Fagkurs

Nytt og nyttig

Praksiskonsulentane startar opp att med møte mellom fastlegar og spesialisthelsetenesta. Vi ønsker alle fastlegar i Helse Bergen sitt nedslagsfelt velkomne.

22.
mars
2023
  1. 22. mars 2023, 17:00 - 19:00

Tid og stad

Når

  1. 22. mars 2023, 17:00 - 19:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Allmennmedisin

Arrangør

Praksiskonsulentane

Program

17.00 - Velkommen ved Randi-Louise Møgster, assisterende direktør i Helse Bergen 

17.10 - Brystdiagnostisk senter, Kul i brystet? Når og hvordan henvise til brystdiagnostikk/mammografi - Hildegunn Siw Aase 

17.25 - Laboratoriet, Jørn Sagen, avdelingsdirektør ved MBF 

17.45-18.00 - Pause 

18.00 - Ortopedisk avdeling, Artrose, Thorbjørn Kristensen 

18.15 - Avdeling for rusmedisin/Trappned.no - Christian Ohldieck/Svein Schøtschift 

18.35 - Poliklinikk for overvekt, SGLT-2 hemmere og overvekt, Paal Methlie