Fysioterapi ved AFMR, Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Seksjonsleiar fysioterapi
Ingrid Thorsen
ingrid.thorsen@helse-bergen.no 
Tlf: 55 91 84 54 

Ved poliklinikken vert det utreia og behandla pasientar med muskel- og skjelettplager. 

Pasientar kan tilvisast poliklinikken av fastlege, manuellterapeut, kiropraktor og andre frå 2.linjetenesta (andre avdelingar på sjukehuset/ andre sjukehus). Etter at søknaden er vurdert, vert pasienten tatt inn til utgreiing hjå lege. Pasienten tilvisast vidare utgreiing hjå sjukepleiar og fysioterapeut ved behov for en tverrfaglig vurdering. Vidare vert det på tverrfagleg møte beslutta kva tiltak pasienten er i behov av. Dersom det ikkje er behov for ei tverrfagleg kartlegging, vert pasienten avslutta eller tilvist vidare til andre avdelingar/fagpersonar i 1. eller 2. linjetenjesta. 

Behandlingstilbod

Behandlingstilbodet hjå poliklinikken består av individuell oppfølging hjå aktuell faggruppe eller behandling i grupper.
Det vert gjennomført 3 ulike gruppetilbod: eit tilbod for nakke- og generaliserte muskelplager, eit tilbod for personar med lokale korsryggsplager og eit tilbod for dei pasientane som treng å jobbe vidare med å redusere stress og endre uhensiktsmessig meistringsstrategi.

Innhaldet i tilbodet i dei 2 første gruppene er individuelt retta trening, individuelle samtalar, undervisning i smerteforståing, stressmestring og helse i arbeid, samt å lage ein plan for vidare trening etter gruppeslutt. Pasientane kan bli følgd opp i inn til 6 mnd. etter utreiing.

I den siste gruppa (tankar og kropp i fokus) vert det arbeidd med kognitive modellar og teknikkar, i tillegg til trening som mindfullness og kroppsbevisshetstrening.

I tillegg har poliklinikken arrangert eit kurs i året for pasientar med hypermobilitet. 

Bemanning

Fysioterapeutane ved NRP har brei fagleg erfaring. Ei har doktorgrad og to har mastergrad. Det vert drive forsking og fagutvikling på klinikken.
Den faglege tilnærminga til fysioterapeuten er mest mogleg kunnskapsretta og basert på forsking, fagleg erfaringsgrunnlag og brukarmedverknad.Sist oppdatert 15.02.2023