Nyheitsarkiv

 

 

REM søvn atferdsforstyrrelse ved parkinsons sykdomhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/REM søvn atferdsforstyrrelse-ved-parkinsons-sykdom.aspxREM søvn atferdsforstyrrelse ved parkinsons sykdomREM søvn adferdsforstyrrelse er et vanlig symptom ved parkinsons sykdom. I denne longitudinelle studien har forskere fra Drammen sykehus fulgt over 90 pasienter med Parkinsons sykdom for å se på forløpet i REM-søvnatferdsforstyrrelse over tid.20.05.2015 22:00:00
Ny oversiktsartikkel. Miljøets betydning ved multippel sklerosehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Oversiktsartikkel.-Miljøets-betydning-ved-multippel-sklerose.aspxNy oversiktsartikkel. Miljøets betydning ved multippel skleroseSammen med andre forskere har Øivind Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en oversiktsartikkel om miljøets betydning ved multippel sklerose i Tidsskrift for Den norske legeforening.19.05.2015 22:00:00
Lab-info: Vevsprøver sendes til Fürst 18/5-12/6 http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vevsprover_Furst.aspxLab-info: Vevsprøver sendes til Fürst 18/5-12/6 Avdeling for patologi går over til nytt IKT fagsystem 29. mai. For å avlaste avdelinga vil vi i perioden 18. mai til 12. juni 2015 sende bort 50 eksterne vevsprøver kvar dag til Fürst Patologi i Oslo. 14.05.2015 22:00:00
Bruk av melatonin blant barn og unge i Norgehttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Bruk-av-melatonin-blant-barn-og-unge-i-Norge.aspxBruk av melatonin blant barn og unge i NorgeI denne studien har forskere fra Høgskolen i Hedmark, Folkehelseinstituttet og Senter for rus- og avhengighetsforskning brukt data fra det nasjonale reseptregisteret for å kartlegge bruk av melatonin blant barn og unge mellom 4-17 år i Norge i perioden fra 2004 til 2012.14.05.2015 22:00:00
Søvnproblemer hos småbarn og senere emosjonelle og adferdsvanskerhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-hos-småbarn-og-senere-emosjonelle-og-adferdsvansker.aspxSøvnproblemer hos småbarn og senere emosjonelle og adferdsvanskerForskere fra Folkehelseinstituttet Uni helse og California, har benyttet data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, og sett på om søvnproblemer som kort sovelengde og hyppige oppvåkninger hos 18 måneder gamle barn er assosiert med senere emosjonelle og adferdsvansker.14.05.2015 22:00:00
Regional tverrfagleg forskingskonferanse i Bergen 23. sept. 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regional-tverrfagleg-forskingskonferanse-i-Bergen-23.-sept.-2015.aspxRegional tverrfagleg forskingskonferanse i Bergen 23. sept. 2015Konferansen markerer etablering av Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering. Arrangørar er Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.12.05.2015 22:00:00
Psykiatribaby fyller ti århttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Psykiatribaby-fyller-ti-år.aspxPsykiatribaby fyller ti årSom første sjukehus i Noreg etablerte Haukeland og Helse Bergen i 2005 psykiatriambulanse. Etter ti år lever «babyen» i beste velgåande. Nyleg var det duka for bursdagsfeiring av tiåringen i Sandviken.11.05.2015 22:00:00
Ny studie. Ungdomstiden er sannsynligvis den viktigste perioden for vitamin D-inntak og senere MS-risikohttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Ungdomstiden-er-sannsynligvis-den-viktigste-perioden-for-vitamin-D-inntak-og-senere-MS-risiko.aspxNy studie. Ungdomstiden er sannsynligvis den viktigste perioden for vitamin D-inntak og senere MS-risikoMarianna Cortese (bilde) og medarbeidere har nylig publisert en studie om vitamin D som risikofaktor for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt det finnes en sårbar periode hvor lave vitamin D nivå er særlig viktig for senere sykdomsrisiko. 06.05.2015 22:00:00
Gode instruksjonsfilmar - ein rettleiarhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Gode-instruksjonsfilmar---ein-vegleiar.aspxGode instruksjonsfilmar - ein rettleiarKarde AS har med støtte frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utvikla ein rettleiar i å lage gode instruksjonsfilmar på ein enkel måte. Rettleiaren kan nyttast av alle som ynskjer å komme i gang med å lage instruksjonsfilmar. Dei fleste har allereie utstyr som kan nyttast.05.05.2015 22:00:00
