Pasientkurs

Nevrofibromatose NF 1

Eit lærings- og meistringstilbod til personar og pårørande med Nevrofibrimatose NF 1.

9.
desember
2022
  1. 09. des. 2022, 09:30 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 09. des. 2022, 09:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av nevrologisk poliklinikk, i samarbeid med brukar og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Påmelding


Trykk på lenken for å komme til tilvisningsskjema

Du må ha  tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbudMålgruppe

Kurset er for deg eller de som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen nevrofibromatose . 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, sosionom og brukarmedverkar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og parkeringsanlegga over gaten og ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kontakt