Pasientkurs

PHARC

Kurset gir kunnskap om PHARC og støtte til mestring i kvardagen.

9.
november
2023
  1. 09. nov. 2023, 10:00 - 14:30

Tid og stad

Når

  1. 09. nov. 2023, 10:00 - 14:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevrologisk avdeling; Lærings og meistringssenteret

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Dersom du har behov for ledsager skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising til lærings- og meistringskurs (pdf) 
 
Tilvisning sendes til: 
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
Postboks 1400
5021 Bergen


Gruppebasert opplæringstilbud.

Målgruppe

Kurs for deg som har PHARC  og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Du må selv bestille tolk/følgeperson frå NAV Hjelpemiddelsentralen v/tolketenesta utfrå ditt behov.

Innlegg ved 

Lege, rådgiver ved Statped.

Presentasjonar


Kontakt