Protonseminar om forsking

Intensjon med seminaret er at forskingsmiljøa i og nær protonforsking i Bergen møtast for å dele sin kunnskap, sjå mogleg samarbeid og nye prosjekt. Inviterte foredragshaldarar inspirerer til potensielle framtidige prosjekt.

Passert
21.
mars
2024
 1. 21. mars 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 21. mars 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Arrangør: HUS, HVL og UiB.

Kvar

Sted: Auditoriet, Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Campus.

Påmelding

Frist for påmelding: 14. mars 2024, 12:00

Målgruppe

Forskarar og klinikarar som arbeider innan protonforsking og kliniske studier, samt andre som er interessert i forsking innan protonterapi.

Foreløpig program per 14. mars

Velkommen til protonseminar om forskning

 • Oddbjørn Straume, Avdelingsdirektør Kreftavdelinga HUS
 • Gottfried Greve, Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger UiB
 • HVL

Sesjon 1: Status for protonforsking i Noreg og i Bergen

Ordstyrer: Kirsten Bolstad, Kreftavdelinga HUS

 • Status og planar for kliniske studier i Noreg og Bergen
  • Jon Espen Dale, Kreftavdelinga HUS
 • Status og planar for translasjonsforsking i Noreg og Bergen
  • Liv Hysing, Kreftavdelinga HUS
 • Kva infrastruktur finst i protonbygget; celler, dyr, forskingsrom, MR, CT, fysikkrom etc.
  • John Einar Thorsheim, Prosjektkontoret HUS
 • Finansiering av protonforsking: Kreftforeningen, KLINBEFORSK, Trond Mohn m.fl.
  • Camilla Stokkevåg, Kreftavdelinga HUS
 • Comprehensive Cancer Center - kva er det og kva krevast på forskingssida?
  • Kirsten Bolstad, Kreftavdelinga HUS

Ordstyrer: Kari Fredheim, Kreftavdelinga HUS

 • Biobanking og molekylære  analysar
  • Stian Knappskog, UiB
 • Utvikling av nye PET-tracere kopla mot proton/stråling
  • Cecilie Brekke Rygh, Radiologisk avdeling HUS
 • Forskings PACS
  • Hauke Bartsch, FOU avdelinga HUS
 • Presisjonssegmentering av gliomer og omliggende strukturer/vev i multiparametrisk MRI – hvordan? og hvorfor?  
  • Arvid Lundervold, Mohn Medical Imaging and Visualization Centre

Lunsj for de som har meldt seg på

Ordstyrer: Dieter Röhrich, UiB

 • Update on Preclinical studies on proton Flash-RT (digital presentasjon)
  • Elke Beyreuther, OncoRay
 • In vivo proton irradiation experiments at the Danish Centre for Proton Therapy (DCPT) and plans for preclinical proton research at UiO/OUS
  • Olga Zlygosteva, UiO
 • Do we need PTV margins in proton therapy … and what about proton arc?
  • Erik Korevaar, University of Groningen

Ordstyrer: Kristian Ytre-Hauge, UiB

 • Improving current treatments of locally advanced rectal cancer through online adaptive radiotherapy with intensified chemotherapy
  • Johanna Austrheim Hundvin, HUS/UiB
 • Improving photon and proton radiotherapy of locally advanced non-small cell lung cancer
  • Kristine Fjellanger, HUS/UiB
 • Targeting risk of toxicity following childhood cancer by introducing biologically optimized proton therapy
  • Andreas Handeland, HUS/UiB
 • Strålebogeterapi med proton, resultat frå ein proton vs VMAT samanlikningstudie, og status rundt forskninga i Bergen
  • Helge Henjum, Post.Doc UiB
 • Use of interim PET imaging for improved precision and biological effectiveness in proton therapy
  • Guillermo Garrido Hernandez, NTNU
 • AI-enhanced image reconstruction for the NOVO project
  • Lena Marie Setterdahl, HVL
 • Neutron imaging with the prototype detectors of the NOVO project
  • Hunter Nathaniel Ratliff, Post.Doc HVL

Programkomitéen består av

HUS: Liv Hysing, Jon Espen Dale, Kari Fredheim, Kari Sollesnes, Cecilie Brekke Rygh, Kirsten Bolstad

UiB: Dieter Rörich, Kristian Ytre-Hauge, Stian Knappskog

HVL: Ilker Meric


Seminaret er gratis, men det er ønskeleg med påmelding for å sikre at det er nok lunsj til alle som deltek.

Velkommen!

Kontakt

Protonbygget i Bergen

Protonbygget vert no reist i Haukelandsbakken, og skal stå klart til å ta i mot pasientar i 2025.

Les meir
En hvit bygning med en bil parkert foran