Nasjonalt samarbeidsmøte protonterapi

I 2024 og 2025 starter vi opp med protonbehandling i Norge. Det nasjonale virksomhetsprosjektet inviterer nå til nasjonalt samarbeidsmøte for protonterapi.

Passert
6.
mars
2024
 1. 06. mars 2024, 08:30 - 17:00

Tid og stad

Når

 1. 06. mars 2024, 08:30 - 17:00

Kvar

Oslo (møterom kommer)

Påmelding

Frist for påmelding: 23. feb. 2024, 23:00

Arrangementet er for klinikere, fysikere og biologer som arbeider i klinikk og/eller med forskning. 

Samlingen starter med felles middag 5. mars kl. 20:00. Vennligst angi om du vil delta på middagen ved påmelding. 

Program 6. mars 

 • 8:30 – 11:00 Presentasjon og diskusjon av planlagte kliniske studier protonterapi. Ved Marianne Guren og Ása Karlsdottir 
 • 11:00 – 12:00 Translasjonsforskning i kliniske protonterapistudier 
  Ved internasjonal foredragsholder (navn kommer)
 • 12:00 – 13:00 Lunsj
 • 13:00 – 15:00 Workshop: Introduksjon og gruppediskusjoner
  Introduksjon til workshop. Det deles deretter inn i tumorgrupper 
  (hode/hals, lunge, GI, hjerne) som skal diskutere ideer til 
  translasjonsforskning og tilhørende preklinisk forskning.
 • 15:00 – 17:00 Diskusjon i plenum om ideer, muligheter, utfordringer og videre planer. 

Velkommen med!