Nyheitsarkiv

 

 

Rundskriv til alle fastlegerhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Rundskriv.aspxRundskriv til alle fastlegerHelsedirektoratet ber om at vedlagt informasjon gjøres kjent for HF og AMK-Sentraler i egen region. Etat for helsetjenester mener samme informasjon er viktig også for allmennlegene.31.10.2014 10:12:54
Får nasjonalt ansvar for personell til Vest-Afrikahttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Far-ansvar-for-rekruttering-til-Vest-Afrika.aspxFår nasjonalt ansvar for personell til Vest-AfrikaHelse Bergen har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å sette i verk arbeidet med å sende ut norsk helsepersonell til innsats mot ebola-epidemien i Vest-Afrika. 30.10.2014 23:26:29
Sykefraværslengde og søvnproblemerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sykefraværslengde-og-søvnproblemer.aspxSykefraværslengde og søvnproblemerI denne tverrsnittstudien har forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital undersøkt somatiske, psykososiale, og arbeids-relaterte faktorer ved sykefravær over kortere (under ett år) eller lengre periode (over ett år), og finner blant annet høyere forekomst av søvnproblemer men mindre psykiske problemer ved lengre sykefraværsperiode.31.10.2014 10:40:41
Vardesenteret opnar 7. novemberhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vardesenteret-opnar-7.-november.aspxVardesenteret opnar 7. novemberFredag 7. november opnar Vardesenteret på Haukeland universitetssjukehus. Vardesenteret skal vere ein fristad der kreftramma og deira pårørande kan samle krefter, og er eit samarbeid mellom Kreftforeininga og sjukehuset.31.10.2014 11:47:45
Nasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live videohttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nasjonal-forskingskonferanse-i-habilitering-30.-oktober-i-Tromsø-sendes-live-video.aspxNasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober i Tromsø sendes live video29.10.2014 10:25:14
Prisar til kreftmedisin og eMeistringhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-til-kreftmedisin-og-eMeistring.aspxPrisar til kreftmedisin og eMeistringDen gjeve forskingsprisen i Helse Vest blei torsdag kveld delt ut til professor og overlege Øystein Bruserud for hans forsking innanfor akutt leukemi. Psykologspesialist Tine Nordgreen fekk årets innovasjonspris for eMeistring, som er internettbehandling med rettleiing. Begge vinnarane held til ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.31.10.2014 10:31:11
Laboratorieprøver ved utgreiing av thyroideafunksjon​http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Thyroideafunksjon.aspxLaboratorieprøver ved utgreiing av thyroideafunksjon​Ved primær utgreiing av hypo- eller hypertyreose er det tilstrekkeleg å rekvirere TSH og eventuelt fritt T4 (fT4).28.10.2014 16:15:34
Insomni øker risiko for dødsulykkerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Insomni-øker-risiko-for-dødsulykker.aspxInsomni øker risiko for dødsulykkerBasert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og dødsårsaksregisteret har forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Karolinska Institutet funnet sammenheng mellom insomni og økt risiko for dødsulykker.24.10.2014 09:34:22
Lange vakter trugar ikkje pasientsikkerheitahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lange-vakter-trugar-ikkje-pasientsikkerheita.aspxLange vakter trugar ikkje pasientsikkerheita​Akutte inngrep om natta blir utført trygt sjølv om gynekologane ved Kvinneklinikken har 17,5 timar lange vakter. Det viser ein nyleg publisert studie av overlege Anne Veddeng.23.10.2014 10:00:18
Undervisningsbøkerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mage-tarmsykdommer/Sider/Undervisningsbøker.aspxUndervisningsbøker21.10.2014 12:18:26
Psykisk helse og søvn hos ungdom med diabetes type 1 http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Psykisk-helse-og-søvn-hos-ungdom-med-diabetes-type-1-.aspxPsykisk helse og søvn hos ungdom med diabetes type 1 Denne studien rapporterer at ungdom med diabetes type 1 ikke har mer psykiske vansker eller søvnproblemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke har diabetes type 1. Studien er en del av ung@hordaland undersøkelsen og er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Institutt for Psykologisk Rådgivning og Universitetet i Auckland.17.10.2014 08:06:19
Elektronisk blankett for krav om pleiepengar i livets sluttfasehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Elektronisk-blankett-for-krav-om-pleiepengar-i-livets-sluttfase.aspxElektronisk blankett for krav om pleiepengar i livets sluttfase16.10.2014 09:21:54
Narkolepsi med hypokretin mangel men negative funn på HLA DQB10602http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Narkolepsi-med-hypokretin-mangel-men-negative-funn-på-HLA-DQB10602.aspxNarkolepsi med hypokretin mangel men negative funn på HLA DQB10602Narkolepsi med katapleksi er sterkt assosiert med mangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin og vevstypen HLA (human leukocyte antigen) DQB1* 0602. I denne studien som er et samarbeid mellom flere land og Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ble det undersøkt nærmere for genvarianter hos en sjelden type narkolepsi pasienter som har hypokretin mangel men som ikke har påvist vevstypen HLA DQB1* 0602.10.10.2014 13:07:04
eMeistring blir ny - vi søker deltakarar til brukartesthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/psykiatrisk-divisjon/Sider/eMeistring-blir-ny---vi-søker-deltakarar-til-brukertest.aspxeMeistring blir ny - vi søker deltakarar til brukartestNo skal brukaropplevinga i behandlingsopplegget eMeistring bli betre. Vi søker difor 6 - 8 deltakarar til ein brukartest. Vi treng di hjelp til å kvalitetssikre om løsyinga er bra nok.10.10.2014 14:23:23
Stabilisering av søvn-våkenhet rytme og færre maniske symptomer etter blokkering av blått lyshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Stabilisering-av-søvn-våkenhet-rytme-og-færre-maniske-symptomer-etter-blokkering-av-blått-lys.aspxStabilisering av søvn-våkenhet rytme og færre maniske symptomer etter blokkering av blått lysForskere ved Universitetet i Bergen, Valen Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, har fulgt en pasient med bipolar lidelse og rapporterer at bruk av briller som blokkerer blått lys under manisk periode, hadde en stabiliserende effekt på søvn-våkenhet rytmen og reduserte maniske symptomer.03.10.2014 10:17:03
Tildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Tildeling-av-regionale-stimuleringsmidlar-2014.aspxTildeling av regionale stimuleringsmidlar 2014I vår lyste Helse Vest RHF v/ Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest ut stimuleringsmidlar til lokale og regionale kvalitetsregistre som er forankra i regionen. Tjue søknader blei motteken og halvparten av desse fekk tildeling av regionale stimuleringsmidlar.02.10.2014 12:16:09
Målar seg friskehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Maalar-seg-friske.aspxMålar seg friskeLerret, måling og kostar står klare til bruk ved Øyane DPS. For mange med psykiske lidingar kan bildeterapi vere behandlingsmetoden som gjer dei friske.02.10.2014 09:58:32
Ny studie: LDN kan være en risikofaktor for idiopatisk trombocytopen purpura (ITP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-LDN-kan-være-en-risikofaktor-for-idiopatisk-trombocytopen-purpura-(ITP).aspxNy studie: LDN kan være en risikofaktor for idiopatisk trombocytopen purpura (ITP)Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS har nylig publisert en studie om LDN som risiko for ITP, i det internasjonale tidsskriftet Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation.30.09.2014 09:35:57
Lab-info: Informasjon om vurdering av TPO-antistoffhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Informasjon-om-vurdering-av-TPO-antistoff.aspxLab-info: Informasjon om vurdering av TPO-antistoffFrå 29.09.2014 vil alle anti-TPO analysar ved Haukeland universitetssjukehus bli utført ved Kjernelaboratoriet, Laboratorium for klinisk biokjemi. Ny analysemetode skal takast i bruk, og resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje direkte samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. Hormonlaboratoriet er fortsatt medisinskfagleg ansvarleg for analysen. 29.09.2014 10:37:36
