Pasientkurs

MS-Kurs for nydiagnostiserte og pårørand

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tid og stad

Når

Temagarer for mennesker med diagnostisert MS med planlagt dato 9 og 10 februar 2022 er dessverre avlyst. Dette pga fortsatt høyt smittetrykk av Corona i samfunnet. Vi håper å kunne gjennomføre dagene seinere i vår. Informasjon kommer

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevroklinikken i samarbeid med Lærings og meistringssenteret.

Du må ha tilvising frå eigen lege.

Pasientar / pårørande kan melde seg på ved å sende e-post til: anne.skar@helse-bergen.no

Telefon 55 97 60 76 / 55 97 51 23 / 55 97 55 03

Tilvisning sendast:
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert undervisningstilbud. 

Målgruppe

Kurs for personar som nyleg har fått diagnosen MS og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, psykolog og brukermedvirker. 

Presentasjonar


 

Kontakt

Relevante behandlingar