Utsatt lansering av nytt legemiddel ved EPP http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Utsatt-lansering-av-nytt-legemiddel-ved-EPP-.aspxUtsatt lansering av nytt legemiddel ved EPP Scenesse® er et nytt legemiddel som øker pigmenteringen i huden og som virker som en antioksidant. Studier har vist at bruk av Scenesse® gav en viss lysbeskyttende effekt og økte tiden personer med EPP kunne ferdes ute. Legemiddelet har fått markedsføringstillatelse, men lanseringen av produktet er utsatt på ubestemt tid.03.05.2015 22:00:00
Viktig melding vedrørende florinefhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Viktig-melding-vedrørende-florinef.aspxViktig melding vedrørende florinefDet er som mange kjenner til leveranseproblemer for Florineftabletter og mange apotek har gått tom. Den seneste meldingen fra Legemiddelverket sier at nye leveranser kan forventes rundt 12. mai.03.05.2015 22:00:00
Bent Høie på Bergensbesøk http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Bent-Høie-på-Bergensbesøk-.aspxBent Høie på Bergensbesøk Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte mandag Haukeland universitetssjukehus. Ministeren var også på Kronstad DPS, der han fekk ei grundig orientering om den effektive behandlinga OCD-teamet tilbyr pasientar med tvangslidingar. 03.05.2015 22:00:00
Fagsamling og feiring av Ebola-prosjektethttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/Ebola/Sider/Fagsamling-og-feiring-av-Ebola-prosjektet.aspxFagsamling og feiring av Ebola-prosjektetI løpet av nokre hektiske veker før jul i fjor, vart meir enn 150 helsearbeidarar intervjua og nesten like mange kursa for Ebola-kamp. 45 av desse vart utvald til å gjere ein innsats i Sierra Leone. No er prosjektet avslutta og fredag fekk dei si velfortente ære av Helse Bergen og av leiinga i Helse Vest.27.04.2015 22:00:00
Dialogmeldingar http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Dialogmeldingar-.aspxDialogmeldingar Dialogmeldingar mellom fastlege og sjukehus. 26.04.2015 22:00:00
KOLS kalkulatoren - medisinråd på netthttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/KOLS-kalkulatoren.aspxKOLS kalkulatoren - medisinråd på nettBjarte Nore har saman med kollega Bernt Aarli ved Lungeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus laga eit dataprogram kolskalkulator.no som kan gjere det enklare for fastlegar å behandle KOLS -pasientar.26.04.2015 22:00:00
Sjølvstyrt behandling med Marevanhttp://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/Sjølvstyrt-behandling-med-Marevan.aspxSjølvstyrt behandling med MarevanPasientar med mekanisk klaffeprotese (aortaventil) får i dag tilbod om sjølvstyrt behandling med Marevan. 26.04.2015 22:00:00
20 år med hjelp til allergipasientarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/20-år-med-hjelp-til-allergipasientar.aspx20 år med hjelp til allergipasientar20. april 1995 tok Seksjon for klinisk spesialallergologi imot sin første pasient. Sidan den tid har seksjonen hjelpt tusenvis av pasientar med ulike typar allergi. Dei var også direkte årsak til at hostesafta Tuxi forsvann frå marknaden i 2007.23.04.2015 22:00:00
Arbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Arbeidstilsynet-krever-tiltak-for-bedre-arbeidsmiljø.aspxArbeidstilsynet krev tiltak for betre arbeidsmiljøArbeidstilsynet har gitt Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus varsel om pålegg for å sikre eit betre arbeidsmiljø. Varselet kom som følgje av eit tilsyn med bakgrunn i meldingar frå enkelte tilsette ved avdelinga. 23.04.2015 22:00:00
Utlysing av heil stilling for rådgjevar http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/Sider/Utlysing-av-heil-stilling-for-rådgjevar-.aspxUtlysing av heil stilling for rådgjevar Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering har ledig 100% stilling for rådgjevar. Stillinga vil ha fagutvikling og nettverksbygging som særskilde arbeidsområde.21.04.2015 22:00:00
SSM Stiftinga Sophies Minde lyser ut av midlar til utvikling og dokumentasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/Sider/SSM-Stiftelsen-Sophies-Minde-lysar-ut-av-midlar-til-utvikling-og-dokumentasjon.aspxSSM Stiftinga Sophies Minde lyser ut av midlar til utvikling og dokumentasjonStiftinga har sett av middel til finansiering av utviklings- og dokumentasjonsarbeider. Det kan bli gitt støtte til heile eller deler av arbeidet. 21.04.2015 22:00:00