Lab-info: Nye referanseområder for fritt T3, total T3 og total T4http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-referanseområder-for-fritt-T3,-total-T3-og-total-T4.aspxLab-info: Nye referanseområder for fritt T3, total T3 og total T4Frå 29.09.2014 vert ny analysemetode tatt i bruk for fritt T3, total T3 og total T4. Analysane vil no bli rutinemessig utført ved Kjernelaboratoriet, Laboratorium for klinisk biokjemi. Dette vil føre med seg ei lita endring i referanseområdet. Resultat frå prøvar analysert med ny metode er ikkje nødvendigvis samanliknbare med prøvar analysert med tidlegare nytta metode. Hormonlaboratoriet er fortsatt medisinskfagleg ansvarleg for analysen. 29.09.2014 10:41:11
Sammenheng mellom personlighetstrekk og insomni i perinatal periode hos mødrehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammneheng-mellom-personlighetstrekk-og-insomni-i-perinatal-periode-hos-mødre.aspxSammenheng mellom personlighetstrekk og insomni i perinatal periode hos mødreForskere ved Stavanger Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har undersøkt hvorvidt personlighetstrekk er assosiert med insomni symptomer hos mødre i tredje trimester av svangerskap og 8 uker postpartum.26.09.2014 08:35:43
Nominer din kandidat til Miljøprisen 2014http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Miljopris.aspxNominer din kandidat til Miljøprisen 2014Kjenner du nokon i ditt helseføretak som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet eller som er ein inspirasjon for andre gjennom sitt miljøengasjement? Då kan du nominere dei til Miljøprisen 2014.26.09.2014 11:31:05
Ny studie. Overvekt er en sannsynlig risikofaktor for MShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Overvekt-er-en-sannsynlig-risikofaktor-for-MS.aspxNy studie. Overvekt er en sannsynlig risikofaktor for MSKristin Wesnes og medarbeidere har nylig publisert en studie i Multiple Sclerosis Journal som omhandler kroppsstørrelse og risiko for MS. Studien har brukt data fra en spørreskjema-basert undersøkelse (EnvIMS) som er gjennomført blant MS-pasienter og friske kontroller i Norge og Italia. Deltakerne fikk i oppgave å krysse av hvilken kroppsfigur fra 1 (tynnest) til 9 (tykkest) som best kjennetegnet deres egen kroppsfigur i 5 års intervaller fra 5 år til 30 år. 22.09.2014 07:45:05
Regionalt prosjekt om barnehabiliteringstenester og intensiv tverrfagleg habiliteringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-prosjekt-om-barnehabiliteringstenester-og-intensiv-tverrfagleg-habilitering.aspxRegionalt prosjekt om barnehabiliteringstenester og intensiv tverrfagleg habiliteringRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering leiar regionalt prosjekt om barnehabilitering i perioden mai - oktober 2014. Prosjektet hat to hovudleveransar22.09.2014 08:26:46
Nye funksjonar på Vestlandspasienten.no http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-funksjonar-på-Vestlandspasienten.no-.aspxNye funksjonar på Vestlandspasienten.no Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du no sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.22.09.2014 11:53:48
Finn eksterne midlar enklare http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Finn-eksterne-midlar-enklare-.aspxFinn eksterne midlar enklare Ein ny utlysningskalender på våre nettsider gir rask og enkel oversikt over søknadsfristar for forskningsfinansiering. 22.09.2014 12:35:09
Ny studie. Karakterisering av spinalvæske proteom ved databasen CSF Proteome Resource (CSF-PR)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Karakterisering-av-spinalvæske-proteom-ved-databasen-CSF-Proteome-Resource-(CSF-PR).aspxNy studie. Karakterisering av spinalvæske proteom ved databasen CSF Proteome Resource (CSF-PR)Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning og Norsk MS Register & Biobank har publisert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Molecular & Cellular Proteomics som identifiserer proteiner, peptider og glykosylering i spinalvæske ved hjelp av massespektometri basert proteomikk. 19.09.2014 09:06:53
Ny studie. Retningslinjer for standardisert rapportering av biomarkørstudier ved nevrologiske sykdommerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Retningslinjer-for-standardisert-rapportering-av-biomarkør-studier-av-kroppsvæske-ved-nevrologiske-sykdommer.aspxNy studie. Retningslinjer for standardisert rapportering av biomarkørstudier ved nevrologiske sykdommerI en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register &Biobank er det beskrevet retningslinjer for rapportering av studier av biomarkører av kroppsvæske.19.09.2014 08:53:55
100 beinmergstransplantasjonarhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/medisinsk/blodsjukdommar/Sider/100-beinmargstransplantasjonar.aspx100 beinmergstransplantasjonarSidan den første allogene beinmargstransplantasjonen i 2006 passerer Hematologisk seksjon ved Haukeland i desse dagar 100 transplantasjonar.18.09.2014 14:00:00
For mange reseptar?http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Reseptar.aspxFor mange reseptar?Nye reseptar blir lagde inn i reseptformidlaren utan at gamle blir gjort ugyldige.18.09.2014 14:16:54
Fordeling av ortopediske pasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Ortopediske-pasientar.aspxFordeling av ortopediske pasientarUtviding av samarbeidet i Ortopedisk klinikk.18.09.2014 14:25:30
Pasientene går bare noen timer etter hofteoperasjonenhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Hofteoperasjon-på-Haraldsplass-Diakonale-Sykehus.aspxPasientene går bare noen timer etter hofteoperasjonenHofteoperasjon på Haraldsplass Diakonale Sykehus18.09.2014 14:49:45
Snart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadinghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/14-år-med-sjølvskading---snart-flygedyktig.aspxSnart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadingSjølvskading har vore ein del av livet hennar i 14 år. Takka vere eit omfattande behandlingsopplegg har Adelheid Greve (27) kjempa seg ut av den destruktive åtferda.17.09.2014 12:36:48
Inn og ut på dagen med dagkirurgihttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Inn-og-ut-på-dagen.aspxInn og ut på dagen med dagkirurgiStadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag. Dagkirurgi sørgjer ikkje berre for at pasienten kjem fort heim. Behandlinga reduserer òg ventetida i helsekøen og minskar risikoen for å bli påført sjukehusinfeksjonar. 16.09.2014 11:12:05
Lab-info: Analyse av Zolpidem i urinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Analyse-av-Zolpidem-i-urin.aspxLab-info: Analyse av Zolpidem i urinLaboratorium for klinisk biokjemi tilbyr nå analyse for zolpidem (Stilnoct®) i urin. Analysen er innlemma i pakken Benzodiazepiner og liknande, spesifikk påvising i urin. 19.09.2014 07:00:49
Søvnkvalitet og reduksjon i kortikal volum hos voksne http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnkvalitet og reduksjon i kortikal volum hos voksne.aspxSøvnkvalitet og reduksjon i kortikal volum hos voksne Forskere ved Universitetet i Oslo og Oxford har funnet sammenheng mellom lavere søvnkvalitet og større reduksjon i kortikal volum hos et utvalg hjemmeboende voksne.12.09.2014 12:04:47
Disputas – ph.d-graden Bente Elisabeth Bassøe Gjelsvikhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/DISPUTAS-–-ph.d--GRADEN--Bente-Elisabeth-Bassøe-Gjelsvik.aspxDisputas – ph.d-graden Bente Elisabeth Bassøe GjelsvikAvhandlingens tittel ”Trunk control in stroke. Aspects of measurement, relation to brain lesion, and change after rehabilitation” for ph.d.-graden” 11.09.2014 11:10:34
Nasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober 2014 i Tromsøhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nasjonal-forskingskonferanse-i-habilitering-30.-oktober-2014-i-Tromsø.aspxNasjonal forskingskonferanse i habilitering 30. oktober 2014 i TromsøArbeidsgruppa for nasjonalt forskingsnettverk i habilitering i inviterer alle forskarar og forskingsinteresserte i habiliteringsfeltet velkommen til Den 5. nasjonale forskingskonferansen i habilitering.10.09.2014 08:57:36
Pasientane godt nøgde med sjukehusa i vest http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pasientane-godt-nøgde-med-sjukehusa-i-vest-.aspxPasientane godt nøgde med sjukehusa i vest Pasientane på Vestlandet er betre nøgde med pleiepersonell og legar, og med korleis sjukehusa informerer og organiserer arbeidet no enn tidligare. 09.09.2014 11:39:15
Ferske tal frå Akuttposthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ferske-tal-frå-Akuttpost.aspxFerske tal frå AkuttpostSidan øvre del av Nygårdsparken stengte 25. august, har 118 personar vore innlagde med rusproblem ved Haukeland universitetssjukehus sin Akuttpost.08.09.2014 12:21:59
