Kysthospitalet i Hagevik 


Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit spesialsjukehus for planlagt ortopedisk kirurgi i Os, tre mil sør for Bergen. Sjukehuset er ein del av Ortopedisk klinikk, Helse Bergen, og utfører årleg 1600 - 1800 inngrep innan følgande kirurgiske fagfelt:

• protesekirurgi i hofte, kne og skuldre
• ryggkirurgi
• artroskopisk kirurgi
• andre operasjonar på muskel og skjelett

KiH er ei forskings- og undervisningsavdeling under Universitetet i Bergen, med ansvar for utdanning av legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, helsefagarbeidarar og radiografar.
Sjukehuset har i særlig grad kompetanse innan ryggkirurgi og tyngre protesekirurgi.

I tillegg til den kirurgiske verksemda utfører vi kvart år omlag:

• 9 000 polikliniske konsultasjonar (legevurderingar)
• 14 000 radiologiske undersøkingar


Publisert 22.02.2010 13:26 | Endret  

 Kontakt oss

Telefon 56 56 58 00
Telefaks 56 56 58 01
postmottak@helse-bergen.no

Visittider
måndag - fredag:
kl. 18 - 20
laurdag - søndag:
kl. 13 - 15 og kl. 18 - 20

Postadresse
Hagaviksbakken 25,
5217 Hagavik

Kart
Kysthospitalet

Gå til Vestlandspasienten.no for å sjå når du har time hos oss.

Kart

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram