Pasienttryggleiksprogram

Det femårige, nasjonale pasienttryggleiksprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målretta tiltak i heile helsetenesta.

Barneklinikken nyfødt baby. Foto.

​Programmet er eit oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, og vidarefører arbeidet som vart starta under pasienttryggleikskampanjen ved same navn (2011-2013). Programmet si styringsgruppe har beslutta at alle aktivitetar knytt til tiltak og målingar frå kampanjen skal oppretthaldast og spreiast i programmet.
 
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

Pasienttryggleikskoordinator på Haukeland universitetssjukehus:
Anne Mette Espe

Sist oppdatert 12.09.2016