Kurs: Førebuing til strålebehandling for prostatakreft

Pasientar som er tilvist til strålebehandling for prostatakreft får tilgang til digital opplæring og informasjon som ein del av behandlinga.

Gruppebilde ansatte ved KOR utenfor Gamle hovedbygg. Foto
Her er nokre av dei ein møter på Kreftsenter for opplæring og rehabilitering.

​Som ein del av Kreftavdelinga sitt behandlings- og oppfølgingstilbod, får pasientar som skal til strålebehandling for prostatakreft tilgang til å delta på eit digitalt kurs ein er tilvist til i forkant av behandlinga, gjerne saman med pårørande dersom det er ynskjeleg. Kreftsenter for opplæring og rehabilitering tek kontakt med dei dette er aktuelt for, og avtaler nærare korleis ein skal gå fram for å få tilgang til kurset.

​​​På kurset lærer ein meir om eigen sjukdom, korleis strålebehandling går føre seg, kva strålebehandling er og inneberer, antihormonbehandling, biverknader som kan oppstå, kva du sjølv kan bidra med for å få auka livskvalitet under og etter behandlinga, kvifor fysisk aktivitet et nyttig og om kreft og seksualitet. Desse emna er delt opp i ulike filmar kor fagpersonar, som er delaktig i behandling og oppfølging, forklarar og formidlar informasjon som kan være til nytte når ein gjennomgår strålebehandling for prostatakreft.

Kurset egnar seg for pårørande også, både med tanke på at ein skal få auka kunnskap om korleis strålebehandlinga går føre seg, og at ein kan få relevant informasjon for sin eigen del om det å vere pårørande slik at ein føler seg inkludert. 

Sist oppdatert 05.04.2022