Innsamling av materiale til biobanken

For tiden foregår det ingen innsamling av blodprøver.

​Dette gjøres som egne prosjekter med ujevne mellomrom. Det likevel viktig å be pasienten om tillatelse. Men det kan altså gå lang tid før hun / ​han blir kontaktet om dette.

Skjema - informasjon og samtykke

Informasjon (pdf)
Samtykke (pdf)

Sist oppdatert 25.04.2022