Krystallsyken (Benign paroksysmal posisjonsvertigo) 

 
Denne informasjonen er skrevet for deg som har BPPV eller "krystallsyken". Den tar ikke for seg andre sykdommer som kan lede til svimmelhet.
 

Hvordan vet jeg om jeg har BPPV?
Korte, kraftige anfall av karusellsvimmelhet som kommer i forbindelse med at du legger deg ned, setter deg opp eller snur deg i sengen kan gi mistanke om BPPV. Anfallene varer vanligvis bare i 10-20 sekunder, men du kan være noe svimmel og ustø når du er oppe og går . Diagnosen stilles ved at du oppsøker lege som gjør hodemanøvrer for å fremprovosere svimmelhetsanfallet. Legen vil kunne se at du blir svimmel og at du får noen spesielle, ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).

Hva skyldes BPPV?
Balanseorganet sitter i labyrinten i det indre øret. I labyrinten finnes sanseorganer som inneholder otolitter. Dette er ørsmå "steiner" eller kalsiumkarbonatkrystaller som sitter festet til en membran. Dersom otolittene løsner fra membranen, vil de kunne flytte seg omkring i labyrinten og irritere balanseorganet når du beveger på hodet. Dette skjer særlig når de havner i en del av labyrinten som kalles buegangene. Man kan gjøre hodebevegelser for å få otolittene ut av buegangene og på den måten bli kvitt symptomene.

Hvor vanlig er BPPV?
BPPV er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Man regner at 2-3 % opplever BPPV i løpet av livet. Sykdommen er vanligst hos eldre, men kan oppstå i alle aldre. Kvinner rammes noe oftere enn menn.

 Kategoriar

 Relevante einingar

 BehandlingarPublisert 13.05.2010 21:01 | Endret 13.05.2010 21:41 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram