Fagkurs

Regionalt tverrfagleg webinar innan lungerehabilitering

Webinar om rehabilitering ved lungesjukdom.

29.
september
2022
  1. 29. sep. 2022, 12:00 - 15:00
Delta:

Tid og stad

Når

  1. 29. sep. 2022, 12:00 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Spesialitet

Lungesykdommer

Arrangør

I samarbeid med regionalt nettverk innan rehabiliterng for personar med lungesjukdom.

Delta:

Frist for påmelding: 27. sep. 2022
Meld deg på webinaret

Deltakeravgift

Ingen deltakeravgift, men påmelding er nødvendig. Lenke til webinar vil bli tilsendt når det nærmar seg.

PROGRAM

12:00 - 12:15

Velkommen til webinaret. 
Joanna A. Hauken, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

12:15 - 12:30

"Retten til å puste". 
Atle Lunde, Regionalt brukarutval i Helse Vest

12:30 - 12:50

Nasjonalfaglig retningslinje for KOLS
Bente Frisk, førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet, spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

12:50 - 13:00

Pause

13:00 - 13:20

Nasjonalt kolsråds kartlegging av lungerehabiliteringstilbud for pasientar med KOLS i norske kommunar, 
Bente Frisk

13:20 - 13:40

Leve godt med KOLS
Kommunalt friskliv- og mestringstilbud tilbud til personar med KOLS og annan lungesjukdom i Øygarden kommune.
Janicke Hatland Engebretsen, Fysioterapeut, Friskliv og meistring

13:40 - 13:50

Pause

13:50 - 14:10

Lungerehabilitering i Helse Bergen. 
Åse Iren Steine, Fysioterapeut, Lungeavdelinga, Helse Bergen

14:10 - 14:30

Lungerehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjonar i Helse Vest. 
Siv Bøe, Spesialsykepleier, Åstveit Helsesenter

14:30 - 14:50 

Konsentrert tverrfagleg lungerehabilitering med digital oppfølging. 
Bente Frisk

14: 50 - 15:00

Avslutning

Kontakt