Nyheitsarkiv

 

 

Vil forebygge deliriumhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-forebygge-delirium.aspxVil forebygge deliriumOnsdag gjestar ein av dei fremste deliriumsforskarane i verda, James Rudolph, Haukeland. Professor Tone M. Norekvål håper besøket kan vekke både merksemd og engasjement rundt eit problem ho meiner får alt for lite fokus.23.08.2016 10:00:00
Ny Oversiktsartikkel - AIRE mutasjoner og autoimmune sykdommerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-Oversiktsartikkel---AIRE-mutasjoner-og-autoimmune-sykdommer.aspxNy Oversiktsartikkel - AIRE mutasjoner og autoimmune sykdommerAnsatte ved ROAS har nylig publisert en oversiktsartikkel hvor man systematisk går gjennom alle rapporterte mutasjoner (genfeil) i AIRE-genet og diskuterer disse i forhold til Autoimmunt Polyendokrint syndrom type 1 (APS-1) og andre mer vanlige autoimmune sykdommer.22.08.2016 08:00:00
Utvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utvikling-av-søvnproblemer-fra-barndom-til-ungdom.aspxUtvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdomI denne longitudinelle studien ble det undersøkt hvordan søvnproblemer utvikles over tid, fra barndom til ungdom, samt om søvnproblemer ved 7-9 og 11-13 års alder predikerer søvnproblemer ved 16-19 års alderen. Over 2000 barn deltok i studien som ble utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Uni Research, Universitetet i Bergen og California.19.08.2016 08:00:00
Blokkering av blått lys som behandling for manihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Blokkering-av-blått-lys-som-behandling-for-mani.aspxBlokkering av blått lys som behandling for maniI denne randomiserte placebo-kontrollerte studien ble det undersøkt om bruk av briller som blokkerer blått lys kan redusere symptomer på mani hos voksne med bipolar lidelse I. Søvnproblemer og andre symptomer ble registrert daglig i løpet av en uke ved bruk av Young Mania Rating Scale, i tillegg til kontinuerlig registrering av motorisk aktivitet med aktigrafi. Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen, Valen sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus.12.08.2016 12:00:00
Auka pris for medikamentskrinethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Auka-pris-for-medikamentskrinet.aspxAuka pris for medikamentskrinetPrisen for medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase (til vaksne) er nå gått opp til kr 694. Årsaka er hovudsakleg auka pris for utstyret til subkutan administrering. 09.08.2016 09:00:00
Etterlyser europeiske retningslinjer for telemetriovervakinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Etterlyser-Europeiske-retningslinjer-for-telemetriovervåkning.aspxEtterlyser europeiske retningslinjer for telemetriovervakingI ein leiarartikkel i European Heart Journal Acute Cardiac Care blir det etterlyst europeiske retningslinjer for telemetriovervaking. Artikkelen er publisert i samarbeid med internasjonale forskarar der medlemmar frå PROCARD er første- og sisteforfattar. 04.08.2016 08:00:00
Eliteutøvere bruker mer antibiotika enn andre – er det nødvendig?http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/idrettsutøvere.aspxEliteutøvere bruker mer antibiotika enn andre – er det nødvendig?I siste nummer av British Journal of Sports Medisin, har Hilde Moseby Berge og Benjamin Clarsen skrevet to ledere om sykdom hos idrettsutøvere. De konkluderer her med at det er fornuftig, også for idrettsutøvere, å anbefale bruk av antibiotika etter standard nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. 02.08.2016 11:45:00
Mangel på Haldol injeksjonsvæskehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Mangel-på--Haldol-injeksjonsvæske.aspxMangel på Haldol injeksjonsvæskeDet er for tida mangel på preparatet Haldol 5 mg/ml injeksjonsvæske "JANSSEN-CILAG" i Noreg. Mangelsituasjonen er venta å vare til cirka første veka av oktober 2016, men dette er ikkje endeleg bekrefta. Haldol inneheld virkestoffet haloperidol, som er eitt av dei fire sentrale medikamenta for symptomlindring i livets sluttfase. 02.08.2016 11:00:00
Forbetra behandling av eggstokkreft http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/nyheter/Sider/Forbetra-behandling-av-eggstokkreft--.aspxForbetra behandling av eggstokkreft Gitt svulstreduksjonens sentrale tydning for behandlingsutkomme, er det naturleg å utvikle ein betre teknikk for å identifisere svulstvev under operasjon, skriv Line Bjørge, professor ved Kvinneklinikken. 02.08.2016 09:00:00
PKO-nytt august 2016http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-nytt-august-2016.aspxPKO-nytt august 2016Alle spedbarn under tre månader med feber skal leggast inn på sjukehus som augeblikkeleg hjelp, uavhengig av allmenntilstanden til barnet og eventuelle blodprøvesvar, skriv Hallvard Reigstad, overlege ved Barneklinikken i PKO-nytt.29.07.2016 11:00:00
Seminar om Delirium (akutt forvirringstilstand) hos pasientar i sjukehushttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Seminar-om-Delirium-(akutt-forvirringstilstand)-hos-pasienter-i-sykehus.aspxSeminar om Delirium (akutt forvirringstilstand) hos pasientar i sjukehus​James Rudolph, ein av dei mest anerkjende forskarane innan delirium, gjestar Bergen og Haukeland universitetssjukehus med foredrag om temaet; “Changing Delirium Practice Challenges and Opportunities.”28.07.2016 09:00:00
Cellulær immunterapi under utvikling http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/Sider/Imunterapi-under-utvikling.aspxCellulær immunterapi under utvikling Ved kreft reagerer immunforsvaret for lite, og celler som burde ha blitt ødelagt overlever og veks ukontrollert. Det kan tenkast at sjukdomsforma kan helbredast viss ein kan lære immunsystemet korleis det skal - eller ikkje skal - reagere. 13.07.2016 11:00:00
Keisarsnitt i Bergen og på Vosshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Keisarsnitt-i-Bergen-og-på-Voss.aspxKeisarsnitt i Bergen og på Voss​Kvinner som skal ha planlagde keisarsnitt, kan få dette både på Kvinneklinikken i Bergen og på Voss sjukehus. 13.07.2016 08:00:00
Sigrid stortrivst som trainee på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/bemanningssenteret/Sider/Sigrid-stortrivst-som-trainée-på-Haukeland.aspxSigrid stortrivst som trainee på HaukelandTraineeprogrammet til Haukeland er blitt svært populært, og er no ein del av den ordinære drifta. Nytt av året er at programmet starta opp i juni i staden for august, og Sigrid Seim er ein av 32 nyutdanna sjukepleiarar som er i full gang med ny fast jobb.11.07.2016 07:00:00
Barnas fysioterapisenter og Turbo tilbyr nytt treningstilbud for unge vaksne nydiagnostisert med multippel sklerose (MS)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Nytt-treningstilbud-i-uke-34-for-unge-vaksne-nydiagnostisert-med-multippel-sklerose-(MS).aspxBarnas fysioterapisenter og Turbo tilbyr nytt treningstilbud for unge vaksne nydiagnostisert med multippel sklerose (MS)Det er i dag få treningstilbod til unge personar med MS i Bergensregionen. Etter samtalar og samarbeidsmøter med helsepersonell ved Nasjonal Kompetansetjeneste for multippel sklerose- MS ved Haukeland Universitetssjukehus og Innsatsteamet i Bergen kommune, er det tydelig at dette er noko som er etterspurt av unge personar med MS.08.07.2016 08:00:00
Fekk pulsklokker som skal hjelpe brystkreftpasientar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Fekk-pulsklokker-som-skal-hjelpe-brystkreftpasientar-.aspxFekk pulsklokker som skal hjelpe brystkreftpasientar Pusterommet ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) på Haukeland har fått 35 pulsklokker i gåve frå Fyllingen Håndball Elite og Aktiv mot kreft. Pulsklokkene skal i første omgang nyttast i ein forskingsstudie for pasientar med brystkreft. 07.07.2016 10:40:00
Scenesse - en oppdateringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Scenesse---en-oppdatering.aspxScenesse - en oppdateringI juni kunne en person fra Nederland, som den første i Europa, motta en sprøyte med Scenesse som var refundert av den nasjonale obligatoriske helseforsikringen. Mange land, inkludert Norge jobber nå for å få på plass nasjonale refusjonsordninger slik at legemiddelet kan tas i bruk.05.07.2016 12:00:00
Ledig stilling som rådgjevar ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabiliteringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Ledig-stilling-som-rådgjevar-ved-Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering.aspxLedig stilling som rådgjevar ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabiliteringKompetansesenteret har ledig 100 % stilling som rådgjevar ved funksjonen Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga). Søknadsfrist er 10. august 2016. 01.07.2016 09:00:00
Ledig rådgjevarstilling ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabiliteringhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Ledig-rådgjevar-stilling-ved-Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering.aspxLedig rådgjevarstilling ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabiliteringKompetansesenteret har ledig 100 % stilling som rådgjevar ved funksjonen Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga). Søknadsfrist er 10. august. 01.07.2016 09:00:00