SSM Stiftelsen Sophies Minde lyser ut av midlar til forskinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/SSM-Stiftelsen-Sophies-Minde-lysar-ut-av-midlar-til-forsking.aspxSSM Stiftelsen Sophies Minde lyser ut av midlar til forskingStiftinga sitt formål er å bidra til at personar med rørslehemming kan leve eit aktivt og sjølvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftinga har sett av middel til finansiering av doktorgradstipend eventuelt postdoktor stilling. Frist for søknad er 1.9.201521.04.2015 22:00:00
Søvnighet og insomni ved obstruktiv søvnapnéhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnighet-og-insomni-ved-obstruktiv-søvnapné.aspxSøvnighet og insomni ved obstruktiv søvnapnéForskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt hvordan symptomer på insomni og uttalt søvnighet på dagtid henger sammen med økende alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapné.16.04.2015 22:00:00
Kjernejournal - akutte porfyrisykdommer (AIP, PV og HCP)http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Kjernejournal.aspxKjernejournal - akutte porfyrisykdommer (AIP, PV og HCP)Innbyggerne i helseregion Vest-Norge, samt deler av helseregion Midt-Norge har per mars 2015 fått kjernejournal. Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. NAPOS anbefaler alle med akutt porfyrisykdom (AIP, PV eller HCP) eller som er genetisk disponert for akutt porfyrisykdom (påvist gjennom prediktiv test), å få registrert informasjon om sykdommen i sin kjernejournal. 16.04.2015 22:00:00
Oppdatert versjon av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Oppdatert-versjon-av-Nasjonalt-handlingsprogram-for-palliasjon-i-kreftomsorgen.aspxOppdatert versjon av Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenI slutten av mars blei Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen lagt ut av Helsedirektoratet i ny og oppdatert versjon.14.04.2015 22:00:00
Ny utgåve av Oxford Textbook of Palliative Nursinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-utgåve-av-Oxford-Textbook-of-Palliative-Nursing.aspxNy utgåve av Oxford Textbook of Palliative NursingFjerde utgåve av boka Oxford Textbook of Palliative Nursing er nå tilgjengeleg. Boka omhandler heile spekteret innan palliativ sjukepleie, frå diagnosetidspunkt av alvorleg sjukdom til pasienten sin død. 14.04.2015 22:00:00
Sjekk din mistenkelege føflekk på Hudavdelingahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hudavdelinga/Sider/Sjekk-din-mistenkelege-føflekk-på-Hudavdelinga.aspxSjekk din mistenkelege føflekk på HudavdelingaHar du ein mistenkeleg føflekk og er over 25 år? I anledning den nasjonale hudsjekkdagen 6. mai 2015 har vi undersøkingsdag kor du kan bestille time direkte hos ein hudlege hos oss på Haukeland. 13.04.2015 22:00:00
Var i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltarhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vil-ikkje-kalle-seg-heltar.aspxVar i Sierra Leone: Vil ikkje kalle seg heltar- Vi gjorde lite i forhold til dei lokale heltane som ofra seg i starten av epidemien. Lina og Jorunn er takknemlege for å ha vore ein del av Ebola-prosjektet til Helse Bergen, men dei syns ikkje oppdraget er ferdig enno. 11.04.2015 22:00:00
Inflammatoriske markører ved narkolepsihttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Inflammatoriske-markører-ved-narkolepsi.aspxInflammatoriske markører ved narkolepsi Mangel på våkenhet-fremmede hormon hypokretin ved narkolepsi kan være relatert til autoimmun ødeleggelse av hypokretin-produserende nevroner i hypotalamus. I denne studien ble det undersøkt om nivå av spesifikke inflammatoriske markører, cytokiner, er økt ved ulike stadier av narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom forskere fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Danmark, Italia og USA.09.04.2015 22:00:00
Disputas: Genetiske studier ved binyrebarksvikthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/organspesifikke-autoimmune-sjukdommar/nyheitsarkiv/Sider/Disputas-Genetiske-studier-ved-binyrebarksvikt.aspxDisputas: Genetiske studier ved binyrebarksviktIngeborg Brønstad disputerte 26. mars 2015. Hun forsvarte sin avhandling for graden ph.d (philosophae doctor) Genetics of autoimmune Addison's disease and congenital adrenal hyperplasia.08.04.2015 22:00:00
Når medisinen svikter. Valgte stamcellebehandlinghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Når-medisinen-svikter.-Valgte-stamcellebehandling.aspxNår medisinen svikter. Valgte stamcellebehandlingMS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen. Stamcellebehandling ved multippel sklerose ble beskrevet i en artikkel i Dagbladet 28. mars 2015.07.04.2015 22:00:00
Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2015http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Utlysning-av-midler-til-søvnrelatert-forskning-eller-formidling,-2015.aspxUtlysning av midler til søvnrelatert forskning 2015Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge. SOVno øremerker derfor i 2015 midler til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest. 30.03.2015 22:00:00
Stener Kvinnsland går av i augusthttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Kvinnsland-går-av-i-august.aspxStener Kvinnsland går av i augustStener Kvinnsland går av som administrerande direktør i Helse Bergen HF 31. august 2015. - Eg fyller 67 år i mai, og finn tida inne til å la andre overta roret, seier Kvinnsland.26.03.2015 23:00:00
Søvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvnproblemer-og-kognitive-vansker-ved-kronisk-utmattelsessyndrom.aspxSøvnproblemer og kognitive vansker ved kronisk utmattelsessyndromSøvnproblemer er et vanlig symptom rapportert ved kronisk utmattelsessyndrom, i tillegg opplever ungdom med dette syndromet ofte kognitive vansker. Om det kan være en sammenheng mellom søvnproblemene og kognitive vansker har blitt undersøkt i en ny studie utført av forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet.25.03.2015 23:00:00
Publiserer nye kvalitetsindikatorar http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Publiserer-nye-kvalitetsindikatorar-.aspxPubliserer nye kvalitetsindikatorar Helsenorge.no har i dag, torsdag 26. mars, publisert nye kvalitetsindikatorar. - Dei siste tala viser at vi er gode på nokre område, men også at vi har forbetringspotensiale, seier fagdirektør Alf Henrik Andreassen ved Haukeland universitetssjukehus.25.03.2015 23:00:00
Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Regionalt-tverrfagleg-forskingsnettverk-innan-rehabilitering-.aspxRegionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering etablerer eit regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering i Helse Vest.24.03.2015 23:00:00
Stipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Stipendiat-i-disability-studies---barns-oppvekst-ved-Institutt-for-sosialt-arbeid-og-helsevitenskap,-NTNU.aspxStipendiat i Disability studies - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNUVed Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap (ISH) er det ledig ei midlertidig stilling som stipendiat kopla til forskergruppa ‘Disability studies’ for ein periode på fire år med arbeidsplikt tilsvarande eitt årsverk.24.03.2015 23:00:00
Spesialsolkrem på blåresepthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Spesialsolkrem-på-blåresept.aspxSpesialsolkrem på blåreseptPersoner som har en porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet kan nå få foreskrevet en spesialutviklet solkrem, Reflectant Sun Screen, på blåresept. Resepten må skrives ut av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Solkremen har ikke forhåndsgodkjent refusjon i Norge, og det må søkes om individuell refusjon for å få refundert deler av kostnadene. Barn som får innvilget individuell refusjon får solkremen gratis.24.03.2015 23:00:00
Norge endrar ebolainnsatsenhttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Norge-endrar-ebolainnsatsen.aspxNorge endrar ebolainnsatsenNorge har bidratt med meir enn ein halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Talet på nye smitta har no gått veldig ned. Norge legg derfor om responsen i samarbeid med styresmaktene i landa og FN. Det betyr også at dei norske helsearbeidarane som Helse Bergen har rekruttert returnerer til Norge i slutten av mars.24.03.2015 23:00:00
Ny studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MShttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Ny-studie.-Redusert-ammeperiode-er-assosiert-med-risiko-for-MS.aspxNy studie. Redusert ammeperiode er assosiert med risiko for MSForskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.23.03.2015 23:00:00
Ni millionar får tuberkulose kvart århttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Ni-millionar-får-tuberkulose-kvart-år.aspxNi millionar får tuberkulose kvart årTysdag 24. mars er verdas tuberkulosedag. 9 millionar menneske blir sjuke med tuberkulose kvart år, og av desse mistar 1,5 millionar livet av sjukdommen. Om lag ein tredel av verdas befolkning er antatt smitta, i Noreg gjeld dette inntil 400 000 personar.23.03.2015 23:00:00
