For helsepersonell 

 
 

Råd om utredning og behandling av pasienter

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonsykdom som de har fått utenlands skal i utgangspunktet søke sin egen lege.

Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er her, som ellers, den lokale legevaktordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om malaria eller annen akutt, alvorlig tropesykdom, samtidig som det ikke er mulig, eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, vil det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.

Oppslagsverk
- Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus
WHO:Retningslinjer for behandling av malaria
- Behandling av malaria i Norge
- Parasittologisk diagnostikk
- WHOs anbefalinger for gulfeber vaksine og malariaprofylakse

Helsepersonell i Norge kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.


Publisert 06.06.2010 20:22 | Endret 07.04.2014 09:28 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram