Fagkurs

Forskingskonferanse innan rehabilitering 18. oktober 2023

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, arangerer forskningkonferanse for deg som jobber innan rehabilitering 18. oktober 2023 i Bergen.

18.
oktober
2023
  1. 18. okt. 2023, 09:30 - 16:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 18. okt. 2023, 09:30 - 16:00

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Deltakaravgift kr 900

Program

09:30 – 10:00   
Registrering med kaffi/te 

 

10:00 – 10:10 

Velkommen til forskingskonferanse innan rehabilitering
Vegard Pihl Moen, PhD/ forskar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
                           
10:10 – 10:30   
Innovasjon for en bærekraftig helsetjeneste
Anne Marie Lunde Husebø, professor Universitetet i Stavanger
 
10:30 – 11:30 
Sesjon 1. Sesjonsleiar: Anja Bang, Bergen kommune
 
Kompleksitet og barrierer for samhandling i rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå
Randi Skumsnes, offentlig sektor Ph.D.- kandidat , Stavanger kommune og VID vitenskapelige høgskole
 
Tilrettelegging for helsekompetanse, læring og mestring
Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)/ Ph.D. - stipendiat, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 
Helse, funksjon og mestring: en studie med pasientrapporterte data og registerdata 
Anne Mette Gravaas Berget, Ph.D. - kandidat, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 
 
11:30 – 12:20 
Myldretid med lunsj 
 
12:20 – 13:20 

Sesjon 2. Sesjonsleiar: Merethe Hustoft, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 

Return to work interventions for workers on sick leave due to musculoskeletal disorders. Evaluation of motivational interviewing and a stratified vocational advice intervention 
Fiona Aanesen, Forsker, Dr.phil. Statens arbeidsmiljøinstitutt
 
Kvalitet i rehabiliteringstjenester for pasienter med muskelskjelettskader, - sykdommer og -plager
Anne-Lene Sand-Svartrud, Ph.D. postdok., forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og 
REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer
 
Retur til idrett etter korsbåndsoperasjon – når er pasientene klare?
Anne Gro Heyn Faleide, Ph.D. postdok., Universitet i Bergen og spesialfysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 
13:20 – 13:40 
Kaffepause/beinstrekk
 
13:40 – 14:40 

Sesjon 3. Sesjonsleiar: Stein Arne Rimehaug, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst

Pakkeforløp innen psykiske helsetjenester?
Tine Nesbø Tørseth, Ph.D. forsker III NORCE

Digital behandling av kognitive vansker etter depresjon
Sunniva Brurok Myklebost, Ph.D., psykolog og postdok. ved forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Seksjon for forskningsdrevet innovasjon, Haukeland universitetssjukehus

Psyken – et verktøy for å mestre psykiske plager
Marthe Brurok Myklebost, psykolog, eMeistring og allmenn poliklinikk ved Tertnes, Bjørgvin DPS
Reidar Nævdal, psykologspesialist og Ph.D. kandidat Forhelse, Helse Bergen

 
14:40 – 14:55 
Beinstrekk
 
14:55 – 15:55
Sesjon 4. Sesjonsleiar: Tarja Kvalheim, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
 
Afasi etter hjerneslag – prognoser og konsekvenser
Hedda Døli, Ph.D, seniorrådgiver og logoped ved Avdeling for ervervet hjerneskade, Statped
 
Å gå med cerebral parese som voksen
Beate Eltarvåg Gjesdal, førsteamanuensis Høgskolen på Vestlandet, Digital pedagog NLA
 
Tidlig rehabilitering av intensivpasienter - presentasjon av den norske versjonen av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)
Charlotte Schanke, fysioterapeut, MSc., spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst
 
15:55 -16:00   
Avslutning
 
 
Det tas attehald om mindre endringar i programmet
 
Medlemmer av programkomiteen 2023: Graziella Van den Bergh, Ylva Hiorth, Anja Bang, Tarja Kvalheim, Stein Arne Rimehaug, Randi Skumsnes, Merethe Hustoft, Edith Victoria Lunde, Vegard Pihl Moen
 


Kontakt