Nye Dr. Martens klar for pasientane http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Nye-Dr.-Martens-klar-for-pasientane-.aspxNye Dr. Martens klar for pasientane I mars i fjor flytta pasientane ut av Dr. Martens i Sandviken. Etter eitt år med oppussing har pasientane no fått nye, lyse og flotte lokale.23.03.2015 23:00:00
Ny fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets slutthttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Ny-fagrapport-om-lindrande-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt.aspxNy fagrapport om lindrande behandling og omsorg ved livets sluttHelsedirektoratet har på oppdrag frå helseminister Bent Høie ferdigstilt Fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt - å skape liv til dagene 23.03.2015 23:00:00
Søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/nyheter/Sider/Søvn,-døgnrytmer-og-idrettsprestasjon.aspxSøvn, døgnrytmer og idrettsprestasjonBåde søvndeprivasjon og tid på døgnet har en effekt på idrettsprestasjon. I denne artikkelen gir forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer en systematisk oversikt over studier som har undersøkt sammenheng mellom søvn, døgnrytmer og idrettsprestasjon.19.03.2015 23:00:00
Lab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultathttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/labinfo-Endra-rapportering-av-høge-D-dimer-analyseresultat.aspxLab-info: Endra rapportering av høge D-dimer analyseresultatFrå 23. mars 2015 vil LKB ikkje lenger gi ut eksakt tallverdi for D-dimer resultat når dette er høgare enn 4 mg/L. Dersom eit resultat er høgare enn 4 mg/L vil det bli rapportert som D-dimer > 4 mg/L. I spesielle tilfelle der rekvirent vurderer at eksakt tallverdi over 4 mg/L vil vere klinisk nyttig, kan ein få dette i området 4 - 20 mg/L ved å ringe 73136 (LKB) eller 76644 (KK) for å etterbestille ei fortynning av prøven.18.03.2015 23:00:00
Tilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestahttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/hab-rehab/nyheter/Sider/Tilskot-til-habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetenesta.aspxTilskot til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenestaHelsedirektoratet lyser ut tilskotsmiddel til habiliterings- og rehabiliteringstenestene i spesialisthelsetenesta. Desse midla erstattar tidlegare øyremerka middel til aktivitetar i ReHabiliteringsveka. Kort søknadsfrist 31.03.1517.03.2015 23:00:00
Stor forskjell i behandlingen av MS-pasienterhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/nyheiter/Sider/Stor-forskjell-i-behandlingen-av-MS--pasienter.aspxStor forskjell i behandlingen av MS-pasienterFor få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.17.03.2015 23:00:00
Vi byggjer ny kantine i Sentralblokkahttp://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Vi-byggjer-ny-kantine-i-Sentralblokka.aspxVi byggjer ny kantine i SentralblokkaFredag 13. mars stenger vi kafeteriaen i 3. et i Sentralblokka på grunn av byggarbeid. – Vi beklagar at mattilbodet vårt vil vere sterkt redusert fram mot nyopninga i august 2015, seier einingsleiar Britt Lerøy.16.03.2015 23:00:00
Nytt om innsending av porfyriprøverhttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/napos/nyheter/Sider/Nytt-om-innsending-av-porfyriprøver.aspxNytt om innsending av porfyriprøverEt oppdatert rekvisisjonsskjema for porfyri-relaterte analyser er nylig tatt i bruk. Det er her oppdatert hvilken type prøvemateriale (urin, blod, avføring) som må sendes inn ved kontroll. De ulike sjekklistene for årlig kontroll av porfyrisykdom er oppdatert tilsvarende. Det nye rekvisisjonsskjemaet og de oppdaterte sjekklistene finner du på www.napos.no.16.03.2015 23:00:00
Korleis forske meir og betre i framtida? http://www.helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Korleis-forske.aspxKorleis forske meir og betre i framtida? Er du oppteken av utvikling innan helseforsking og innovasjon i Norden, vil årets NRI-konferanse vere ein møtestad for å bli enda betre på det du driv med.15.03.2015 23:00:00
Prosjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorghttp://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nyheiter/Sider/Prosjektrapport-og-film-om-åndeleg-eksistensiell-omsorg.aspxProsjektrapport og film om åndeleg / eksistensiell omsorgSamarbeidsprosjektet om åndeleg/eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande pasientar i kommunehelsetenesta er nå fullført. Prosjektleiinga i Tysvær kommune har publisert sluttrapport og ein film om bruk av kartleggingsverktøyet HOPE. 15.03.2015 23:00:00

Nyheiter i RSS-format