Søvnsjukdommar

Her kan du lese meir om dei søvnsjukdommane som greiast ut og behandlast ved Søvnpoliklinikken.

Det finnast 6 ulike hovedtypar av søvnsjukdommar: Søvnapné, hypersomniar, insomni, døgnrytmeforstyrringar, parasomniar og restless legs. Søvnpoliklinikken greier ut og behandlar i hovudsak pasientar med søvnrelaterte respirasjonsforstyrringar (søvnapné) og alvorlege hypersomniar. Søvnpoliklinikken har i lita grad eit tilbod for pasientar med andre søvnsjukdommar, då desse problemstillingane i hovudsak skal handterast i primærhelsetenesta. 

 

Her kan du lese meir om din søvnsjukdom:

 

 

Her kan du lese meir om din søvnsjukdom

    Vil du vite meir om søvnsjukdommar?

    På heimesidene til Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), kan du finne mykje nyttig informasjon om søvn og søvnsjukdommar.

    Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)
    En gruppe firkanter
    Sist oppdatert 16.05.2024