Velkommen til opning av Regionalt senter for kjønnsinkonguens

Barne -og ungdomsklinikken har fått på plass eit nytt behandlingstilbod til barn, unge og deira pårørande, og det må markerast! Vi feirar med musikk, informasjon, helsingar, ballongar og bollar.

Passert
15.
februar
2024
 1. 15. feb. 2024, 11:00 - 12:00

Tid og stad

Når

 1. 15. feb. 2024, 11:00 - 12:00

Kvar

Mingletrappa i Glasblokkene
To glade ungdommar
Vi ønskjer alle interesserte velkommen, fra Hauge i sør til Nordfjordeid i nord!

Senteret inviterer pasient- og brukerorganisasjonar, samarbeidspartnarar i kommunar og helseforetakene til å bli med på markeringa. Er du på jobb denne dagen på Haukeland, ta gjerne med matpakka di og slå deg ned i mingletrappa saman med oss.  

Du kan også vere med på opninga digitalt. https://vimeo.com/event/4035009

Program 11:00 -12:00 

Velkommen  

 • Helsing Maria Vollsæter, Klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken 

 • Musikalsk innslag ved musikkterapistudenter Eik Næsgaard og Johan Marøy
   
 • Helsing frå  Clara Gjesdal, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus. 

 • Kort presentasjon av det nye regionale senteret for kjønnsinkongruens - Koordinator Runa Kongsvik, psykologspesialist Mee Ra Lee og musikkterapistudent Julie Liisberg 
   
 • Helsingar frå pasientorganisasjonar:
   -Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønninkongruens (PKI) 
  -Tonje Lygre, Regionallagsleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)
  -Mary-Ann Mostraum, foreldrekontakt i HBRS 
   
 • Musikalsk innslag v/ musikkterapistudentane 
   

12:00: Lett servering så langt det rekk

Stad:  Mingletrappa i foajeen i Glasblokkene 

Her kan du lese meir om Regionalt senter for kjønnsinkongruens