Pasientkurs

IBS - Å leve med irritabel tarm

Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

22.
februar
2024
2 dagar
 1. 22. feb. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 23. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 22. feb. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 23. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk klinikk i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer – LMF, Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Lærings- og meistringssenteret.

Påmelding

Tilvisning frå eigen legeVed behov for følgjeperson skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstiltak.


Målgruppe 

Kurset er for personar med IBS/ og eller pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert. Lunsj basert på LavFODMAP-dietten. 

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekrefting om plass.

Pårørende oppfordres til å delta, meld frå i tilvisinga om pårørande deltar. 

Innlegg ved

Lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykiatar, manualterapeut og brukarrepresentant. 

Presentasjonar


Kontakt

Relevante behandlingar

Andre datoar

 1. 26.
  januar
  2023
  2 dagar
 2. 23.
  februar
  2023
  2 dagar
 3. 30.
  mars
  2023
  2 dagar
 4. 27.
  april
  2023
  2 dagar
 5. 11.
  mai
  2023
  2 dagar
 6. 15.
  juni
  2023
  2 dagar
 7. 24.
  august
  2023
  2 dagar
 8. 28.
  september
  2023
  2 dagar
 9. 26.
  oktober
  2023
  2 dagar
 10. 25.
  april
  2024
  2 dagar
 11. 13.
  juni
  2024
  2 dagar
 12. 29.
  august
  2024
  2 dagar
 13. 24.
  oktober
  2024
  2 dagar
 14. 12.
  desember
  2024
  2 dagar