Regionalt kompetansesenter for arveleg (arvelig) kreft (RKAK)

Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Vestland (tidligare Hordaland og Sogn og Fjordane) og Rogaland.

Sist oppdatert 19.07.2022