Pasientkurs

ICD - Å leve med hjartestartar

Kurset gir kunnskap om sjukdom og behandling. Du får treffe andre i same situasjon og moglegheit til erfaringsutveksling.

22.
november
2022
2 dagar
  1. 22. nov. 2022, 14:00 - 18:30
  2. 23. nov. 2022, 09:00 - 13:30

Tid og stad

Når

  1. 22. nov. 2022, 14:00 - 18:30
  2. 23. nov. 2022, 09:00 - 13:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Opplæringsprogrammet er eit samarbeid mellom Hjarteavdelinga Haukeland universitetssjukehus og Landsforeningen for hjerte og lungesjuke ( LHL) ICD gruppen.

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege (pdf).

Haukeland universitetssjukehus
v/Dokumentasjonsavdelinga
5021 Bergen


Gruppebasert opplæringstilbud 

Målgruppe

Kurset er for pasientar med ICD og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Det er ikkje matservering, men det er moglegheit for å få kjøpa kaffi.

Matpause er satt opp begge dagar, men du må hugse på å ta med matpakke.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Lege, sjukepleiar, brukarmedverkar og fysioterapeut. 

Kontaktinformasjon

For fleire spørsmål om kurset, kontakt Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus

Tone M. Norekvål, Sjukepleiar, professor
 
Kristin J. Ramstad, Spesialsjukepleiar 

Hjartepost 1, tlf:  55 97 36 51 

Kontakt