Pasientkurs

Lipødem

Kurset er en del av det konservative behandlingsopplegget i Lipødemstudien og skal bidra til at pasienter med lipødem får økt kunnskap om livsmestring, kosthold, trening, kompresjon og kirurgi som ledd i behandlingen av lipødem. Kurset er forbehold pasien

21.
november
2023
  1. 21. nov. 2023, 08:30 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 21. nov. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbudet er utviklet av rehabiliteringstjenesten HDS, i samarbeid med brukar og Lærings- og meistringsenteret i Bergen.

Adresse for henvisning

Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Rehabiliteringstjenesten

Ulriksdal 8

5009 Bergen
Gruppebasert opplæringstilbud

Målgruppe

Kurset er forbehold pasienter som er inkludert i studien: Kirurgisk behandling av lipødem i Norge

Kostander

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og enkel servering er inkludert

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Innlegg ved

Lege, ernæringsfysiolig, fysioterapeit og brukerrepresentant.

Parkering

Det er mulig å parkere mot betaling i Ulriksdal Helspark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Dikonale Sjukehus

Kontakt

    Rehabiliteringtjenesten HDS

Andre datoar

  1. 26.
    september
    2023