Pasientkurs

MS-oppdateringskurs

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

8.
oktober
2021
  1. 08. okt. 2021, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 08. okt. 2021, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevroklinikken i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret.

Tilvisnin

Du må ha tilvising frå eigen lege.

Pasientar / pårørande kan melde seg på ved å sende e-post til: anne.skar@helse-bergen.no

Telefon 55 97 60 76 / 55 97 51 23 / 55 97 55 03

Tilvisning sendast:
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert undervisningstilbud. 


 

- du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå eigen lege.

Pasientar / pårørande kan melde seg på ved å sende e-post til: anne.skar@helse-bergen.no

Telefon 55 97 60 76 / 55 97 51 23 / 55 97 55 03

Tilvisning sendast:
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gebasert undervisningstilbud. 

Målgruppe

Kurs for personar med diagnosen MS og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Nevrolog, Uroterapeut, psykolog, sjukepleiar og  brukarmedverkar.

Presentasjonar


 

Kontakt

Relevante behandlingar