Gi mor og og dei nyfødde barna rohttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/Gi-mor-og-og-dei-nyfødde-barna-ro.aspxGi mor og og dei nyfødde barna roDei aller første dagane med den nyfødde er det viktig at mor og barn får mest mogleg ro og kvile. Av hensyn til dette endrar KK no besøksprakis slik at slekt og venner må vente med besøk til mor og den nyfødde er komen heim. 30.06.2016 19:00:00
Nye millionar til ME-forsking på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-millionar-til-ME-forsking-på-Haukeland.aspxNye millionar til ME-forsking på HaukelandKavlifondet vidarefører sin støtte til ME-forskinga ved Haukeland universitetssjukehus. Det nye bidraget for dette året er på 4,75 millionar kroner.29.06.2016 22:00:00
Lab-info: Utgreiing av von Willebrand sjukdomhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-willebrand-sjukdom.aspxLab-info: Utgreiing av von Willebrand sjukdomFrå dato 27.06.16 utfører LKB analysering av von Willebrand faktor aktivitet (vWFAct) i tillegg til von Willebrand faktor antigen (vWFAg) og Faktor VIII (FVIII). Dette betyr at alle typar vWS kan detekterast ved LKB. Resultata vil bli vurdert og kommentert av lege før rapportering.29.06.2016 09:00:00
10 millionar til immunterapi mot krefthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/BSCC/Sider/10-millionar-til-immunterapi-mot-kreft.aspx10 millionar til immunterapi mot kreftBTO-prosjektet CryoIT har fått 10 millionar kroner i FORNY2020-støtte frå Forskingsrådet. Prosjektet vil utvikle ei ny form for immunterapi mot prostatakreft, og metoden kan justerast for å behandle fleire typar kreft. 29.06.2016 08:00:00
Endringer i tilbudet ved reise med rekvisisjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/pasientreiser/Sider/endringer-i-tilbudet-reise-med-rekvisisjon.aspxEndringer i tilbudet ved reise med rekvisisjon​Dersom du ikkje kan nytte vanleg rutetransport, kan du få rekvisisjon til di reise av behandlaren din eller av ditt lokale pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon inneber at pasientreisekontoret organiserer og dekker reisa for deg. Du betaler berre eigenandelen. 27.06.2016 13:00:00
Tilskot til kommunale prosjekt innan lindrande behandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Tilskot-til-kommunale-prosjekt-innan-lindrande-behandling.aspxTilskot til kommunale prosjekt innan lindrande behandlingI 2016 har 10 kommunar i Helseregion Vest fått statlege middel til palliative prosjekt. 27.06.2016 07:00:00
Ny kartlegging av norske APS I pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Ny-stor-kartlegging-av-norske-APS-I-pasienter.aspxNy kartlegging av norske APS I pasienterAPS I er en sjelden tilstand som skyldes en feil i AIRE genet. Genfeilen disponerer for en rekke autoimmune endokrinologiske sykdommer, der APS I foreligger om man har svikt i biskjoldbruskkjertelen, svikt i binyrebarken eller kroniske soppinfeksjoner. Forskere knyttet til ROAS har nå publisert en oversikt over alle norske pasienter med tilstanden.23.06.2016 12:00:00
Ny, felles opplæring for sommarvikarane http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ny,-felles-opplæring-for-sommarvikarane-.aspxNy, felles opplæring for sommarvikarane Alle sommarvikarane som snart inntar sjukehuset, har no fått felles opplæring før dei skal ut og jobbe i dei ulike avdelingane.23.06.2016 08:25:00
Velkomen til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering 21. september 2016.http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/Sider/Regional-tverrfagleg-forskingskonferanse-innan-rehabilitering-.aspxVelkomen til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering 21. september 2016.Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering inviterer leiarar, forskarar og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta, og samarbeidspartnarar ved universitet, høgskoler og kommunar til regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering. 23.06.2016 07:00:00
Spreiing frå tjukktarmskreft - genetiske variasjonar kan medførere ulik behandlingseffekthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/kreft/fotnoten/Sider/Spreiing-frå-tjukktarmskreft----genetiske-variasjonar-kan-medførere-ulik-behandlingseffekt.aspxSpreiing frå tjukktarmskreft - genetiske variasjonar kan medførere ulik behandlingseffektPasientar med store forskjellar mellom spreiingssvulstar til lever har større risiko for tilbakefall etter operasjon, på sikt kan denne kunnskapen kanskje hjelpe oss å velge ut kva pasientar som har mest nytte av operasjon, skriv Inger Marie Løes, overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk. 22.06.2016 07:00:00
Funn av multiresistent bakterie på Brannskadeavdelinga på Haukelandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/funn-av-bakteriar.aspxFunn av multiresistent bakterie på Brannskadeavdelinga på HaukelandSist fredag vart det påvist ein multiresistent variant av bakterien Acinetobacter baumannii hos fire pasientar på Brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus.21.06.2016 11:00:00
PKO-NYTT JUNI 2016http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/PKO-NYTT-JUNI-2016.aspxPKO-NYTT JUNI 2016I samband med bygginga av det nye Barne- og ungdoms-sjukehuset på Haukeland, flyttar Barneklinikken i månads­skiftet august/september 2016 midlertidig inn i eit nytt bygg på Haukelandsområdet, kalla Marie Joys' hus. 17.06.2016 11:00:00
Årleg gjennomgang av medikamentskrinet fullførthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Årleg-gjennomgang-av-medikamentskrinet-fullført.aspxÅrleg gjennomgang av medikamentskrinet fullførtDen årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført. I år er det ikkje gjort endringar i behandlingsalgoritmane. 17.06.2016 08:00:00
Sammenheng mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserørethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Sammenheng-mellom-søvnforstyrrelser-og-refluks-til-spiserøret.aspxSammenheng mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserøretDenne longitudinelle studien har undersøkt sammenhengen mellom søvnforstyrrelser og refluks til spiserøret. Studien er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og er utført av forskere fra HUNT forskningssenter og Karolinska Institutet.16.06.2016 10:00:00
Konsekvenser av delirium etter behandling for aortastenosehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Konsekvenser-av-delirium-etter-behandling-for-aortastenose.aspxKonsekvenser av delirium etter behandling for aortastenose​Eldre som opplevde akutt forvirring i dagene etter at de fikk innsatt en ny aortaklaff hadde redusert funksjonsnivå én måned etter behandlingen. Et halvt år senere påvirket derimot ikke slik delirium pasientenes funksjonsevne i særlig grad.16.06.2016 08:00:00
Lab-info: 5-HIAA i urin http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lab-info-5-HIAA-i-urin-.aspxLab-info: 5-HIAA i urin Analysen 5-HIAA (5-Hydroksyindoleddiksyre) i urin vert frå 13.06.2016 på ny utførd ved Hormonlaboratoriet.16.06.2016 07:00:00
10 millioner mennesker vil dø årlig av superbakterie i 2050http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/ASP/nyheter/Sider/Superbakterier-tar-liv.aspx10 millioner mennesker vil dø årlig av superbakterie i 2050Superbakterier vil ta ett liv hvert tredje sekund i 2050. En ny forskningsrapport slår fast at 10 millioner mennesker vil dø årlig som følge av antibiotikaresistente bakterier i 2050, skriver NRK Dokumentar. Forskerne kommer med utfordrende forslag og tiltak, for å forsøke å løse en av verdens største utfordringer! 13.06.2016 10:00:00
Pris til to unge helseforskararhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Pris-til-to-unge-helseforskarar.aspxPris til to unge helseforskararFrode S. Berven og Stian Knappskog får Søren Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange pasientar. 10.06.2016 20:00:00
Gjesteforelesning med Barbara Drewhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/Barbara-Drew-til-HiB.aspxGjesteforelesning med Barbara Drew​Professor Drew er invitert til Bergen 10. juni for å holde hovedforedraget ved vårens seminar for Klinisk master i sykepleie, kardiologisk sykepleie, Del I. Hun vil holde en «State oftheart» forelesning med både et historisk tilbakeblikk og fremtidsvisjoner for sykepleien generelt og kardiologisk sykepleie spesielt.10.06.2016 08:00:00
Ny artikkel. Utdanningsnivå og risiko for multippel sklerose i løpet av 50 år. En registerbasert søskenstudie http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-artikkel.-Utdanningsnivå-og-risiko-for-multippel-sklerose-i-løpet-av-50-år.-En-registerbasert-søskenstudie-.aspxNy artikkel. Utdanningsnivå og risiko for multippel sklerose i løpet av 50 år. En registerbasert søskenstudie En ny artikkel av Kjetil Bjørnevik (bilde), samarbeidspartnere ved flere nasjonale sykehus og kolleger ved nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og Norsk MS Register og Biobank, er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. 09.06.2016 10:00:00
