Fagkurs

Grunnkurs i palliasjon

Velkommen til Grunnkurs i palliasjon 04.04 og 05.04 2022

4.
april
2022
2 dagar
  1. 04. apr. 2022, 08:15 - 15:30
  2. 05. apr. 2022, 08:15 - 15:30
Delta

Tid og stad

Når

  1. 04. apr. 2022, 08:15 - 15:30
  2. 05. apr. 2022, 08:15 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Delta

Frist for påmelding: 30. mars 2022
Meld deg på kurset

Målgruppe

Ansatte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som jobber med alvorlig syke og døende pasienter.

Kunnskaper etter kurset

Etter kurset skal deltakerne ha fått:
Økt kunnskap om grunnleggende palliasjon og symptomlindring
  • Innblikk i kommunikasjon som verktøy
  • Økt forståelse for tverrfaglig tilnærming og samhandling
  • Mulighet til å reflektere over egne holdninger og utfordringer knyttet til arbeid med alvorlig syke og døende
  • Muligheter til å utveksle erfaringer og få inspirasjon til egen arbeidshverdag

Kursgodkjenning

Den norske Legeforening, Norsk Fagforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund

Program

Dag 1

08.15 - 08.25  Velkommen, Anne Watne og Lise Amundsen, Palliativt team, HUS
08.25 - 09.10  Møte med den palliative pasienten, Nina Hjorth, Overlege, Palliativt team, HUS
09.10 - 09.20  Pause
09.20 - 09.55  Holdninger og verdier - refleksjon og diskusjon, Sykehusprest HUS
09.55 – 10.05  Pause
10.05 – 11.45  Kartlegging og behandling av smerter og andre plagsomme symptom hos pasienter med alvorlig sykdom, Katrin Sigurdardottir, Overlege, Palliativt team, HUS
11.45 - 12.30  Lunsj
12.30 – 13.00  Ivaretakelse av pårørende, Åse Grøthe Kreftsykepleier/rådgiver, FoU HUS
13.00 – 13.30  Pasient og pårørendes rettigheter ved alvorlig sykdom, Sven Andrè Haug, Sosionom, Palliativt team, HUS
13:30 – 13.45  Pause. Kaffemat
13.45– 14.30  Fysioterapi i palliasjon, Lise Amundsen, Spesialfysioterapeut, Palliativt team, HUS
14.30 – 15.20  Tverrfaglighet i praksis. Presentasjon av kasuistikk. Diskusjon og refleksjon. Paneldebatt.
Ledet av Lise Amundsen, Palliativt team, HUS
15.20 – 15.30  Oppsummering

Dag 2

08.15 - 08.20  Velkommen
08.20 - 08.50  Nettverk og samhandling, Ann-Kristin Øren, Kreftsykepleier, Kompetansenter i lindrande behandling, Helseregion Vest
08.50 - 09.00  Samhandling mellom nivåene. Randi B. Johannessen, Kreftsykepleier, Palliativt team, HUS
09.00 – 09.10  Pause
09.10 - 09.40  Palliasjon til barn. Marianne S. Bentzen Kreftsykepleier, Palliativt team, HUS
09.40 - 10.25  Åndelige og eksistensielle utfordringer i palliativ omsorg. Sykehusprest, HUS
10.25 - 10.35  Pause
10.35 - 11.20  Psykologiske reaksjoner på alvorlig sykdom. Fredrik Hansen, psykologspesialist Palliativt team, HUS
11.20 - 11.50  Når er det nok? Refleksjon rundt behandlingsbegrensninger. Nadine Lorentzen, Overlege, Palliativt team, HUS
11.50 - 12.35  Lunch
12.35 - 13.50  Symptomlindring i livets siste fase. Katrin Sigurdardottir, Overlege, Palliativt team, HUS
13.50 - 14.05  Pause med kaffemat
14.05 – 15.15  Sykepleie til døende. Dødsfall på en sengepost / i hjemmet. Stell av den døde og hva skjer etterpå.
Knut Hope Gjerstad Spesialsykepleier Palliativ sengepost, HUS
15.15 – 15.30  Oppsummering og evaluering

Kontakt