4-dagers klinikker

Eit av kjenneteikna ved 4-dagers behandlingen er at pasientene får terapeutassistert eksponering i sitt heimemiljø, og me jobber derfor sterkt med å bygga opp team som tilbyr behandlinga over heile landet.

Uansett kvar du bur i landet, skal du som pasient vere trygg på at 4-dagers behandlinga held den same høge kvaliteten. Derfor lærer me opp og godkjenner 4-dagers team, og det er kun klinikkar som har fått opplæring og er godkjend av Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen som kan tilby 4-dagers behandlingen (B4DT).

I forbindelse med Changing Mental Health Care er vi stolte av å kunne informere om at følgende 4-dagers team er under opplæring / godkjent for å tilby B4DT. Om du er i behov av intensiv og konsentrert angstbehandling, eller ønskjer meir informasjon om ulike lidelser kvar klinikk behandlar - ta kontakt med den aktuelle klinikken: 

Sist oppdatert 13.10.2022