Avdelingar 

A
Akuttmedisinsk seksjon
Akuttmottak
Alderspsykiatri, Seksjon for
Arealkoordinering
Assistert befruktning
Augeavdelinga
Autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi, Regionalt fagmiljø for
B
Barne- og ungdomssenter
Barnehagar
Barnekirurgisk post
Barneklinikken
Behandlingshjelpemiddel, seksjon for
Bemanningssenteret
Bjørgvin DPS
Blodbanken
Brannskadeavdelinga
Bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for
Brystdiagnostisk senter
Bustadkontoret
D
Dokumentasjonsavdelinga
Drift/teknisk divisjon
Drift/teknisk kundesenter
E
Endoforskning Vest
Ergoterapiavdelinga
F
Fag og utdanning, Seksjon for
Fagsenter administrative system
Forskings- og utviklingsavdelinga
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Fysioterapiavdelinga
Fødeseksjonen
Føretakssekretariatet
G
Gastro- og akuttkirurgi, Avdeling for
Gynekologi
H
Habiliteringstenesta for barn og unge
Habiliteringstenesta for vaksne
Haukeland hotell
Hjarteavdelinga
HMS-senteret
Hormonlaboratoriet
Hospitaldrift
Hudavdelinga
I
Immunologi og transfusjonsmedisin, avdeling for
Innkjøpsseksjonen
Intensivmedisinsk seksjon
Internasjonalt samarbeid, Avdeling for
J
Jobbfast
K
Karkirurgi, Avdeling for
Kirurgisk klinikk
Kirurgisk serviceklinikk (KSK)
Kjevekirurgisk avdeling
Klinisk ernæring, Avdeling for
Klinisk forskingspost
Kommunikasjonsavdelinga
Kompetansesenter for nefropatologi
Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri
Kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbilding, fMRI
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion vest
Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Avdeling for
Kronstad DPS
Kvinneklinikken
Kysthospitalet i Hagevik
L
Laboratorieklinikken
Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB)
Logopedtenesta
Lungeavdelinga
Lærings- og meistringssenteret i Bergen (LMS)
Lønns- og rekneskapsseksjonen
M
Mammografi
Medisinsk avdeling
Medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Senter for
Medisinsk servicedivisjon
Medisinsk-teknisk avdeling
Mikrobiologisk avdeling
Mottaksklinikken
N
Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling
Nasjonal kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdommar
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultrasonografi
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom
Nasjonalt kompetansesenter for leddprotesar
Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose (MS)
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar
Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Nevrokirurgisk avdeling
Nevroklinikken
Nevrologisk avdeling
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Norsk MS register & biobank
Norsk register for invasiv cardiologi
Norsk senter for dykkemedisin
Norsk senter for maritim medisin
O
Observasjonsposten
Ortopedisk avdeling
Ortopedisk klinikk
Ortopedisk rehabilitering, Avdeling for
P
Pasientbiblioteket
Pasientreiser, Avdeling for
Patologi, Avdeling for
Personal- og organisasjonsavdelinga
PET-senteret
Plastikkirurgi og brannskade, Avdeling for
Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Poliklinikk for overvekt
Prestetenesta
Prosjektkontoret
Psykiatrisk akuttmottak (PAM)
Psykiatrisk klinikk
Psykisk helsevern for barn og unge
Psykisk helsevern, Divisjon
Psykisk helsevern, Forskingsavdelinga
Psykoselidingar, Avdeling for
Psykosomatisk medisin, Klinikk for
R
Radiologisk avdeling
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Regionalt kompetansesenter for sjukehushygiene
Regionalt senter for hørsel og psykisk helse
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS)
ReHabiliteringsklinikken
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging
Revmatologisk avdeling
Rusmedisin, Avdeling for
S
Sarkomsenteret
Seksjon for forsking og innovasjon
Senter for genterapi
Senter for søvnmedisin
Sikkerheitspsykiatri, Klinikk for
Smertebehandling og palliasjon, Seksjon for
Sosionomavdelinga
Spiseforstyrringar, Seksjon for
Stemningslidingar, Avdeling for
Sterilsentralen
T
Teknisk avdeling
U
Urologi, Avdeling for
Utanlandsbehandling
V
Voss sjukehus
Y
Yrkesmedisinsk avdeling
Ytre miljø
Ø
Økonomi- og finansavdelinga
Økonomistyring, Seksjon for
Øyane DPS
Øyeavdeling sjå Augeavdelinga
Øyre-nase-halsavdelinga

 Andre oversikter

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram