Fagkurs

Møteplass innan habilitering og rehabilitering 24. oktober 2023

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, saman med arbeidsutvalet for møteplassen i Helse Bergen HF-område, ønskjer velkommen til Møteplass innan habilitering og rehabilitering 24. oktober.

24.
oktober
2023
  1. 24. okt. 2023, 08:30 - 15:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 24. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Deltageravgift kr 500

Program

08:30- 09:00

Registrering med kaffi / te
 

09:00- 09:10

Velkommen til Møteplassen
Joanna A. Hauken, rådgivar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 

09:10- 09:50

Samarbeid, samhandling og dei ulike koordinatorordningane - får pasientar og brukarar den hjelpa dei treng og til rett tid? 
Turid Måseide, seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Vestland  
 

09:50 -  09:55

Beinstrekk
 

09:55 -  10:30

Koordinator og barnekoordinator: «rett person, på rett stad til rett tid»: Pågåande arbeidsprosessar og ansvar
Silje Merkesvik, systemkoordinator Koordinerende eining, ergoterapeut barn og unge, Helse meistring og rehabilitering, Øygarden kommune
 

10:30-11:05

Status for prosjektet «Koordinator i spesialisthelsetenesta»
Cathrine Nøttingnes, rådgivar, Regionalt kompetansesenter for rehabilitering og habilitering, Helse Vest 
 

11:05 - 11:15

Kaffipause / beinstrekk
 

11:15- 12:15

«Det skal virke – det skal vare».  Hvordan jobbe sammen med pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering/ habilitering til å nå sine ønsker om bedre hverdager og økt funksjonsnivå?  
Gerd Kvale, Professor i klinisk psykologi, UiB, Spesialrådgivar i Divisjon for psykisk helse, HUS og Spesialrådgivar i Helse i Hardanger
 

12:15- 13:00

Myldretid med lunsj
 

13:00 -14:15

Kulturmøte: Byggja bruer, tillit og helsekompetanse
Egil Kaberuka Nielsen, leiar, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune
 

14:15- 14:55

Ulike brukarar, ulike behov: korleis byggja gode relasjonar? Kasuistikkar og drøfting.
Egil Kaberuka Nielsen, leiar, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune 
 

14:55-15:00

Avslutning og evaluering
Forbetringar, forslag Møteplassen 2024
 
Det tas atterhald om mindre endringar i programmet
 
Møteplassen arrangerast av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med arbeidsutvalget for Møteplassen for habilitering og rehabilitering, Helse Bergen HF- område. 

Kontakt