Pasientkurs

Hofte og kneartrose kurs

Kurset gir informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet og høveleg treningsstrategi.

11.
september
2023
  1. 11. sep. 2023, 12:00 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 11. sep. 2023, 12:00 - 15:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Fysioterapiavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Ulriksdal 2, 4. etasje

Du må ha tilvising frå eigen lege


Tilvisinga sendast til

Ortopedisk avdeling

Haukeland universitetsjukehus
5021 Bergen.


Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Kurset er for personar med hofte og eller kne atrose 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi og te.  

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. 

Du vil motta skriftlig bekreftelse på plass.

Innlegg ved 

Ortoped og fysioterapeut.

Presentasjonar


 

Kontakt