Barneklinikken 
Barneklinikken er landet si nest største barneavdeling. Årleg blir om lag 4000 pasientar i alderen 0 til 15 år innlagt her, og avdelinga har om lag 3000 dagpasientar.

I tillegg kjem polikliniske pasientkonsultasjonar ved Dagpoliklinikken og ved Kveldspoliklinikk for øyeblikkeleg hjelp.

Barn og unge med kroniske sjukdommar blir følgt opp ved poliklinikk på Barneklinikken til dei er 18 år.

Barneklinikken har eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av barnesjukdommar. Ved Barneklinikken arbeider om lag 350 medarbeidarar, som gjer det dei kan for at tilbodet til barna skal bli best mogleg. 

Barneklinikken har Fellesmottak i første etasje. Alle pasientar som skal leggast inn blir tatt imot her.

Kontakt oss
Telefon 05300
Telefaks 55 97 51 47

Åpningstider 
Fellesmottak er ope alle dagar frå kl. 8 - 23. Gjeld berre pasientar som har tilvising frå fastlege eller legevakt.

Kveldspoliklinikken
er eit legevaktstilbod frå kl 18 - 23 alle dagar. Inngang Fellesmottak frå kl. 17.

Publisert 22.02.2010 10:40 | Endret  
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram