Hva er kols?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en sykdom som kjennetegnes ved luftstrømsobstruksjon som ikke lar seg fullt reversere og normalisere. Kols kan forebygges og behandles.

Røntgenbilde

Sykdommen kols har tre elementer

  • Innsnevring av luftveiene
  • Færre og større luftblærer (emfysem)
  • Økt mengde luftveissekret (bronkitt)

Innsnevringen av luftveiene er langsomt fremskridende og assosiert med en betennelsesreaksjon og strukturelle forandringer i små, perifere luftveier (obstruktiv bronkiolitt) og / eller skade på elastisiteten i det minste lungevevet (emfysem). 

Flere får kols

Mellom 250.000 og 300.000 personer anslås å ha kols i Norge, men omkring halvparten av disse er ikke klar over det selv.

Forløpet av KOLS kan variere fra person til person, men karakteristisk er en jevn langsom progresjon. Pasientene kan få akutte forverringer, og de oppnår ofte ikke samme lungefunksjonen som før forverringen. 

Behandling

KOLS kan ikke kureres, men rehabilitering, fjerning av skadelig eksponering og medikamentell behandling kan redusere symptomer, bedre livskvalitet, redusere antall forverringer og redusere dødeligheten.

Kilde: Helsedirektoratet

Relaterte lenker

Informasjon om KOLS - helsenorge.no

Helseatlas -Kols

Nasjonal faglig retningslinje og veiledning for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (PDF)

Sist oppdatert 05.05.2022