Senter for Søvnmedisin 


 

Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus opna i mars 2011. Senteret ligg administrativt under Lungeavdelinga, men alle dei tre fagavdelingane som i dag driv utgreiing og behandling av søvnsjukdommar; lunge-, øyre-nase-hals- og nevrologi/nevrofysiologi, samarbeider om senteret. I tillegg er det knytt tannlækjarar og ein psykiater til senteret.

Senter for søvnmedisin utgreier og behandlar i hovudsak pasientar med respirasjonsrelaterte søvnsjukdommar og alvorlege hypersomniar og gjev desse ei overordna einsretta utgreiing og behandling. Alvorlege insomniar og døgnrytmeforstyrringar kan dersom det er kapasitet vurderast utgreidd med polysomnografi dersom tidlegare utgreiing og behandling ikkje har lukkast. Målet for avdelinga er å tilby pasientane ei best mogleg utgreiing og behandling. Ei unik samlokalisering av dei ulike fagavdelingane styrkjer  kompetansen innan klinisk søvnmedisin til beste for pasientgruppa.Kontakt oss
Telefon 55 97 40 70
senterforsovnmedisin@helse-bergen.no
Åpningstider 
Måndag - fredag
Kl. 08.00 - 15.30

Telefontid 
Måndag-fredag
Kl. 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
Publisert 12.01.2011 13:53 | Endret 15.01.2014 08:55 

 Søvn og søvnsjukdommar

 Søvnproblem?

Test deg sjølv her!

I denne nettbaserte testen kan du få tilbakemelding på kva søvnsjukdom du har og råd om kva behandling som er aktuell. Testen er utvikla av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno).
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram