Forsking 

Mange av dei tilsette ved lungeavdelinga har forskingskompetanse, driv aktiv forsking og er med i "The Bergen Respiratory Research group". Gruppa vart starta i 1984 av professor Amund Gulsvik og har eit godt internasjonalt omdømme innanfor tema som førekomst, årsakar og førebygging av allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesjukdom. I 2007 vart gruppa kåra til "Årets forskningsgruppe" ved Universitetet i Bergen. I november 2011 gav Norsk Forskingsråd gruppa karakteren "Very Good to Excellent" i si evaluering.
På denne sida finn du ei liste over personar med medisinsk doktorgrad der kandidaten sjølv eller rettleiar har vore knytt til lungeavdelinga, og du finn ei liste over publikasjonar med forfattarar knytt til lungeavdelinga. 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram