Informasjonshefter

Ved Fysioterapiavdelinga har vi utarbeidd ein del informasjonshefte og faglege retningslinjer. Nokre av desse kan ein kjøpe via kontaktpersonane som er nemnt under.

​Pasienterfar​ingar med fysioterapi mottatt ved Haukeland Sjukehus: Sterndorff  E. (kr. 100,-).
Kontaktperson: else.sterndorff@helse-bergen.no

Handtering av slagpasientar - ein idébank:
Grenstad T, Aaslund MK. (kr. 150,-)
Kontaktperson: anne-lise.gronvig.rokne@helse-bergen.no

Smerte:
Fersum K, Aaslund MK , Skarvathun H, Smedal T . (kr. 150,-)
Kontaktperson: anne-lise.gronvig.rokne@helse-bergen.no

Nevromuskulære sjukdommar:
Dreyer V ,Grenstad T ,Gjelsvik O, Urnes T. (kr. 150,-)
Kontaktperson: anne-lise.gronvig.rokne@helse-bergen.no

TENS heftet:
Paulsberg AG. (kr. 100,-)
Kontaktpersoner: anne.grethe.paulsberg@helse-bergen.no og torunn.urnes.meyer@helse-bergen.no

Fysioterapi ved Bekhterevs sjukdom:
Drønen A ,Tarlebø T, Henne SE. (kr. 75,-)
Kontaktpersoner: torhild.tarlebo@helse-bergen.no og svein-erik.henne@helse-bergen.no

Sist oppdatert 19.09.2016