Pasientkurs

Myelomatose

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

12.
september
2023
2 dagar
  1. 12. sep. 2023, 10:00 - 15:00
  2. 13. sep. 2023, 10:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 12. sep. 2023, 10:00 - 15:00
  2. 13. sep. 2023, 10:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utviklet av Avdeling for blodsjukdommar Haukeland universitetssjukehus og Margen, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbud

Målgruppe

Kurs for personar med myelomatose og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass. Meld frå om pårørande deltar. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og brukermedverkar. 


Parkering

Det er parkering mot betaling ved Haukeland Universitetssjukehus ved Sentralblokka og ved pasienthotellet.

Kontakt