Flybuss frå Haukeland kvar time http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Flybuss-frå-Haukeland-kvar-time-.aspxFlybuss frå Haukeland kvar time Visste du at det går flybuss mellom Haukeland og Flesland kvar time på kvardagane? Bussen stoppar utanfor Haukeland hotell. På dei to mest populære avgangane stoppar bussen også i Sentralblokka.08.09.2014 09:03:29
Forhøyet vekketerskel fra REM søvn ved forsinket søvnfasesyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Forhøyet-vekketerskel-fra-REM-søvn-ved-forsinket-søvnfasesyndrom.aspxForhøyet vekketerskel fra REM søvn ved forsinket søvnfasesyndromForskere ved NTNU, St. Olavs Hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Universitetet i Bergen, har undersøkt oppvåkningsterskel og kognitiv fungering, samt om vanskeligheter med oppvåkning er relatert til bestemte søvnstadier hos en gruppe ungdom med forsinket søvnfasesyndrom.05.09.2014 12:46:32
Veit du kva som går føre seg på ein sterilsentral?http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sterilsentralen/Sider/Veit-du-kva-som-går-føre-seg-på-ein-sterilsentral.aspxVeit du kva som går føre seg på ein sterilsentral?Levande bakteriar og andre mikroorganismar har hatt stor betydning for evolusjonen av liv på jorda. Hos oss sendes dei ned på Sterilsentralen for å dø.03.09.2014 11:49:19
ReHabiliteringsveka 2014 vert arrangert i veke 43http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/ReHabiliteringsveka-2014-vert-arrangert-i-veke-43.aspxReHabiliteringsveka 2014 vert arrangert i veke 4303.09.2014 09:33:43
Nye retningslinjer for lindrande sedering i livets sluttfase http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Nye-retningslinjer-for-lindrande-sedering-i-livets-sluttfase-2014.aspxNye retningslinjer for lindrande sedering i livets sluttfase Sentralstyret i Den norske legeforening vedtok i juni 2014 nye retningslinjer for lindrande sedering i livets sluttfase. Formålet med retningslinjene er å bidra til at pasientar med plager som ikkje lar seg lindre på annan måte, får tilstrekkeleg lindring, utan at sederinga skundar fram døden. Dei nye retningslinjene skal nyttast saman med Helsedirektoratet sin rettleiar "Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling", som vart revidert i 2013.03.09.2014 08:55:37
Eksponering for interferoner kan gjere ein meir sårbar for autoimmunt angrephttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Eksponering-for-interferoner-kan-gjere-ein-meir-sårbar-for-autoimmunt-angrep.aspxEksponering for interferoner kan gjere ein meir sårbar for autoimmunt angrepI ein ny artikkel publisert i tidsskriftet Clinical and Experimental Immunology har doktorgradsstipendiat Alexander Hellesen sammen med andre forskare tilknyttet ROAS undersøkt effekten av interferoner på immunforsvaret. 01.09.2014 10:48:46
Påmelding til årets pasientkurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Påmelding-til-årets-pasientkurs.aspxPåmelding til årets pasientkursÅrets pasientkurs er for personer med hudporfyriene porphyria cutanea tarda (PCT), erytropoietisk protoporfyri (EPP) og kongenital erytropoietisk porfyri (CEP) og deres pårørende. Personlige invitasjoner til kurset ble sendt ut den 15. august. Dersom du ønsker å gå på kurs, og ikke har mottatt en kursinvitasjon kan du kontakte NAPOS på telefon 55 97 31 70. 01.09.2014 09:36:52
Nye hormonanalyser anvendt ved binyrebarksvikt og overvekthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Nye-hormonanalyser-anvendt-ved-binyrebarksvikt-og-overvekt.aspxNye hormonanalyser anvendt ved binyrebarksvikt og overvektPaal Methlie disputerte fredag 20. juni 2014 for pH. D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "New corticosteroid assays and their applications in adrenal insufficiency and obesity".01.09.2014 08:51:52
Lab-info: Analyse av Pregabalin og Gabapentin i urinhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-Analyse-av-Pregabalin-og-Gabapentin-i-urin.aspxLab-info: Analyse av Pregabalin og Gabapentin i urinFrå 1. september 2014 tilbyr Laboratorium for klinisk biokjemi analyse av pregabalin og gabapentin i urin.28.08.2014 07:30:44
Stor stas med Barnas daghttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Stor-stas-med-Barnas-dag.aspxStor stas med Barnas dagOnsdag 27. august var det igjen klart for det årlege arrangementet Barnas dag. Barna på sjukehuset fikk hilse på både politi, brannmenn og Brannspillere. 28.08.2014 07:05:50

Nyheiter i RSS-format