Helsepersonell og to barn i et rom med leker og skulpturer.

Energikonsulent

​Energikonsulent er for barn som er tilknyttet sykehuset og som trenger tilrettelegging for å kunne delta i organisert eller uorganisert idrett.

Tilrettelegging i aktivitet

Kjenner du noen som trenger trygging og tilrettelegging i aktivitet?

Energikonsulenter hjelper barn og unge 6-18 år i overgangen fra Helse Bergen til et aktivt liv i sitt nærmiljø. Konsulentene kan bistå med dialog rundt fysisk aktivitet, kartlegging av aktivitet i nærområdet, samt bistand i oppstart for pasient, pårørende og aktivitetsledere. Energikonsulenter er et bindeledd mellom behandling og aktivitetstilbudene i barnets nærmiljø, med fokus på mestring, trygghet og kunnskapsoverføring.

For å få tilbud om Energikonsulent må man være tilknyttet Helse Bergen og behandler må sende en sekundærhenvisning. 

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 22.04.2024