Bruk av prøvetakingssett for tarmpatogene bakteriar

Mikrobiologisk avdeling bruker fecalSwab som prøvetakingssett for fecesprøver til undersøkelse for tarmpatogene bakteriar. Prøvetakingssettet inneheld flytande Cary Blair transportmedium og ein pensel.

​Prosedyre for prøvetaking


Serie med illustrasjoner som viser prosedyre for prøvetaking.


 1. Opne pakningen med pensel og transportrøyr.

 2. Opne penselpakken og ta ut penselen. Unngå å ta på pinnen nedanfor knekkpunktet (markert med ei farga stripe).

  • Ved normal / laus avføring skal penselen førast ned i avføringa og opp igjen.
  • Ved hard avføring skal penselen nyttast som spatel og ei lita mengd avføring tas opp. 
  • Ved direkte prøvetaking frå rektum skal penselen førast inn 1-2 cm.

 3. Set penselen i transportrøyret.

 4. Knekk pinnen i knekkpunktet.

 5. Skru på korken.

 6. Merk transportrøyret med korrekte opplysningar​
Sist oppdatert 07.06.2023