Personell til sporadiske vakter

Ved Helse Bergen er det Bemanningssenteret som rekrutterer og administrerer rammeavtalar for sporadiske vakter. Personell som arbeider sporadisk er ein ressurs ved ekstraordinært behov i føretaket.

Rekruttering av personell skjer i samarbeid med avdelingsleiar etter behov ved avdelingar.

​​​​​​​​​​​​​​​Ved behov for ekstra personell ver det lyst det ut via annonse på Helse Bergen sine jobbsider. All rekruttering skjer i tråd med Helse Bergen sine retningsliner.

Kontaktperson Somatiske einingar:
Linda Greve Iversen
Seksjonsleiar

E-post: Linda.greve.iversen@helse-bergen.no

 
Kontaktperson Divisjon psykisk helsevern og Avdeling for Rusmedisin:
Karina Vorland Løvstad
Seksjonsleiar

E-post: karina.vorland.lovstad@helse-bergen.no


Sist oppdatert 31.05.2023