Nyttige nettsteder

COVID-19

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19
Oversikt over aktuelle behandlingsmuligheter for pasienter innlagt ved norske sykehus, pr 16. oktober 2020.

Coronavirus informasjon fra FHI

Nordiske pekere/linker

Folkehelseinstituttet (Norge)
Veterinærinstituttet (Norge) 
Folkhalsomyndigheten (Sverige)
Statens Serum Institutt (Danmark)
Folkhelsoinstitutet (Finland)
Senter for Internasjonal Helse (Norge)
Ullevål kompetansesenter for import og tropesykdommer (Norge)
Bergen Giardia Research group

Reisevaksiner & reisemedisin

Reisevaksiner og andre vaksiner, FHI
Malariaveilederen, FHI
Parasittologi - DPDx
Reisemedisin - Yellow Book, CDC

Utstasjonering

Leger uten grenser
Flyktninghjelpen  


Internasjonale pekere/linker

The Hospital Of Tropical Diseases, London 
CDC Parasitic Diseases - Alphabetic
Centers for Diesease Controls and Prevention  
Eurosurveillance 
Promedmail 
UK NEQAS microbiology (and parasitology)    
Nordic Clinic (Kontaktinfo Tanzania) 
American Society of Tropical Medicine and Hygiene  
Canadian Society for International Health 
International Society for Travel Medicine

Verdens helseorganisasjon (WHO):

WHO Weekly epidemiological record 
Internasjonale reiser og helse (WHO) 
INFOBANK - animikrobiell resistens (WHO) 
Infeksiøse sykdommer - index (WHO)  
Infeksiøse sykdommer - rapporter (WHO) 
Buruli sår (WHO) 
Filariasis (WHO) 
Influenza (WHO) 
Kolera (WHO) 
Lepra (WHO)
Malaria (WHO) 
Rabies (WHO) 
Tuberkulose 
Neglisjerte sykdommer (WHO)
Sykdomsutbrudd - nyheter (WHO) 
Tropemedisinsk forskning (WHO) 
Vaksiner (WHO) 

Sist oppdatert 08.01.2021