Pasientkurs

Diabetes type 2

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

19.
september
2023
2 dagar
 1. 19. sep. 2023, 08:30 - 15:00
 2. 21. sep. 2023, 08:30 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 19. sep. 2023, 08:30 - 15:00
 2. 21. sep. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er eit samarbeid mellom medisinsk klinikk Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Diabetesforbundet Vestland og Lærings- og meistringssenteret.

Påmelding

Tilvisning frå eigen legeVennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstiltak.

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått diagnosen Diabetes 2 og dine pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta.  Du vil motta skriftleg bekreftelse om plass. 

Innlegg ved 

Lege, sjukepleiar, psykiatar, brukarrepresentant, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass diakonale sykehus

Presentasjonar

Diabetes type 2 startkursprogram (PDF)

En god start - Diabetes type 2 (PDF)
 

Kontakt

Andre datoar

 1. 6.
  januar
  2023
  2 dagar
 2. 12.
  januar
  2023
  2 dagar
 3. 7.
  februar
  2023
  2 dagar
 4. 21.
  februar
  2023
  2 dagar
 5. 7.
  mars
  2023
  2 dagar
 6. 21.
  mars
  2023
  2 dagar
 7. 11.
  april
  2023
  2 dagar
 8. 13.
  april
  2023
  2 dagar
 9. 9.
  mai
  2023
  2 dagar
 10. 6.
  juni
  2023
  2 dagar
 11. 26.
  september
  2023
  2 dagar
 12. 13.
  oktober
  2023
  2 dagar
 13. 24.
  oktober
  2023
  2 dagar
 14. 14.
  november
  2023
  2 dagar
 15. 21.
  november
  2023
  2 dagar
 16. 12.
  desember
  2023
  2 dagar
 17. 13.
  desember
  2023
  2 dagar