landa og FN. Det betyr også at dei norske helsearbeidarane som Helse Bergen har rekruttert returnerer til Norge i slutten av mars.24.03.2015 23:00:00
Ny studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Redusert-ammeperiode-er-assosiert-med-risiko-for-MS.aspxNy studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MSForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.23.03.2015 23:00:00
Ni millionar får tuberkulose kvart århttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ni-millionar-får-tuberkulose-kvart-år.aspxNi millionar får tuberkulose kvart årTysdag 24. mars er verdas tuberkulosedag. 9 millionar menneske blir sjuke med tuberkulose kvart år, og av desse mistar 1,5 millionar livet av sjukdommen. Om lag ein tredel av verdas befolkning er antatt smitta, i Noreg gjeld dette inntil 400 000 personar.23.03.2015 23:00:00
Nye Dr. Martens klar for pasientane http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-Dr.-Martens-klar-for-pasientane-.aspxNye Dr. Martens klar for pasientane I mars i fjor flytta pasientane ut av Dr. Martens i Sandviken. Etter eitt år med oppussing har pasientane no fått nye, lyse og flotte lokale.23.03.2015 23:00:00
Ny fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets slutthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-fagrapport-om-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt.aspxNy fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets sluttHelsedirektoratet har på oppdrag frå helseminister Bent Høie ferdigstilt Fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt - å skape liv til dagene 23.03.2015 23:00:00
Søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn,-døgnrytmer-og-idrettsprestasjon.aspxSøvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonBåde søvndeprivasjon og tid på døgnet har en effekt på idrettsprestasjon. I denne artikkelen gir forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer en systematisk oversikt over studier som har undersøkt sammenheng mellom søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjon.19.03.2015 23:00:00
Lab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultathttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/labinfo-Endra-rapportering-av-høge-D-dimer-analyseresultat.aspxLab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultatFrå 23. mars 2015 vil LKB ikkje lenger gi ut eksakt tallverdi for D-dimer resultat når dette er høgare enn 4 mg/L. Dersom eit resultat er høgare enn 4 mg/L vil det bli rapportert som D-dimer > 4 mg/L. I spesielle tilfelle der rekvirent vurderer at eksakt tallverdi over 4 mg/L vil vere klinisk nyttig, kan ein få dette i området 4 - 20 mg/L ved å ringe 73136 (LKB) eller 76644 (KK) for å etterbestille ei fortynning av prøven.18.03.2015 23:00:00
Tilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Tilskot-til-habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetenesta.aspxTilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestaHelsedirektoratet lyser ut tilskotsmiddel til habiliterings- og rehabiliteringstenestene i spesialisthelsetenesta. Desse midla erstattar tidlegare øyremerka middel til aktivitetar i ReHabiliteringsveka. Kort søknadsfrist 31.03.1517.03.2015 23:00:00
Stor forskjell i behandlingen av MS-pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Stor-forskjell-i-behandlingen-av-MS--pasienter.aspxStor forskjell i behandlingen av MS-pasienterFor få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.17.03.2015 23:00:00
Vi byggjer ny kantine i Sentralblokkahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vi-byggjer-ny-kantine-i-Sentralblokka.aspxVi byggjer ny kantine i SentralblokkaFredag 13. mars stenger vi kafeteriaen i 3. et i Sentralblokka på grunn av byggarbeid. – Vi beklagar at mattilbodet vårt vil vere sterkt redusert fram mot nyopninga i august 2015, seier einingsleiar Britt Lerøy.16.03.2015 23:00:00
Nytt om innsending av porfyriprøverhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-om-innsending-av-porfyriprøver.aspxNytt om innsending av porfyriprøverEt oppdatert rekvisisjonsskjema for porfyri-relaterte analyser er nylig tatt i bruk. Det er her oppdatert hvilken type prøvemateriale (urin, blod, avføring) som må sendes inn ved kontroll for diagnosene EPP, PV og PCT. De ulike sjekklistene for årlig kontroll av porfyrisykdom er oppdatert tilsvarende. Det nye rekvisisjonsskjemaet og de oppdaterte sjekklistene finner du på www.napos.no.16.03.2015 23:00:00
Korleis forske meir og betre i framtida? http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Korleis-forske.aspxKorleis forske meir og betre i framtida? Er du oppteken av utvikling innan helseforsking og innovasjon i Norden, vil årets NRI-konferanse vere ein møtestad for å bli enda betre på det du driv med.15.03.2015 23:00:00
Prosjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Prosjektrapport-og-film-om-åndeleg-eksistensiell-omsorg.aspxProsjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorgSamarbeidsprosjektet om åndeleg/eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande pasientar i kommunehelsetenesta er nå fullført. Prosjektleiinga i Tysvær kommune har publisert sluttrapport og ein film om bruk av kartleggingsverktøyet HOPE. 15.03.2015 23:00:00
Prestetenesta søker rådgivar med anna livssyn http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prestetenesta-søker-rådgivar-med-anna-livssyn-.aspxPrestetenesta søker rådgivar med anna livssyn For å ta betre imot pasientar frå andre kulturar og livssyn, søker prestetenesta ved Haukeland universitetssjukehus no etter rådgivar med anna livssyn.10.03.2015 23:00:00
Åpent møte: Søvn og søvnproblemerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/apent-mote-sovn-og-god-helse.aspxÅpent møte: Søvn og søvnproblemerVi markerer verdens søvndag med å sette fokus på hvor viktig søvn er for god helse og inviterer til åpent møte for alle interesserte.09.03.2015 23:00:00
Ny ebola-prøve også negativ – pasient utskrivenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny-ebola-prøve-også-negativ-–-pasient-utskriven.aspxNy ebola-prøve også negativ – pasient utskriven​Haukeland universitetssjukehus avsluttar beredskapssituasjonen i forbindelse med handteringa av mogeleg ebola-smitta pasient. Oppfølgingsprøven som blei tatt den 10. mars hadde heller ikkje spor av ebolasmitte. 09.03.2015 23:00:00
Negative ebola-prøver på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasient-med-mistanke-om-ebola-smitte-innlagt-på-Haukeland.aspxNegative ebola-prøver på HaukelandPrøvesvara som ble tatt av pasienten med muleg ebola-smitte natt til søndag var negative. Det betyr at sykehuset ikkje har påvist Ebola-smitte i den første prøven. Pasienten blir likevel rutinemessig isolert i sjukehuset og fulgt opp medisinsk og med nye prøver. 07.03.2015 23:00:00
Ny studie. Økende forekomst av multippel sklerose i Hordalandhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Økende-forekomst-av-multippel-sklerose-i-Hordaland.aspxNy studie. Økende forekomst av multippel sklerose i HordalandForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har i februar 2015 publisert en artikkel om 60 års oppfølging av insidens og prevalens av MS i Hordaland, i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 05.03.2015 23:00:00
Hvorfor tåler noen FODMAP dårligere enn andre?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hvorfor-tåler-noen-FODMAP-dårligere-enn-andre.aspxHvorfor tåler noen FODMAP dårligere enn andre?Sorbitol, fruktaner og galaktaner absorberes dårlig av alle mennesker, og fruktosemalabsorpsjon er like vanlig hos friske personer som hos individer med irritabel tarm. Folk flest tåler likevel FODMAP godt. Grunnen til at personer med irritabel tarm får plager av FODMAP, kan være følgende04.03.2015 23:00:00
Bøker på norsk http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Bøker-på-norsk-.aspxBøker på norsk Her finner du en oversikt over bøker på norsk som vi anbefaler for deg med irritabel tarm. 03.03.2015 23:00:00
Fleire melder uønskte hendingar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fleire-melder-uønskte-hendingar-.aspxFleire melder uønskte hendingar Talet på meldingar om uønskte hendingar steig med 2586 frå 2013 til 2014 i Helse Bergen. – Svært gledeleg, seier kvalitetssjef Stig Harthug, som meiner auken vitnar om at den gode meldekulturen i føretaket held fram.02.03.2015 23:00:00
Lab-info: Ny metode for måling av 1,25 Vitamin Dhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-ny-metode-maling-1,25-vitamin-D.aspxLab-info: Ny metode for måling av 1,25 Vitamin DFrå og med 23.02.15 vil Hormonlaboratoriet analysere 1,25(OH)2 Vitamin D med ein ny metode. Nytt referanseområde er etablert.01.03.2015 23:00:00
Lab-info: Mellombels stopp i analysering metanefrin og normetanefrinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/lab-info-mellombels-stopp-analysering-metanefrin-normetanefrin.aspxLab-info: Mellombels stopp i analysering metanefrin og normetanefrinGrunna tekniske problem er analysane metanefrin og normetanefrin midlertidig stoppa frå og med 16.02.15.01.03.2015 23:00:00
Alle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournalhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Alle-som-bur-i-Helse-Vest-området-har-no-kjernejournal.aspxAlle som bur i Helse Vest-området har no kjernejournal1. mars fekk 760 000 innbyggarar i til saman 67 nye kommunar i Vest-Noreg sin kjernejournal. Totalt har no nærare 1,5 millionar nordmenn fått kjernejournal. Les kvifor dette er viktig for deg. 01.03.2015 23:00:00
Hva er lavFODMAP ?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Hva-er-lavFODMAP.aspxHva er lavFODMAP ?Australske forskere (Peter Gibson og Sue Shepherd) har utviklet en kost, «FODMAP-redusert kost», som har vist seg å redusere plagene hos mange som sliter med irritabel tarm. 01.03.2015 23:00:00
HLA genvarianter og risiko for narkolepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/HLA-genvarianter-og-risiko-for-narkolepsi.aspxHLA genvarianter og risiko for narkolepsiMangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin og HLA (human leukocyte antigen) DQB1* 0602 er sterkt assosiert med narkolepsi. I en stor populasjonsstudie ble det undersøkt nærmere for andre varianter av dette genet og risiko for narkolepsi. 26.02.2015 23:00:00
Utlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse Vesthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Utlysing-av-stimuleringsmidlar-til-medisinske-kvalitetsregistre-i-Helse-Vest.aspxUtlysing av stimuleringsmidlar til medisinske kvalitetsregister i Helse VestFagsenter for medisinske kvalitetsregister lyser med dette ut stimuleringsmidlar for 2015 for tildeling til medisinske kvalitetsregister som er forankra i helseregionen. Utlysinga blir gjort på vegne av Helse Vest. 22.02.2015 23:00:00
Ny studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Konvertering-fra-klinisk-isolert-syndrom-til-ms.aspxNy studie: Konvertering fra klinisk isolert syndrom til multippel sklerose. En stor multisenter studie.Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til en stor internasjonal multisenterstudie av klinisk isolert syndrom, publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. 22.02.2015 23:00:00
Søker 150 friske overvektige til forskingsprosjekthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/soker-store-fisk--og-kjotetarar-til-forskingsprosjekt.aspxSøker 150 friske overvektige til forskingsprosjektForskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen søker 150 overvektige vaksne til eit forskingsprosjekt der dei skal undersøke helseeffektar av å ete ulike proteinkjelder til middag. Proteinkjeldene i dette forskingsprosjektet er fisk og kjøt.19.02.2015 23:00:00
Inviterte framtidas helsearbeidararhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Inviterte-framtidas-helsearbeidarar.aspxInviterte framtidas helsearbeidararDenne veka var om lag 60 elevar frå vidaragåande skolar i Bergensområdet på besøk i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Kan hende kjem fleire av dei tilbake om nokre år for å jobbe innan psykisk helsevern. 18.02.2015 23:00:00
KK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/KK-er-igjen-mor-barn-vennleg-sjukehus-.aspxKK er igjen mor-barn-vennleg sjukehus ​Kvinneklinikken har fått tilbake status som mor-barn-vennleg sjukehus etter å ha vore utan tittelen i eit knapt år. – Vi er sjølvsagt veldig glade og fornøgde no, seier fagutviklingsjordmor Jorunn Tunestveit.17.02.2015 23:00:00
Opna fire nye fødestover på Kvinneklinikkenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Opna-fire-nye-fødestover-på-Kvinneklinikken.aspxOpna fire nye fødestover på KvinneklinikkenI dag opna fire nye kombinerte føde- og barselrom ved Fødeseksjonen på Kvinneklinikken (KK). Eininga har fått namnet Føde 2 og blir ei tredje eining, i tillegg til Føde 1 og Storken, der vi tek i mot fødande kvinner i regionen vår. 17.02.2015 23:00:00
Mottaksklinikkenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Mottaksklinikken.aspxMottaksklinikkenMottaksklinikken skal sørge for god utgreiing av akutt sjuke pasientar, og legger betre til rette for dei med samansett sjukdomsbilde. 17.02.2015 23:00:00
Auka kompetanse i akuttmottak på Haraldsplasshttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Auka-kompetanse-i-akuttmottak-på-Haraldsplass.aspxAuka kompetanse i akuttmottak på HaraldsplassHaraldsplass har styrka Akuttmottaket med fast overlege som innehar brei generell indremedisinsk kompetanse.17.02.2015 23:00:00
Asymptomatisk bakteriuri hos gravidehttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Asymptomatisk-bakteriuri-hos-gravide.aspxAsymptomatisk bakteriuri hos gravideHelsedirektoratet anbefaler selektiv screening (urindyrking) for asymptomatisk bakteriuri hos gravide som har hatt hyppige urinvegsinfeksjonar, fordi behandling sannsynlegvis kan førebygge pyelonefritt.17.02.2015 23:00:00
Diagnostisk senter http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Diagnostisk-senter-.aspxDiagnostisk senter Diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenker alvorleg sjukdom, til dømes kreft17.02.2015 23:00:00
Saman for brukarmedverknadhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Saman-for-brukarmedverknad.aspxSaman for brukarmedverknadFor første gong inviterte Helse Vest nyleg brukarutvala i alle helseføretaka til felles seminar, for at medlemmene skal lære meir om den viktige rolla dei har. 12.02.2015 23:00:00
Sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og psykiske plager hos barnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenhengen-mellom-søvnforstyrrelser-og-psykiske-plager-hos-barn.aspxSammenhengen mellom søvnforstyrrelser og psykiske plager hos barnI denne studien ble det undersøkt om søvnforstyrrelser hos førskolebarn kan være risikofaktor for senere psykiske plager. Studien inkluderte barn født mellom 2003-2004 i Trondheim og ble utført av forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital. 12.02.2015 23:00:00
E-læring PUSThttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/E-laering PUST.aspxE-læring PUSTE-læringskurset PUST gir deg en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner. 09.02.2015 23:00:00
Premature får dårligere lungefunksjon som voksnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/Premature-.aspxPremature får dårligere lungefunksjon som voksneEkstremt premature hadde dårligere lungefunksjon som 18- og 25-åringer enn de som var født til termin, viser ny norsk studie ved Haukeland universitetssjukehus.09.02.2015 23:00:00
Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Tilskot-til-kompetansehevande-tiltak-for-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt-2015.aspxTilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt 2015Også i år er det avsett middel i statsbudsjettet til prosjekt knytt til lindrande behandling og omsorg ved livets slutt i kommunane. Søknadsfrist er 01. april 2015. 08.02.2015 23:00:00
Negativ sammenheng mellom bruk av elektroniske medier og søvnhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Negativ-sammenheng-mellom-bruk-av-elektroniske-medier-og-søvn.aspxNegativ sammenheng mellom bruk av elektroniske medier og søvnForskere fra Uni helse, Unversitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien sett på sammenheng mellom økt bruk av ulike elektroniske medier og søvnmangel blant ungdom mellom 16-19 år som har deltatt i ung@hordaland undersøkelsen.05.02.2015 23:00:00
Søvnproblemer og kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelsehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-kognitiv-adferdsterapi-ved-tvangslidelse.aspxSøvnproblemer og kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelseI denne studien har forskere fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse Øst og Sør, undersøkt om søvnproblemer kan ha en innvirkning på effekten av kognitiv adferdsterapi ved tvangslidelse hos en gruppe barn og ungdom mellom 7-17 år.05.02.2015 23:00:00
Klar til kamp mot ebolahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Klar-til-kamp-mot-ebola.aspxKlar til kamp mot ebolaSøndag 28. januar reiste 15 nye helsearbeidarar til Moyamba i Sierra Leone. Åse Berg, spesialist i infeksjonsmedisin og til vanleg overlege ved Stavanger universitetssjukehus, skal dei neste fire vekene leie team 3 i kampen mot ebola.04.02.2015 23:00:00

Nyheiter i RSS-format