Norsk senter for maritim medisin
NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar.

Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi registrerar førekomstar av sjukdom og ulukker til sjøs. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.

Radio Medico er ein del av senteret si operative verksemd.
     

 Kontaktinformasjon

Telefon

05300

​E-post

sjofartsmed@helse-bergen.no 

Opningstider 

Måndag-fredag, kl. 08.00-15.00

 

​Kontakt Radio Medico

Satellitt kortnr 32 
Telefon +47 51 68 36 01 
Telefaks +47 51 68 36 20 

 

Leiar - Norsk senter for maritim medisin

55 97 38 62 

 

Forskningssjef / Leiar Radio Medico

55 97 34 38​

 

Professor i maritim medisin

55 97 34 19

 

Kurskoordinator

Anne Gurd Lindrup 
481 18 040

 

Spesialkonsulent