Tildeling av midler til søvnrelatert forskning 2016http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Tildeling-av-midler-til-søvnrelatert-forskning-2016.aspxTildeling av midler til søvnrelatert forskning 2016SOVno gir årlig ut midler til søvnrelatert forskning. Målet er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge, og hver helseregion garanteres minst én bevilgning hvis det foreligger søknad. I år kom det tilsammen 8 søknader fordelt på ulike helseregioner og følgende prosjekter tildeles midler09.06.2016 08:00:00
Barseltilbod etter heimreise for kvinner utanfor Bergen kommunehttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Barseltilbud-etter-hjemreise-for-kvinner-utenfor-Bergen.aspxBarseltilbod etter heimreise for kvinner utanfor Bergen kommuneBarselkvinner og nyfødde frå andre kommuner enn Bergen vil kunne få tilbod om oppfølging frå jordmor etter heimreise frå KK. Sjå heimesida til din kommune eller snakk med di jordmor eller fastlege om dette. 08.06.2016 09:00:00
Brukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Brukar-pasienterfaringane-på-jobb-i-psykiatrien-.aspxBrukar pasienterfaringane på jobb i psykiatrien Da Oda Søilen Djupevåg (24) var som sjukast, såg ho ikkje for seg at ho nokon gong skulle kome i jobb. No er ho tilsett som erfaringskonsulent i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. 06.06.2016 12:00:00
CARDELIR-studie med internasjonale oppmerksomhethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hjerteavdelinga/procard/Sider/procard-med-internasjonale-oppmerksomhet.aspxCARDELIR-studie med internasjonale oppmerksomhetArtikler fra CARDELIR-studien har fått internasjonal oppmerksomhet.06.06.2016 07:00:00
KLB søker ny regional medarbeidar i Helse Stavanger føretaksområdehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/KLB-søker-ny-regional-medarbeidar-i-Helse-Stavanger-føretaksområde.aspxKLB søker ny regional medarbeidar i Helse Stavanger føretaksområdeKompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest søker ny medarbeidar til drift av sjukepleiarnettverk i Sør-Rogaland. 03.06.2016 11:00:00
Sett av tid til årets pasientkurshttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Sett-av-tid-til-årets-pasientkurs.aspxSett av tid til årets pasientkursTil høsten arrangerer NAPOS porfyrikurs for personer med PCT og deres pårørende. Kurset har et medisinsk og behandlingsmessig innhold der det er fokus på forebygging og framtidig behandling. Det blir også lagt vekt på at man skal treffe andre med samme diagnose.03.06.2016 09:00:00
Effekt av søvndeprivasjon på ledelsesevnehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Effekt-av-søvndeprivasjon-på-ledelsesevne.aspxEffekt av søvndeprivasjon på ledelsesevneI denne eksperimentelle studien ble det undersøkt hvordan søvndeprivasjon kan påvirke ledelsesevne hos offiserer i Sjøforsvaret. Studien er utført av forskere fra Sjøkrigsskolen og Universitetet i Bergen.02.06.2016 09:00:00
Epidemiologi og livskvalitet ved hypoparatyreoidisme i Norgehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Epidemiologi-og-livskvalitet-ved-hypoparatyreoidisme-i-Norge.aspxEpidemiologi og livskvalitet ved hypoparatyreoidisme i NorgeHypoparatyreoidisme er en hormonmangelsykdom som fører til for lavt kalsiumnivå (hypokalsemi). Forskere ved ROAS har nå publisert en ny landsomfattende studie om denne sykdommen.02.06.2016 08:00:00
Kvalitetspris til Christian Beislandhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvalitetspris-til-Christian-Beisland.aspxKvalitetspris til Christian BeislandHelse Vest sin kvalitetspris for 2016 gjekk til Christian Beisland og nyrekreftmiljøet i og rundt Avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus.01.06.2016 09:00:00
Resistente bakterier også hos friskehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/nyheter/Sider/Resistente-bakterier-også-hos-friske---FHI.aspxResistente bakterier også hos friskeFolkehelseinstituttet har kartlagt forekomsten av resistente bakterier i tarmfloraen hos friske mennesker. Hos en av ti friske ble det funnet slike bakterier. 31.05.2016 13:00:00
Snusbruk under graviditet er farleg for fosterethttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/Kvinneklinikken/Sider/svangerskap-og-snus.aspxSnusbruk under graviditet er farleg for fosteretSnusing i svangerskapet kan føre til alvorlege komplikasjonar som lav fødselsvekt, for tidleg fødsel og i verste fall dødfødsel. Derfor lanserer Helsedirektoratet ein ny kampanje for å informere om helserisikoen.30.05.2016 20:00:00

Nyheiter i RSS-format