Kysthospitalet i Hagevik 


Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er ein del av Ortopedisk klinikk, og har status som spesialsjukehus innan planlagt ortopedisk kirurgi.

Kysthospitalet i Hagevik

Vi utfører årleg 1500 - 2000 inngrep innan følgjande kirurgiske fagfelt:

• protesekirurgi i hofte, kne og skuldre
• ryggkirurgi
• artroscopisk kirurgi

KiH er definert som forskings- og undervisningsavdeling under Universitetet i Bergen, med ansvar for utdanning av legar og sjukepleiepersonell innan sine spesialitetar.

Sjukehuset har i særlig grad kompetanse innan ryggkirurgi og tyngre protesekirurgi, og får hovudtyngda av denne pasientkategorien i Helse Vest.

I tillegg til den kirurgiske verksemda utfører poliklinisk avdeling kvart år omlag:

• 7 000 polikliniske konsultasjonar
• 14 000 radiologiske undersøkingar
Sjukehuset har eigen avdeling for fysioterapi med oppfølging og opptrening av pasientar.


Kontakt oss
Telefon 56 56 58 00
Telefaks 56 56 58 01
postmottak@helse-bergen.no
Åpningstider 
Visittider:
Måndag-fredag 18.00-20.00
Laurdag-søndag 13.00-15.00 og 18.00-20.00
 Underordna einingar

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Overordna einingar

The context topic could not be retrieved in the time allowed

Publisert 22.02.2010 13:26 | Endret  

 Relevante diagnosar

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Utfører behandlingar

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Utfører undersøkingar

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Ansvarleg for

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Aktuelle prosjekt

The context topic could not be retrieved in the time allowed

 Aktuelle aktivitetar

The context topic could not be retrieved in the time allowed
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram