Smittefare

Alt biologisk materiale skal behandlast som smittefarleg. Ved kjend blodsmitte hos pasienten skal rekvisisjonen og blodprøvane merkjast med gult.

​​​​​​​​Førebygging av stikkskadar er svært viktig. Helse Bergen tilrår å bruke tryggleikskanylar ved blodprøvetaking. Hugs at den vanlegaste årsaka til stikkskadar er aktløyse.

Stikkande og skjerande avfall skal oppbevarast forskriftsmessig.​

 Basale smittevernrutinar skal alltid følgjast. 

Handbok prøvetaking


Sist oppdatert 03.10.2023