Fagkurs

Hjertekurs for helsepersonell

Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer årlig et hjertekurs som går over fem dager. Dagene er temabaserte og du kan melde deg på en eller flere dager. Kurset er et tilbud til helsepersonell, i både primær- og spesialisthelsetjeneste

13.
november
2023
5 dagar
  1. 13. nov. 2023
  2. 14. nov. 2023
  3. 15. nov. 2023
  4. 16. nov. 2023
  5. 17. nov. 2023

Tid og stad

Når

  1. 13. nov. 2023
  2. 14. nov. 2023
  3. 15. nov. 2023
  4. 16. nov. 2023
  5. 17. nov. 2023

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Hjertesykdommer
Første dag gir en innføring i hjertets anatomi/fysiologi, hjertesvikt, hypertensjon og kvinner og hjertesykdom.  

Andre dag omhandler hjerterytmeforstyrrelser (arytmier), pacemaker, implanterbar hjertestarter (ICD), behandling av arytmier og hjertemedisiner. 

Tredje dag vil en lære om diagnostisering og behandling av koronar hjertesykdom, angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertekateterisering og utblokking av hjertets kransårer (PCI), hjerterehabilitering og delirium.  

Fjerde dag omhandler e-helsekompetanse, pasientstyrt Marevanbehandling, fysioterapi til hjertepasienter, CT-angiografi, medikamentetterlevelse, radiofrekvensablasjon (RFA) og synkope. 

Femte dag vil en få en innføring i hjertekirurgi, kateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI) og kateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffen (mitraclip), aortakirurgi, hjertebarn og hjertekirurgi i Etiopia. 

Kursavgift:
Enkelte dager (kr 900,- per dag). Hele uken (kr 3000,-). Kursavgift inkluderer lunsj, samt frukt, kaffe og te i pausene. 


Kontakt