Operasjon 

 

 


Operasjonsavdelinga på Voss har 4 operasjonsstover, der 2 av stovene er reservert ortopediske inngrep. Avdelinga legg vekt på å ha ein høg fagleg standard, der m.a. hygiene er særleg viktig.

 


Dei vanlegaste operasjonane er:

1.  Ortopedi: Hofte- og kneprotese, artroskopi, hallux 
     valgus, acromionreseksjon, fjerning av ostemat, fractura
     colli femoris, ankelbrot.

2.  Generell kirurgi: Cancerkirurgi, mammae reduksjon,
     laparaskopisk galle, haemorrhoider, carpal tunnel, varicer,
     lyskebrokk, Dupuytren-kontrakturer, pilonidal.

3.  Gyn.: Cysto - rectocele, hysterectomi,  endometrie-
     reseksjon, abort, abrasio, diagnostisk  laparaskopi,
     sectio, operasjonar på cyste/tumor i adnex,
     infertilitetsutredning. Enkelte kreftoperasjonar,
     slyngeoperasjonar for urinlekkasjoe ("TVT").

Talet på operasjonar kan variere litt, alt etter kor store og langvarige inngrepa er. I tillegg kjem eventuelle ØH - pasientar.

Fast tilsette i avdelinga er:
Leiar
Operasjonssjukepleiarar
Anestesisjukepleiarar
Hjelpepleiar
Assistentar

I tillegg til desse arbeider også andre i avdelinga, som, kirurgar, gynekologar og anestesilegar.

På vakt arbeider me også i kirurgisk poliklinikk ved behov. Avdelinga er sentral i traumebehandling/katastrofeberedskap ved sjukehuset.

Dersom du har spørsmål om avdelinga, kan du kontakte:
Leiar for operasjonsavdelinga ,tlf. 56 53 37 92.


Publisert 24.05.2010 16:03 | Endret 20.12.2012 09:11 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram