Kvinneklinikken 


Grafisk element Kvinneklinikken
Fødeseksjonen Gynekologisk avdeling
Kvinneklinikken (KK) tek årleg i mot om lag 5000 fødande, men vi har også eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdommar generelt. Vi er rundt 500 medarbeidarar ved KK på Haukeland universitetssjukehus.

Parkering
Vi har få parkeringsplassar utanfor KK. Alle som skal til oss for avtalt time, bør rekne litt ekstra tid for å finne parkering. Vi håpar at dei som har moglegheit til å parkere andre stader gjer det, slik at dei få parkeringsplassane utanfor KK er ledig for dei pasientane og pårørande som treng det mest.

Parkeringsautomaten på parkeringsplassen mellom KK og Augeavdelinga er flytta inn ved hovudinngangen i Augebygget. Augebygget ligg vis-à-vis hovudinngangen på KK.

Meir praktisk informasjon


Kontakt oss
Telefon 55 97 42 00
Telefaks 55 97 49 68

Åpningstider 
Ekspedisjon: 7.30 - 20.00
Innleggingstelefon
for fødande

55 97 22 00
 

Ring FØR du reiser
til KK


For andre spørsmål:
55 97 42 00

Virtuell omvising
Kvinneklinikkens historie
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram